Nghiệm thu cấp cấp bộ Đề tài khoa học “Một số vấn đề dân số trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Nghệ An”

Hồ Thủy
23/11/2022

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Việt Nam tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp bộ “Một số vấn đề dân số trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Nghệ An”. Đề tài do Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Trung tâm KHXH&NV Nghệ An đồng thực hiện. TS. Đăng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

Toàn cảnh Hội thảo
Với mục tiêu: Phân tích một số đặc điểm dân số của Nghệ An để xác định những lợi thế và thách thức về dân số trong phát triển kinh tế xã hội bền vững. Sau 2 năm triển khai thực hiện, Đề tài đã tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về mối quan hệ giữa dân số và phát triển kinh tế xã hội bền vững; Đã phân tích đặc điểm về quy mô, cơ cấu dân số tỉnh Nghệ An; Phân tích mối quan hệ giữa quy mô, cơ cấu dân số và mục tiêu phát triển KTXH bền vững đến năm 2030 của Nghệ An.
Đại diện Ban chủ nhiệm Đề tài báo cáo tại Hội thảo
Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Là công trình khoa học hoàn chỉnh, có đầy đủ các sản phẩm khoa học, có chất lượng; bộ dữ liệu đồ sộ, có giá trị cao; Báo cáo tổng hợp đề cập đầy đủ các nội dung cần nghiên cứu; nhận định đưa ra khá rõ ràng, có độ tin cậy; Quy trình thu thập và xử lý công phu;… Bên cạnh đó các thành viên hội đồng cũng nêu ra một số hạn chế của Đề tài: Phần tổng quan lý thuyết cần rõ ràng, bổ sung thêm tài liệu tham khảo;  Phải chỉ ra được các chiều cạnh của dân số ảnh hưởng, phản ánh đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An; Cần vận dụng thêm lý thuyết về mối tương quan giữa dân số và sự phát triển; Cần có những phân tích sâu thực trạng về nguồn lao động Nghệ An như dân số tỉnh đứng thứ 4 cả nước nhưng thiếu lao động, nhất là lao động ở nông thôn, việc tuyển dụng của các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn; Cần phân tích những vấn đề là lợi thế, xu hướng phát trển, điểm mạnh của từng vùng tại Nghệ An;…
Các thành viên Hội đồng nhận xét tại buổi nghiệm thu
Kết luận tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu hỉnh sửa và hoàn thiện đề tài: Chuẩn hóa những khái niệm cơ bản; Chuẩn hóa khung phân tích; Làm rõ hơn phạm vi nghiên cứu; Phân tích những đặc điểm dân số tác động đến phát triển KTXH Nghệ An như thế nào; Một số vấn đề về di cư cần phân tích rõ hơn, cụ thể hơn; Có dự báo về sự phát triển của dân số Nghệ An để có những khuyến nghị;…
Kết quả nghiệm thu Đề tài đạt loại Khá

CÙNG CHUYÊN MỤC