'Đại hội tỉnh Đảng bộ Nghệ An khóa XIX diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, do đó, có sứ mệnh đặc biệt''(*)

10/9/2020

LTS: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2020, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của tỉnh. Từ nay đến khi Đại hội diễn ra Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XVIII tổ chức lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người Nghệ An nhằm xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị. Để góp thêm ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chuyên san KHXH&NV Nghệ An có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, Tổ phó Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh một số nội dung trong bản Dự thảo Báo cáo.

 

LTS: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2020, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của tỉnh. Từ nay đến khi Đại hội diễn ra Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XVIII tổ chức lấy ý kiến góp ý của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước là người Nghệ An nhằm xây dựng Dự thảo Báo cáo Chính trị.

Để góp thêm ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chuyên san KHXH&NV Nghệ An có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đình Thiên - thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, Tổ phó Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh một số nội dung trong bản Dự thảo Báo cáo.

*   *   *

Upload

Phóng viên: Xin chào PGS.TS Trần Đình Thiên, năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, trong bối cảnh Thế giới rất đặc biệt tác động đến toàn cầu, PGS.TS có thể khái quát những vấn đề đặc biệt của thế giới và tác động của nó đến quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An?

PGS.TS Trần Đình Thiên:

Chưa bao giờ thế giới ở vào tình thế, bối cảnh phát triển đặc biệt như hiện nay với hàng loạt biến cố lịch sử to lớn và những xu hướng chuyển biến có giá trị xoay chuyển thời đại. Đó là: Cách mạng Công nghiệp 4.0, chuyển loài người sang một thời đại công nghệ hoàn toàn mới; Quỹ đạo Toàn cầu hóa với những xu hướng mới và khác - sự trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng thấy của các nước lớn đi sau; sự phục hồi chủ nghĩa dân tộc, xung đột và chiến tranh trên nhiều phương diện; Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh khốc liệt, diễn ra trong không gian toàn cầu hóa và công nghệ cao, mang tính toàn cầu, diễn biến bất thường, khó lường, gây tác động tiêu cực to lớn chưa từng thấy.

Bối cảnh này đang diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, nhiều bất thường và khó dự đoán. Nó làm thay đổi hoàn toàn các điều kiện nền tảng, nguyên lý vận động và giải pháp phát triển của loài người. Cả thế giới, từng quốc gia, từng địa phương và mỗi cá nhân phải xác lập tầm nhìn và cách tiếp cận phát triển mới; phải có chiến lược sinh tồn và phát triển thích ứng với điều kiện mới.

Tuy nhiên bên cạnh thách thức chưa từng thấy, bối cảnh thế giới hiện nay cũng tạo nên những cơ hội hiếm có để phát triển, đặc biệt là đối với các nước đi sau tiến vượt lên. Việt Nam là nước đi sau, Nghệ An là tỉnh mới chưa phát triển, nhưng với 16 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đã được ký kết, trong đó có 2 Hiệp định hế hệ mới là CPTPP và EVFTA, Việt Nam có nền kinh tế với độ mở cửa thuộc loại sâu rộng nhất thế giới. Đang đứng ở “trung tâm hội nhập” của thế giới, Việt Nam sẽ là tọa độ có nhiều cơ hội lớn hiếm có nhưng cũng sẽ phải chịu nhiều sóng gió và va đập nhất từ các xu thế thời đại.

Đó chính là lý do khách quan để Việt Nam, Nghệ An cần nhận diện lại thời đại, tư duy lại cách tiếp cận phát triển, xác lập tầm nhìn mới, xây dựng chiến lược phát triển với tầm - thế và đích mới. Sứ mệnh đó cũng được đặt ra cho Đại hội Đảng lần này ở các cấp, đồng thời giao phó cho Đại hội Đảng lần này trọng trách mới.

Đó là sau 35 năm đổi mới thành công, sau 10 năm tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, đất nước đứng trước nhu cầu đổi mới căn bản, cấp bách. Hiện nay, nguy cơ tụt hậu phát triển của nước ta so với thế giới vẫn chưa được giải quyết, thậm chí có nhiều mặt còn trầm trọng và gay gắt hơn.

Đại hội lần này, cả cấp Toàn quốc lẫn cấp Tỉnh, có sứ mệnh nhận diện đúng bối cảnh và tác động; xác lập tầm nhìn phát triển mới, xác định đường lối và các quyết sách chiến lược lớn giúp đất nước và Nghệ An tiến vượt, thu hẹp nhanh khoảng cách tụt hậu phát triển, trở nên tự cường, dân chủ và thịnh vượng.

Nghệ An là địa phương mà nền tảng phát triển có hai yếu tố nhận diện đặc trưng. Một là, tính đặc sắc và sự khác biệt (nền tảng: tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa - lịch sử - con người, lợi thế - vị thế, cơ cấu ngành lựa chọn). Hai là, độ mở cửa, liên kết và hội nhập phát triển (định hướng phương thức phát triển: liên kết vùng và liên kết quốc tế hiện đại).

Nghệ An là địa phương được Bộ Chính trị “đặc biệt” định vị phát triển bằng một Nghị quyết  riêng (NQ-26 Bộ Chính trị). Bám sát định vị này, phải coi đây là trục chính để tổng kết đánh giá và lựa chọn quyết sách cho phát triển của Tỉnh trong tương lai. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt và khác thường của tình hình thế giới và bối cảnh phát triển, cách tiếp cận tổng kết và xác định đường lối tương lai của Tỉnh phải vượt tầm, không nên và không thể chỉ bó hẹp trong khoảng thời gian chỉ 5 năm. Cách nhìn nhận vấn đề, các ý tưởng phát triển nên được mở rộng, xuyên suốt, từ tầm nhìn thời đại mà tổng kết và xác định phương hướng phát triển 5 năm. Làm được như vậy, các vấn đề của 5 năm trước và sau Đại hội sẽ được nhận diện có chiều sâu, mang tính hệ thống - khách quan hơn.

Phóng viên: Trong bối cảnh đặc biệt hiện nay Nghệ An phải đối diện với những thách thức cao hơn khi mà quy mô kinh tế nhỏ, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp, chưa cân đối được thu - chi, GRDP đầu người mới bằng 2/3 cả nước, theo PGS tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần phải nhận diện những vấn đề gì? Dự thảo Báo cáo đã thể hiện đầy đủ chưa?

PGS.TS Trần Đình Thiên:

Nhiệm kỳ này, Nghệ An phải nhận diện thật khách quan và thật rõ thực trạng hiện tại (là gì, đang ở đâu), phải xác định đúng thực lực và lợi thế, điểm yếu và điểm mạnh, không thể chỉ “kê biên” những việc đã làm, thống kê thành tích, liệt kê những gì chưa làm được trong mấy năm qua, cũng không phải nặng phê phán, chỉ trích, chê bai. Mục tiêu chính là nhận diện đúng “thực trạng - có vấn đề” để tìm phương hướng giải quyết phù hợp.

Việc tổng kết là cần thiết, nhưng để làm nền tảng định hình chính xác khát vọng phát triển, tạo cơ sở để hoạch định một chiến lược “đúng tầm thời đại”, việc tổng kết không thể chủ yếu tập trung kê biên thành tích của 5 năm qua cộng với một số điểm “tuy nhiên, nhưng mà” theo cách viết báo cáo truyền thống. Mục tiêu của tổng kết cần làm rõ thực lực kinh tế - xã hội (bao gồm thực lực kinh tế - xã hội, năng lực thể chế - bộ máy, các điều kiện phát triển nền tảng - hạ tầng, nhân lực, công nghệ) của Nghệ An với tư cách là “năng lực xuất phát” cho “cuộc đua” mới. Nghĩa là cần phân tích sâu, đánh giá khách quan và nhận diện chính xác những năng lực phát triển cơ bản mà Nghệ An đang sở hữu so với 10-20 năm trước (để xác định Nghệ An đã thực sự tiến đến đâu, đang ở đâu?), tạo thành nền tảng xuất phát cho giai đoạn mới (để xác định năng lực đáp ứng các yêu cầu phát triển hiện đại, thông qua việc đánh giá thực lực và trình độ các lĩnh vực: cơ sở du lịch hiện đại (đẳng cấp cao), đô thị - hiện đại hóa và bản sắc, hạ tầng kết nối và các tuyến liên kết phát triển vùng - quốc tế (sân bay quốc tế, các tuyến đường kết nối), môi trường kinh doanh, lực lượng doanh nghiệp, sức hấp dẫn đầu tư, v.v.).

Về đánh giá tổng quát: Cần nhận diện những nền tảng phát triển mới của Nghệ An như: Hạ tầng kết nối, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng đô thị, nhân lực, doanh nghiệp, ba tuyến phát triển ưu tiên được nêu trong NQ- 26 BCT, đặc biệt thành phố Vinh, đô thị trung tâm - thủ phủ vùng; Những yếu tố giúp định hình cấu trúc phát triển hiện đại của tỉnh: Công nghiệp (bước tiến quy mô và đẳng cấp), du lịch, nông nghiệp (đặc sản, chuỗi sản xuất,...);

Đặc biệt đánh giá vai trò, chức năng của Nghệ An trong phát triển quốc gia và vùng (các địa phương lân cận), có thể trở thành trung tâm vùng Bắc Trung bộ.

Cần làm rõ trong nhiệm kỳ qua: Việc phát triển thành phố Vinh có được đặt đúng hướng và đúng tầm NQ26-BCT là xây dựng Vinh trở thành thủ phủ vùng Bắc Trung bộ, với 10 chức năng vượt trội? Việc lựa chọn phát triển thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai đã đúng hướng, đúng tầm để phát huy đầy đủ lợi thế? Miền Tây Nghệ An đã tìm được hướng phát triển mới với các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao? ...

Từ việc tổng kết và đánh giá đó xác định đúng những điểm khuyết và yếu trong cấu trúc phát triển của Nghệ An trên quan điểm hiện đại - trình độ cơ cấu ngành, hiện trạng thu nhập , chất lượng nguồn nhân lực, tình trạng lực lượng doanh nghiệp, năng lực hệ thống thể chế - bộ máy, v.v. Đây là góc độ nhận diện thực trạng - thực lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc lựa chọn các quyết sách chiến lược cho tương lai.

Tuy nhiên, để nhận diện đầy đủ thực lực, cần đánh giá thêm thực trạng 2 tuyến vấn đề:

Thứ nhất, Nghệ An đã tận dụng thật tốt tiềm năng - lợi thế của tỉnh chưa? Hay tỉnh đã có chiến lược tạo lập các điều kiện tiền đề để khai thác hiệu quả tiềm năng - lợi thế (nhân lực, hạ tầng kết nối, hạ tầng đô thị, lực lượng doanh nghiệp - các nhà đầu tư chiến lược) cho giai đoạn tới?

Thứ hai, Nghệ An đã xác lập, triển khai và thực hiện chức năng phát triển vùng - quốc gia của Nghệ An - trên 3 cấp độ: 1) trung tâm hội tụ - lan tỏa phát triển vùng Bắc Trung bộ;  2) trung tâm dẫn dắt phát triển hiện đại của vùng Bắc Trung bộ; 3) chủ động tổ chức liên kết phát triển - như thế nào?

Bên cạnh đó, ngoài việc xác định rõ nguyên nhân thành công, cần đặc biệt mổ xẻ nghiêm túc và khách quan các nguyên nhân “chưa thành công” mà theo tôi, có mấy điểm cần lưu ý là:

-  Tầm nhìn phát triển Nghệ An và TP. Vinh chưa bảo đảm tận dụng tốt “lợi thế” mà NQ-26 trao cho;

-  Thiếu cơ chế, chính sách đột phá để thu hút các nhà đầu tư chiến lược đẳng cấp, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, lôi kéo người giàu, người giỏi, nhân tài của Nghệ An về phát triển Nghệ An;

-  Còn bị trói buộc, hạn chế của nhiều cơ chế, chính sách chung nên tỉnh không thể chủ động, khó chịu trách nhiệm đến cùng, khó sáng tạo và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành;…

Đặc biệt, Nghệ An cần chú ý các bài học về “Tầm nhìn” kết hợp “Nắm bắt cơ hội” để tiến vượt bậc; về liên kết phát triển vùng;…

Phóng viên: Vậy thưa PGS, từ thực trạng của Nghệ An hiện nay, đặt trong bối cảnh đặc biệt của thế giới, về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã xác định, Dự thảo Báo cáo cần phải bổ sung thêm những nội dung gì để Nghệ An vượt qua thách thức, tiến vượt trong những năm tới?

PGS.TS Trần Đình Thiên:

Trước khi xác định mục tiêu, cần chú ý làm rõ “Bối cảnh phát triển và tác động”. Như đã nói, thế giới và thời đại rất khác. Trong khi đó, Nghệ An mở cửa - hội nhập ngày càng sâu rộng. Do vậy, nhận diện bối cảnh phát triển càng rõ, thì tầm nhìn càng sáng, đánh giá tác động càng chuẩn, đề xuất chiến lược và giải pháp càng có căn cứ.

Viết “Bối cảnh” tốt là để thể hiện tầm nhìn, cách tiếp cận phát triển mang tính thời đại, để thoát khỏi cách viết cũ, chỉ viết mấy dòng cho có, thì chưa phù hợp với tư duy thời mở cửa - hội nhập, tư duy phát triển vùng chưa được coi trọng.

Trong nội dung “Bối cảnh”, cần khái quát 3 yếu tố sau:

  1. Thời đại (CMCN-4.0, Thời đại kinh tế số, Đô thị thông minh);
  2. Thế giới (Toàn cầu hóa, mở cửa - hội nhập được đẩy mạnh với những động thái mới; xung đột Mỹ - Trung; dịch chuyển các chuỗi sản xuất - thương mại toàn cầu, nhu cầu sản phẩm và nhu cầu du lịch của thế giới thay đổi, v.v.);
  3. Môi trường tự nhiên (biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai, v.v.);

Cũng phải đánh giá đúng các vấn đề của Việt Nam, được hiểu như là bối cảnh và điều kiện phát triển của Nghệ An - Thế mới, lực mới, khát vọng tiến vượt, đuổi kịp, nỗ lực đẩy mạnh cải cách, thực trạng phát triển doanh nghiệp, v.v.

Bối cảnh mới, rất mới và khác tạo điều kiện và cơ hội, đồng thời buộc Nghệ An phải đổi mới cách tiếp cận phát triển, tư duy chiến lược và hành động trong giai đoạn mới.

Phóng viên: PGS nói gì về tầm nhìn chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Nghệ An trong giai đoạn tới?

PGS.TS. Trần Đình Thiên:

Tôi nghĩ trước khi bàn đến tầm nhìn, mục tiêu, nhiệm vụ, sau khi làm rõ bối cảnh và tác động, cần nhận diện lại các lợi thế phát triển của tỉnh. Điều kiện phát triển mới, thời đại thay đổi thì lợi thế - bất lợi thế cũng khác. Kết hợp với các lợi thế vốn có, Nghệ An có tổ hợp lợi thế phát triển mới: Lợi thế quy mô, lợi thế đi sau, lợi thế được chọn là Trung tâm - thủ phủ phát triển của vùng Bắc Trung bộ, lợi thế đặc sắc lịch sử - văn hóa - con người. Tổ hợp lợi thế đó quy định tính độc đáo, khác biệt trong lựa chọn chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Nghệ An trong giai đoạn tới.

Đối với mục tiêu và phương hướng phát triển, cần nhấn mạnh khát vọng phát triển của Nghệ An - sẽ có “chân dung” thế nào sau 10 năm, trên cơ sở đó, cụ thể hóa mục tiêu cho 5 năm tới; Cần chú trọng các định hướng (giải pháp) chiến lược: hiện đại hóa, tạo khác biệt, liên kết hội nhập, đột phá - đổi mới - sáng tạo, tức là những giải pháp cho phép đạt được mục tiêu. Ví dụ: Sau 10-15 năm, Nghệ An thịnh vượng và hiện đại, phát triển bền vững trên nền tảng công nghệ cao, môi trường trong lành, có thương hiệu mạnh, là Trung tâm đổi mới - sáng tạo của vùng Bắc Trung bộ; còn sau 5 năm (đến 2025), xây dựng Nghệ An thành Trung tâm hội tụ nguồn lực phát triển chất lượng cao của vùng, có sức hấp dẫn đầu tư và hấp dẫn du khách mạnh. Đấy là tôi nói ví dụ, căn cứ vào sự hiểu biết hạn hẹp của tôi về Nghệ An.

Về Mục tiêu, nên xác định các mục tiêu lớn cho các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội - môi trường, đáp ứng 2 tiêu chuẩn cơ bản: đẳng cấp - trình độ phát triển (so với Nghệ An hiện tại và so với các địa phương khác) và tính bền vững.

Tuy nhiên, các mục tiêu phải đủ cụ thể, là đích phát triển mà Đảng bộ Nghệ An cam kết đạt được với dân Nghệ An, với Trung ương. Đó là: cấu trúc ngành dịch chuyển theo định hướng (trên nền tảng) phát huy lợi thế và công nghệ cao như thế nào? Phát triển thành phố Vinh trở thành đô thị - thủ phủ vùng hiện đại, thông minh, sáng tạo và bản sắc như thế nào? Rồi chân dung các đô thị - kết nối phát triển như Thái Hòa và Hoàng Mai; Sân bay Vinh là sân bay quốc tế kiểu gì? Về mục tiêu xã hội: Nghệ An có định xây dựng thành hình mẫu địa phương hội nhập quốc tế, văn minh, bản sắc hay không? v.v.

Xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, cần đề cập đến các vấn đề “có vấn đề”. Nghệ An muốn rút ngắn khoảng cách tụt hậu thu nhập thì phải tính đặt mục tiêu “thu hẹp” khoảng cách tuyệt đối GDP/người hay thu nhập. Trong Dự thảo Báo cáo, mục tiêu GDP đề xuất chưa thể hiện rõ khát vọng phát triển và quyết tâm hành động của Nghệ An: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức trung bình cả nước là “đúng nhưng chưa đủ”, vì do xuất phát điểm thấp hơn nên trong quãng thời gian ngắn, Nghệ An có thể chưa thu hẹp tuyệt đối khoảng cách tụt hậu. Khi đó, Nghệ An phải đặt thêm mục tiêu: “giai đoạn 2020-2025, Nghệ An đặt nhiệm vụ tạo lập các điều kiện nền tảng để bứt phá phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo, để nhanh chóng tiến kịp các địa phương đi trước”,…

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Đây là nội dung đặc biệt quan trọng vì tính thực chất của nó (xác định các ưu tiên chiến lược). Vì thế, cần được luận chứng và luận giải đủ rõ (chi tiết, các luận cứ và các nội dung lớn của Nhiệm vụ và Chương trình), gắn với cách tiếp cận “phát huy tiềm năng, lợi thế để đột phá phát triển”.

Trong Dự thảo, các nhiệm vụ phát triển ngành được viết khá chi tiết. Tuy nhiên, tôi thấy phải nhấn mạnh hơn khía cạnh “trình độ, đẳng cấp ngành” (khía cạnh công nghệ cao, kết cấu chuỗi và định hướng thị trường thế giới”, đặc biệt cho các sản phẩm chủ lực ngành của Tỉnh. Ngoài ra, cần bổ sung nhiệm vụ - mục tiêu phát triển đô thị (hay đô thị hóa) với tư cách là trục quyết định hướng hiện đại hóa, tiến vượt lên của Tỉnh. Có đô thị hóa - hiện đại hóa thì mới có Trung tâm đổi mới - sáng tạo, Trung tâm tăng trưởng (liên kết phát triển công nghiệp - dịch vụ đẳng cấp); mới thực hiện được nhiệm vụ “tăng tỷ lệ đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP lên 45-50% năm 2025”, v.v.

Cũng cần xác định rõ, dứt khoát nhiệm vụ “phát triển vùng kinh tế miền Tây” là nhiệm vụ ưu tiên chiến lược mang tính đột phá trong giai đoạn tới. Đây là một trong những nền tảng cơ bản để Nghệ An bứt phá trên cơ sở tận dụng tiềm năng lợi thế đặc thù - đặc sắc trong khuôn khổ một Chương trình Phát triển đặc biệt: kết hợp giữ vườn rừng Quốc gia với phát triển nền nông nghiệp đặc sắc, giá trị gia tăng cao.

Do “đặc thù địa linh nhân kiệt”, con người là thế mạnh nhất, lại đúng vào thời đại công nghệ cao, trí tuệ - sáng tạo, Nghệ An cần phải đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ “Phát triển giáo dục - đào tạo” và “Khoa học, công nghệ”, coi đây là hai nhiệm vụ chiến lược ưu tiên hàng đầu. Tôi có cảm tưởng Nghệ An chưa định vị đúng các yếu tố quyết định phát triển hiện đại này trong sơ đồ chiến lược của mình.

Đối với nhiệm vụ “Phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể”, nên tập trung đối tượng cho một nhiệm vụ ưu tiên: “Phát triển lực lượng doanh nghiệp và thu hút các nhà đầu tư chiến lược”. Cần xác định đây là “nhiệm vụ chiến lược ưu tiên”, thậm chí ưu tiên hàng đầu, của giai đoạn tới. Chương trình Phát triển lực lượng doanh nghiệp, với nội hàm: i) khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong tỉnh; ii) thu hút một số nhà đầu tư chiến lược có năng lực tạo chuỗi sản xuất hiện đại và tạo chân dung phát triển của tỉnh; iii) chương trình đổi mới - khởi nghiệp - sáng tạo, lấy ĐH Vinh làm trụ cột.

Để đạt được các mục tiêu - đích phát triển, Nghệ An cần “trở thành địa chỉ có sức thu hút mạnh mẽ đầu tư lớn, người tài và người giàu”. Đây là 3 đối tượng - đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu, tạo thành động lực phát triển chủ yếu của tỉnh trong giai đoạn tới; Nỗ lực cải cách thể chế và các quyết sách chiến lược của tỉnh trong giai đoạn 2020 - 2025 phải tập trung ưu tiên cho việc thực hiện bằng được nhiệm vụ - giải pháp chiến lược này.

Xin cảm ơn PGS về cuộc trao đổi!

TOÀ SOẠN

 

[*] Đầu đề do Tòa soạn đặt

CÙNG CHUYÊN MỤC