Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp bộ “Một số vấn đề dân số trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Nghệ An”

Hồng Bắc
8/9/2022

Sáng ngày 8/9, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá đề tài “Một số vấn đề dân số trong phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh Nghệ An”. Đề tài do Văn phòng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Trung tâm KHXH&NV Nghệ An đồng thực hiện. Đồng chí Trần Quốc Thành- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi nghiệm thu.

Với mục tiêu cụ thể của đề tài là phân tích một số đặc điểm của dân số tỉnh Nghệ An về quy mô, cơ cấu, phân bố và sự dịch chuyển; phân tích các vấn đề dân số đang đặt ra trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững đến năm 2030. Từ đó đề xuất giải pháp phát huy các lợi thế dân số trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và kiểm soát những vấn đề tiêu cực, thách thức nảy sinh từ đặc điểm dân số của tỉnh.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Đánh giá tại buổi nghiệm thu, ý kiến của các thành viên hội đồng đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Là công trình khoa học hoàn chỉnh, có đầy đủ các sản phẩm khoa học, có chất lượng; bộ dữ liệu đồ sộ, có giá trị cao; Báo cáo tổng hợp đề cập đầy đủ các nội dung cần nghiên cứu; nhận định đưa ra khá rõ ràng, có độ tin cậy,…Bên cạnh đó các thành viên hội đồng cũng nêu ra một số hạn chế của Đề tài: Bộ số liệu, bảng biểu đưa ra nhiều nhưng còn thiếu điểm nhấn, cần phân tích sâu hơn để tạo sự nổi bật; cần có sự so sánh với các vùng miền trong khu vực để thấy rõ sự khác biệt trong mục tiêu và chiến lược phát triển của tỉnh Nghệ An; cố gắng tìm xu hướng, dự báo được sự tác động của dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; cần thống nhất trong các khái niệm phân vùng; một số nhận định quan trọng phải xem xét,…

Các thành viên Hội đồng góp ý tại buổi nghiệm thu

Kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Trần Quốc Thành - Chủ tịch Hội đồng yêu cầu nhóm nghiên cứu đề tài tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài: Phần cơ sở thực tiễn bổ sung các nội dung liên quan đến Nghệ An; Phân tích đặc điểm thông qua số liệu, nhưng cần chốt lại một số đặc điểm dân số Nghệ An là gì. Với đặc điểm dân số tác động đến phát triển KTXH Nghệ An như thế nào. Một số vấn đề về xuất cư, nhập cư cần phân tích rõ hơn, cụ thể hơn; Có dự báo về sự phát triển của dân số Nghệ An để có những khuyến nghị. Phần kết luận cần có những tổng kết về đặc điểm dân số và kiến nghị TW và địa phương…

Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng, kết luận tại buổi nghiệm thu

Kết quả nghiệm thu nhiệm vụ: Đạt.

CÙNG CHUYÊN MỤC