Hội thảo khoa học ''Nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT ở Nghệ An''

12/5/2015

Vừa qua, tại Hội trường Đại học Vinh, Ban Chủ nhiệm đề tài và Khoa Sử trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học đề tài: “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT tỉnh Nghệ An”.

Vừa qua, tại Hội trường Đại học Vinh, Ban Chủ nhiệm đề tài và Khoa Sử trường Đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học đề tài: “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương ở trường THPT tỉnh Nghệ An”.

Bộ tài liệu biên soạn không trùng lặp, dung lượng đưa vào vừa phải, phân định rõ các thời kỳ lịch sử phát triển của Nghệ An từ nguồn gốc đến năm 2010. Các sự kiện lịch sử được chọn lọc tiêu biểu. Các câu hỏi đã được soạn thảo theo hướng phát huy năng lực của học sinh.

ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu bổ sung: Tính chính xác của một số sự kiện. Những điểm nhấn trong các thời kỳ lịch sử ở Nghệ An. Bổ sung thêm một số nhân vật tiêu biểu của Nghệ An trong quá trình phát triển Nghệ An và đất nước. Các đại biểu cũng lưu ý các tác giả tiếp cận phương pháp xây dựng tài liệu mới để vượt qua thực trạng giáo trình Lịch sử, dạy và học Lịch sử trong thời gian qua./.TT KHXH&NV

CÙNG CHUYÊN MỤC