Hội nghị Tổng kết hoạt động Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Hồng Bắc
16/1/2023

Chiều ngày 10/01/2023, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở KH&CN; đại diện các phòng chuyên môn và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm.


Năm 2022, Trung tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đảm bảo về chất lượng và tiến độ. Về hoạt động nghiên cứu đã triển khai 5 đề tài, dự án; 3 nhiệm vụ điều tra dư luận xã hội; 5 lớp tập huấn địa phương học, 3 Hội thảo cấp tỉnh và hội thảo quốc tế; 4 nhiệm vụ chương trình mục tiêu quốc gia NTM và các hoạt động dịch vụ khác. Các đề tài, nhiệm vụ triển khai có chất lượng, ngày càng được đánh giá tính ứng dụng, thực tiễn trong lĩnh vực KHXH&NV. Các mảng nghiên cứu đa dạng hơn và đã có sự kết hợp nghiên cứu kinh tế gắn với văn hóa, xã hội. 


Bà Hồ Thị Thủy - Phó Phòng thông tin phát biểu tại hội nghị
Kết quả đã đề xuất định hướng khung nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn và dự báo cho việc hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới. Cung cấp luận cứ và cơ sở dữ liệu khoa học, thực tiễn cho cơ quan quản lý phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án và thực hiện các chương trình giám sát, tổng kết nghị quyết của UBMTTQ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nhiệm vụ do Trung tâm chủ trì được một số Sở, Ban, Ngành, UBND tỉnh đánh giá tốt và tiếp tục đặt hàng để triển khai trong năm 2023; Truyền thông khoa học xã hội và nhân văn đã phát hành 12/12 số Đặc san và Trang thông tin điện tử tổng hợp website khxhnvnghean.gov.vn xây dựng lại và bắt đầu chạy giao diện mới chính thức từ ngày 17/8/2022, được độc giả đánh giá cao cả về giao diện và nội dung; Công tác tổ chức bộ máy, hành chính, tài chính và các hoạt động dịch vụ khác luôn được chú trọng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm khẳng định được vị thế và uy tín của Trung tâm. 


Bà Lê Thị Hiếu - Phó phòng Lịch sử Văn hóa phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần xây dựng Trung tâm, phát huy cao tính dân chủ trong tập thể, Hội nghị đã sôi nổi thảo luận về các chỉ tiêu, nhiệm vụ cũng như các giải pháp thực hiện trong năm 2023.

Ông Hoàng Nghĩa Nhạc - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến phát biểu của đại diện các phòng chuyên môn và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Các ý kiến đánh giá cao các kết quả đạt được của Trung tâm trong năm 2022; cán bộ Trung tâm năng động, tâm huyết với công việc. 

 
Bà Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp thu những ý kiến, trao đổi tại hội nghị
Trên cơ sở nội dung các báo cáo và ý kiến thảo luận, bà Nguyễn Thị Minh Tú thay mặt cán bộ Trung tâm cảm ơn và xin tiếp thu những ý kiến chia sẻ, trao đổi của các đại biểu tham dự hội nghị. Các đề xuất được tổng hợp và triển khai thực hiện trong năm 2023.CÙNG CHUYÊN MỤC