Nghệ An: Vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Linh Nhi (Tổng hợp)
19/9/2022

Tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ trao Giấy công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 25 sản phẩm và lựa chọn 11/25 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc.

 Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh ở Nghệ An được tổ chức từ năm 2012. Đến nay, sau 5 kỳ bình chọn, cấp huyện công nhận 233 sản phẩm, cấp tỉnh 87 sản phẩm, cấp khu vực 15 sản phẩm, quốc gia 11 sản phẩm.
Trao Giấy chứng nhận cho 25 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Ảnh: Nguồn Báo Nghệ An

Năm nay, chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu ở Nghệ An đã thu hút 84 sản phẩm tham gia. Các sản phẩm phân thành các nhóm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ (gỗ mỹ nghệ, mây tre đan, dệt thổ cẩm,…): gồm 9 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống: gồm 72 sản phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: gồm 2 sản phẩm và nhóm các sản phẩm khác: gồm 1 sản phẩm.
Sản phẩm mây tre đan xuất khẩu của Công ty TNHH Đức Phong - 1 trong những sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022. Ảnh: Nguồn Báo Nghệ An

Để được bình chọn, sản phẩm của các doanh nghiệp phải đạt các tiêu chí: Quy mô sản xuất, doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước; nguyên, vật liệu chính sử dụng sản xuất sản phẩm; trình độ công nghệ, thiết bị, chất lượng, mẫu mã sản phẩm; Thị trường tiêu thụ sản phẩm và đánh giá tiềm năng, mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường; Chất lượng lao động đang sử dụng; Tác động môi trường và việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất sản phẩm...
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trưng bày tại lễ trao Giấy chứng nhận. Ảnh: Nguồn  Báo Nghệ An

Hội đồng bình chọn đã trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 25 sản phẩm đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 và lựa chọn 11/25 sản phẩm tham gia bình chọn cấp khu vực phía Bắc năm 2022.


CÙNG CHUYÊN MỤC