Hội thảo khoa học “Tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An trong mỗi liên kết vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung”

Minh Tú - Hoàng Anh
24/11/2022

Thực hiện Chương trình trọng điểm cấp bộ “Khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế xã hội địa phương”; Để có cơ sở khoa học cho Đảng và Nhà nước cũng như các địa phương trong định hướng, giải pháp, cơ chế chính sách cụ thể phát triển kinh tế xã hội địa phương theo hướng phát triển nhanh và bền vững phù hợp với tính đặc thù, lợi thế so sánh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Sáng ngày 22/11, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững tỉnh Nghệ An trong mỗi liên kết vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung”.


Tham dự hội thảo có Viện Hàn lâm KHXHVN; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; đại diện các trường Đại học trên địa bàn; các nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Chủ trì hội thảo: TS Đặng Xuân Thanh - PCT Viện Hàn lâm KHXHVN và Ông Trần Quốc Thành, GĐ Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An.


Bà Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn tham luận tại hội thảo

Hội thảo đã được nghe các tham luận: Phát triển nhanh và biền vững tỉnh Nghệ An - Cơ sở lý luận và thực tiễn; Phát triển doanh nghiệp Nghệ An nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong mỗi liên kết vùng Bắc Trung bộ; Nền tảng môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương cho thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Nghệ An; Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An…


Ông Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam phát biểu tham luận

Hội thảo đã được tiếp cận với quan điểm mới trên thế giới về phát triển bền vững, đồng thời đối chiếu với các bộ công cụ đánh giá phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An. Hội thảo thảo luận về môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển DN, thể chế chính sách và những cơ hội, tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư; vấn đề bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc; vấn đề nguồn nhân lực…


TS Đặng Xuân Thanh - PCT Viện Hàn lâm KHXHVN kết luận tại Hội thảo

Với những kiến nghị, đề xuất các giải pháp cho sự phát triển nhanh và bền vững phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đã được đưa ra sẽ là cơ sở, định hướng, chính sách, thể chế để Ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu và đưa vào đánh giá kết quả chương trình trọng điểm “Khoa học phục vụ phát triển nhanh và bền vững kinh tế địa phương”. Kết luận hội thảo đồng chí chủ trì có một số tổng kết: Nghệ an có những chuyển mình trước thách thức mới, vùng chịu nhiều thiên tai bão lũ, khắc nghiệt, tuy nhiên có nhiều nghịch lý mới trong phát triển nhanh và bền vững. Gắn với điều kiện mới trong phát triển nhan và bền vững cần có mô hình mới, tư duy mới, cách tiếp cận mới; Giải quyết những điểm nghẽn; Quan tâm thể chế…


CÙNG CHUYÊN MỤC