Hội thảo khoa học quốc tế: “Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững Vùng”

Huy Khánh (Nguồn Viện KHXH vùng Trung bộ)
18/8/2022

Ngày 21/7/2022, Viện KHXH vùng Trung bộ phối hợp Trường Kinh doanh EM Normandie, Đại học Normandie (Cộng hòa Pháp), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững Vùng”. Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Cộng hòa Pháp, Công hòa Séc, Ấn Độ, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam.


Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu quốc tế có: GS. Sylvaine Castellano, Giám đốc nghiên cứu, Trường Kinh doanh EM Normandie, Đại học Normandie (Cộng hòa Pháp); PGS Amandine Laré, Trưởng phòng Kinh tế, Lãnh thổ và Phát triển bền vững, Trường Kinh doanh EM Normandie, Đại học Normandie (Cộng hòa Pháp); PGS. Fabien Martinez Trường Kinh doanh EM Normandie, Đại học Normandie (Cộng hòa Pháp); PGS. Roland Condor, Trường Kinh doanh EM Normandie, Đại học Normandie (Cộng hòa Pháp); PGS.TS Nguyễn Hữu Thành Tâm, Trường Kinh doanh EM Normandie, Đại học Normandie (Cộng hòa Pháp); GS. TS. Pankai Jha, Tổng biên tập Tạp chí Jindal về các vấn quốc tế, Đại học Toàn cầu O P Jindal, Ấn Độ; GS. Jan Stejskal, Đại học Pardubice; PGS. Viktor Prokop, Đại học Pardubice; GS. Vũ Băng Tâm, nguyên hiệu trưởng và giáo sư tại Trường Kinh doanh và Kinh tế, Đại học Hawai tại Hilo, và các Giáo sư của Trường Kinh doanh EM Normandie dự online.

Về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có: TS. Hoàng Hồng Hiệp, Quyền Viện trưởng Viện KHXH vùng Trung Bộ - Tổng biên tập Tạp chí KHXH miền Trung; TS. Trần Minh Đức, Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Trung Bộ; ThS. Nguyễn Thanh Hà, Trưởng ban Hợp tác quốc tế; PGS. TS. Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện thông tin Khoa học xã hội; PGS.TS Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện KHXH vùng Nam Bộ; PGS.TS Hồ Việt Hạnh, Tổng biên tập Tạp chí nguồn nhân lực.

Ở Việt Nam, phương cách để tăng năng suất, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, quốc gia là đổi mới sáng tạo và đổi mới công nghệ. Chính phủ Việt Nam đã ban hành và triển khai nhiều chính sách, giải pháp phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó có Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xác định “Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp là trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh”. Do đó, doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo luôn có vai trò quan trọng trong phát triển bền vững quốc gia, vùng và địa phương. Doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo được đánh giá là hai yếu tố quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững. Doanh nghiệp từ lâu đã được xác định là thành phần cơ bản của nền kinh tế có trách nhiệm thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tác động đến sự phát triển và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế thị trường. Vai trò của doanh nghiệp được thể hiện thông qua khả năng tạo việc làm, điều khiển sự phát triển kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển các điều kiện xã hội và xác định, giải quyết các thách thức xã hội - môi trường.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được xem là công cụ giải quyết vấn đề thất nghiệp, nghèo đói cũng như đóng vai trò quan trọng trong thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong khi đó, lĩnh vực đổi mới sáng tạo luôn được xem là yếu tố quan trọng nhất để đạt được cả tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng năng suất lao động. Đổi mới sáng tạo kết hợp với công nghiệp hóa bao trùm và bền vững có thể giải phóng các lực lượng kinh tế năng động và cạnh tranh để tạo ra việc làm và tăng thu nhập. Đồng thời, các yếu tố này đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và quảng bá các công nghệ mới, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế và cho phép sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Hội thảo đã nhận được 140 bài viết, công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các học giả trong nước và quốc tế. Tuyển chọn 75 bài đảm bảo yêu cầu chất lượng đưa vào kỷ yếu Hội thảo, trong đó 19 bài viết quốc tế; 32 bài viết được biên tập và xuất bản sách có chỉ số ISBN, một số bài khác sẽ tiếp tục được lựa chọn đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.

Với 17 tham luận được trình bày tại 2 phiên toàn thể, 4 phiên chuyên môn theo 6 chủ đề của Hội thảo. Hội thảo tập trung vào các chủ đề: (1) Nông nghiệp bền vững: Các vấn đề về phát triển nông nghiệp bền vững; Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh; Giải pháp sản xuất nông nghiệp bền vững, phương pháp canh tác bền vững; Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển nông nghiệp bền vững. (2) Doanh nghiệp vừa và nhỏ – Tinh thần kinh doanh bền vững: Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; Tinh thần kinh doanh xã hội trong bối cảnh phát triển bền vững vùng; Thực hành kinh doanh bền vững trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tinh thần kinh doanh dựa vào gia đình và các trang mạng xã hội ; tinh thần kinh doanh trong những khoảng trống về thể chế v.v…;  Kinh nghiệm quốc tế trong việc khơi dậy và thực hành tinh thần kinh doanh bền vững. (3) Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển bền vững: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR); Đánh giá mối quan hệ giữa CSR đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, của ngành/lĩnh vực và của vùng; Nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19; Thực hành CSR trong bối cảnh sự đa dạng về thể chế; Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát huy vai trò của CSR đối với sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. (4) Chuỗi cung ứng và logistic bền vững: Kinh tế tuần hoàn, hội nhập (nội bộ và bên ngoài) và hợp tác; Đổi mới chuỗi cung ứng và logistic bền vững như logistics nhân đạo, logistics bán lẻ, chi phí và tài chính chuỗi cung ứng, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng; Covid-19 và chiến lược chuỗi cung ứng, kinh doanh và quản lý hàng tồn kho, vận tải và logistics; Vấn đề định tuyến phương tiện xanh, sản xuất xanh và vấn đề định tuyến, năng lượng tái tạo và sản xuất sạch v.v…; Liên kết phát triển chuỗi cung ứng và logistics bền vững ở Việt Nam và thế giới. (5) Đổi mới, sáng tạo bền vững: Tăng trưởng bền vững trong hệ sinh thái kinh doanh; Thiết kế có trách nhiệm các mô hình kinh doanh kỹ thuật số, nền kinh tế số và lĩnh vực dữ liệu cá nhân, đổi mới và niềm tin; Đổi mới có sự tham gia của hệ thống sinh thái kỹ thuật số, đổi mới tiết kiệm, đạo đức trong quản lý đổi mới, chuyển đổi số v.v…; Đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp.

 

 

Đại biểu tham gia hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo cũng nhận được rất nhiều ý kiến trao đổi, bình luận, chia sẻ chân thành, cởi mở, thiết thực từ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn trên nhiều chiều cạnh của chủ đề Hội thảo. Đặc biệt phân tích khó khăn, thách thức mà doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp truyền thống phải đối mặt trong bối cảnh hiện nay để phát triển bền vững; vấn đề cân bằng và giải quyết hài hòa mâu thuẫn giữa hiệu suất, hiệu quả và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với sự phát triển bền vững; tính minh bạch, phối hợp giữa các bên liên quan trong xây dựng chuỗi cung ứng và logistics đặt trong bối cảnh quy hoạch và phát triển bền vững Vùng. Một số ý kiến cho rằng một mô hình kinh doanh toàn diện, bền vững là hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được đo lường bằng các chỉ số tài chính (tăng trưởng, doanh thu, lợi nhuận) với tác động xã hội, môi trường và lợi ích của các nhóm yếu thế. Ngoài ra, cần thiết phải đưa phát triển bền vững vào các chiến lược, mô hình kinh doanh, chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Những điều này sẽ tạo nên một cộng đồng tam giác vàng, bao gồm: doanh nghiệp - chính quyền - cộng đồng địa phương. Đây chính là một cách tiếp cận đôi bên cùng có lợi mà doanh nghiệp cần hướng tới trong bối cảnh hiện nay.

Thông qua hội thảo các vấn đề về học thuật, thực tiễn và kinh nghiệm về phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ cho phát triển bền vững vùng trong bối cảnh hiện nay được trao đổi, bàn luận. Đây là các vấn đề học thuật hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và nhà hoạt động thực tiễn cho cách nhìn nhận đa chiều về vấn phát triển bền vững Vùng trong bối cảnh hiện nay. Các quan điểm trình bày trong các tham luận, các ý kiến trao đổi tại hội thảo là gợi mở thú vị và là kênh tham khảo hữu ích đối với các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đồng thời mở ra các hướng nghiên cứu tiếp theo phục vụ quá trình phát triển bền vững Vùng Trung Bộ, Việt Nam. Đồng thời thông qua hội thảo gợi mở, hứa hẹn phát sinh nhiều dự án, hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước, nhà quản lý, nhà hoạt động thực tiễn.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học quốc tế và trong nước, các nhà quản lý trao đổi các vấn đề học thuật, chia sẻ các vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn cũng như đề xuất các giải pháp về phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo cho phát triển bền vững quốc gia nói chung và phát triển bền vững vùng nói riêng trong bối cảnh mới.

 

CÙNG CHUYÊN MỤC