Nghiệm thu Đề tài "Phát huy vốn xã hội của người dân ở miền Tây Nghệ An trong phát triển kinh tế"

Hồ Thủy
23/11/2022

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Đề tài cấp bộ "Phát huy vốn xã hội của người dân miền Tây Nghệ An trong phát triển kinh tế". TS. Đăng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

Đề tài do Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Trung tâm KHXH&NV Nghệ An đồng thực hiện với mục tiêu: Cung cấp luận cứ khoa học và các giải pháp chính sách cho cơ quan hoạch định cũng như thực thi chính sách của tỉnh Nghệ An nhằm phát huy vốn xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế của người dân ở vùng miền tây của tỉnh Nghệ An.
Toàn cảnh buổi nghiệm thu
Sau 2 năm triển khai đề tài đã tổng quan cơ sở lí luận về vốn xã hội như các quan điểm về vốn xã hội, phân loại vốn xã hội, các chỉ báo về vốn xã hội và các nhân tố ảnh hưởng đến vốn xã hội, đề tài cũng chỉ ra các chiều cạnh tác động của vốn xã hội đến phát triển kinh tế của người dân và lựa chọn các tiêu chí mà người dân dễ thấy, dễ cảm nhận nhất để xây dựng bảng hỏi cho các câu hỏi khảo sát và phỏng vấn sâu. Bằng các phương pháp định lượng, định tính, bằng cách kế thừa các nhận định, kết quả nghiên cứu đi trước, đề tài đã chỉ ra thực trạng vốn xã hội của người dân ở miền Tây Nghệ An là khá yếu.  Trên cơ sở phân tích thực trạng vốn XH, đề tài đã đề xuất giải pháp phát triển vốn XH ở Miền Tây Nghệ An.
PGS.TS Nguyễn Hoài Lê, chủ nhiệm Đề tài, báo cáo tại buổi nghiệm thu
Các thành viên Hội đồng phát biểu đánh giá tại buổi nghiệm thu
Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài: Đã làm rõ khái niệm vốn xã hội; về thực tiễn đã đánh giá được thực trạng, những tồn tại của vốn xã hội của người dân miền Tây Nghệ An ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế; có những tổng kết đúng thực trạng như: vốn xã hội có tính co cụm; không có tính mở; Đã đề xuất được hệ thống kiến nghị chi tiết, công phu, thể hiện những nhận thấy vấn đề từ thực tiễn từ đó đề xuất các giải pháp phát triển;...
Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng đề nghị bổ sung: Chưa có phân tích rõ nét sự khác biệt giữa vốn xã hội nhiều hay ít và có ý nghĩa hay không; Chưa làm rõ sự khác biệt giữa vốn xã hội của người dân trước đây và trong đời sống xã hội hiện đại ngày nay; Giải pháp tập trung về ứng dụng;...
TS. Đăng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, kết luận tại buổi nghiệm thu
Kết luận tại buổi nghiệm thu, TS. Đăng Xuân Thanh nhấn mạnh: Đề tài có sự nghiêm túc, công phu, chỉnh chu và có tính ứng dụng cao; Sản phẩm đầy đủ, tổng quan tài liệu phong phú, trích dẫn trung thực, bộ công cụ hợp lý, số liệu có độ tin cậy; Kiến nghị mang tính hệ thống; kết nối được nghiên cứu hàn lâm đưa ra được kiến nghị cụ thể, có giá trị;... Tuy nhiên, đề nghị nhóm nghiên cứu đề tài cần hoàn thiện, bổ sung: Trình bày phương pháp luận cần rõ ràng, xác định rõ biến độc lập và biến phụ thuộc; Mối tương quan cần làm sâu hơn, bóc tách rõ ràng để thấy được những tác động của vốn xã hội đến phát triển kinh tế của người dân miền Tây Nghệ An; Cần phân tích những ưu điểm của những hạn chế trong vốn xã hội của người dân miền Tây, Kiến nghị với những gì phân tích rút ra từ kết luận đề tài từ đó khuyến nghị chính sách; Chỉnh lý để có thể xuất bản.
Kết quả nghiệm thu Đề tài đạt loại Khá
CÙNG CHUYÊN MỤC