“Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An - Những phát hiện mới”

Hoàng Anh
6/1/2023

“Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An - Những phát hiện mới” là cuốn sách tuyển chọn những bài đăng trên Đặc san KHXH&NV Nghệ An từ năm (2017 - 2022). Cuốn sách được Trung tâm KHXHNV&NV phối hợp với Nhà xuất bản Nghệ An in xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2022.


“Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An - Những phát hiện mới” là công trình nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm KHXHNV&NV. Các bài viết của tập sách góp phần cung cấp thêm thông tin tư liệu về những vấn đề lịch sử, di sản, hán nôm, nhân vật, giao thương - kinh tế, văn hóa dân gian, nghề truyền thống, giáo dục… Nội dung các bài viết ngoài tinh thần xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, hiện đại, còn ngợi ca, gìn giữ và kế thừa những giá trị tốt đẹp mà ông cha đã tạo dựng từ ngàn năm trước. Thể hiện rõ nhất về nguồn cội, về quê hương đất nước, về phong tục tập quán và cuộc sống văn hoá, kinh tế của con người xứ Nghệ, để rồi từ đó thấy được những thông điệp giá trị mà người xưa đã gửi gắm. 

“Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An - Những phát hiện mới” ra đời, đưa đến cho độc giả những thông tin, hiểu biết và phát hiện khoa học mới mẻ, đầy tâm huyết, trí tuệ của các nhà khoa học, các cộng tác viên trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

CÙNG CHUYÊN MỤC