DIỄN ĐÀN
Đấu tranh chống áp bức, bóc lột, tham nhũng thời Xô viết và chống tham những ngày nay
Tin đăng ngày: 19/12/2017 - Xem: 307
 

Hà Văn Tải

Upload

                                                            Tranh minh họa

Chúng ta biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những năm 1930-1931, nhân dân ta đã vùng dậy đấu tranh giành lại quyền sống, quyền làm người mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ở cuộc đấu tranh này đối tượng là bọn thực dân, bọn phong kiến thống trị, chủ nhà máy, đồn điền và các bọn lý trưởng, hương hào ở nông thôn tham nhũng, áp bức, đè nén nhân dân.

          Khẩu hiệu đấu tranh do Phân cục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trung kỳ nêu ra lúc đó rất rõ ràng: “Thợ thuyền đòi: tăng cương mỗi ngày một đồng, thợ trẻ con ít nhất là 5 hào 1 ngày, mỗi ngày làm 8 giờ, khi sinh đẻ có lương. Dân cày đòi: giảm thuế ruộng đất, bỏ thuế thân, thuế thổ trạch, thuế ngoại phụ, thuế chợ, thuế đò; bỏ lệ bắt phu tạp dịch, lễ tết quan và nhà giàu... Phu xe đòi: hạ thuế xe, chủ và cai không được đánh đập, chửi mắng cu ly... Binh lính đòi: tăng lương 50%, bỏ đánh đập và bỏ xà lim. Công chức đòi: Tăng lượng 50%, bớt giờ làm việc, nghỉ ngày chủ nhật, phụ cấp sinh hoạt đắt đỏ, phụ cấp về nhà cửa, bỏ thói đánh đập, chửi mắng công chức. Học sinh đòi: có nhiều trường cho tất cả học trò, bỏ chửi mắng, đánh đập học sinh, đuổi thằng hiệu trưởng Gabien và thằng cai Huệ ở Trường Cao đẳng Tiểu học Vinh,... Tiểu thương đòi: bỏ thuế chợ, thuế hàng rong, thuế môn bài, thuế bờ hè, tự do giao thông buôn bán...”.

          Những khẩu hiệu thích hợp đó đã kích thích mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của quần chúng. Gay gắt và căng thẳng nhất là các cuộc đấu tranh của nông dân đòi chia ruộng đất công của làng xã, đòi cách khoản bị hào lý tham nhũng, phù thu lạm bổ tại các huyện Thanh Chương, Anh Sơn, Hưng Nguyên,... Có nơi, nông dân đã thủ tiêu bọn mật thám và đốt phá đền chùa với ý thức xóa bỏ nạn cúng tế xôi thịt do bọn hào lý bày đặt ra.

          Theo thống kê của Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh năm 1980, tại 631 làng thuộc 7 huyện: Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Anh Sơn, Thạch Hà, Can Lộc đã tịch thu được 5.599 mẫu ruộng đất công, 2.975 tạ thóc và 10.934 đồng bạc quỹ công. Quan trọng hơn là những nơi nông dân đã giành lấy chính quyền trong tay bọn lý trưởng, hương hào, tịch thu triển đồng, sổ sách, lập nên chính quyền Xô viêt, tự mình quản lý thôn làng. Tại các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Anh Sơn hầu hết các thôn xã đều lập chính quyền Xô viết.

          Một cuộc đấu tranh không cân xứng lại có những biểu hiện “tả khuynh”, chưa có đủ thời cơ thuận lợi nên chính quyền Xô viết đã bị dìm trong biển máu, cách mạng phải trải qua nhiều bước khó khăn, nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh “vẫn sáng chói như một vì sao và sẽ không bao giờ tắt trong không gian và thời gian. Xô viết Nghệ Tĩnh có một địa vị đặc biệt quan trong vì nó là ngọn sóng thần cao nhất trong muôn nghìn đợt sóng dồn dập của cao trào cách mạng 30-31 ở Việt Nam”. Từ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Đảng đã rút được nhiều bài học qua trọng làm tiền đề để làm cuộc cách mạng không ngừng tiến lên, dẫn tới thắng lợi huy hoàng cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại, lập nên chính quyền công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Bước ngoặt lịch sử đến với cách mạng Việt Nam.

          Trải qua 85 năm kể từ thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thành lập Xô viết Nghệ Tĩnh, giờ đây cách mạng nước ta đã ở vào một đỉnh cao mới. Việt Nam không những đã xóa bỏ được ách thống trị vô cùng nặng nề của đế quốc, phong kiến mà còn xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Việt Nam đã rửa được nỗi nhục đói nghèo từ ngàn đời, đứng vào hàng ngũ các nước đang phát triển, có vị trí quan trọng trong khối Asean và quốc tế.

          Tuy vậy, tình hình thế giới và trong nước đang đặt ra cho Đảng và nhân dân ta những nhiệm vụ vô cùng nặng nề để bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững thống nhất toàn vẹn lãnh thổ cùng như trong nhiệm vụ xây dựng xã hội, không ngừng nâng cao sức mạnh mọi mặt của đất nước và quê hương, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân về vật chất và tinh thần.

          Cùng với việc nâng cao cảnh giác, đoàn kết bình tĩnh chống lại âm mưu bành trướng, xâm phạm chủ quyền, cản trở bước tiến và làm suy yếu kinh tế nước ta của các thế lực từ bên ngoài, Đảng và Nhà nước đã coi chống tham nhũng là quốc sách hàng đầu. Cuộc đấu tranh này liên quan đến sự tồn vong của Đảng và chế độ ta. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết, luật pháp để lãnh đạo nhân dân đấu tranh với giặc “nội xâm” này và thu được nhiều kết quả. Tuy vậy, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu trong Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng: “Tham nhũng vẫn đang là thách thức và là một trong những vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay. Chưa phát huy hết được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống, chưa đi đầu và nêu gương trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”.

          Ở thời kỳ Xô viết 1930-1931, đối tượng đấu tranh của nhân dân ta là khá rõ. Đó là bọn đế quốc, phong kiến thống trị, là bọn trực tiếp đàn ác, bóc lột, tham nhũng như: chủ nhà máy, đồn điền ác bá, bọn hương hào, lý trưởng. Còn ngày nay bọn tham nhũng ở đâu? Phải chăng đó là những phần tử thoái hóa trong bộ máy nhà nước, trong bộ máy Đảng cấu kết, bao che và dựa dẫm những phần có tiền bất chính ngoài xã hội? Phải chăng, đó là biểu hiện “lợi ích nhóm” như Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV (Khóa XI) đã vạch ra. Đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã viết “Có tiền chuyển hóa thành quyền lực, có quyền lực chuyển hóa thành có tiền. Người có tiền sẽ có quyền lực và người có quyền lực sẽ có tiền. Họ cùng nhau hành động để có quyền lực và có tiền ngày càng nhiều hơn. Đồng tiền cộng với quyền lực tạo thành sức mạnh khống chế, lũng đoạn tổ chức và xã hội”.

          Vậy là đối tượng đấu tranh của nhân dân ta trong chống tham nhũng không ai khác, trước hết là những phần tử thoái hóa, biến chất trong nội bộ Đảng và cơ quan nhà nước. Xem xét những vụ tham nhũng bị pháp luật xử lý, chúng ta đau lòng thấy rõ hầu hết những can phạm là Đảng viên từng giữ vị trí cao. Như vậy theo đồng chí Vũ Ngọc Hoàng thì: “Tình hình tham nhũng có tổ chức, tình hình “lợi ích nhóm” đã lan rộng khá phổ biến và khá ngang nhiên, nghiêm trọng đến mức báo động”.

          Quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân là cam kết tuyên chiến với tham nhũng. Chúng ta phải khắc phục tư tưởng hữu khuynh, né tránh đồng thời cũng không được nóng vội, “tả khuynh”. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, “trong nó có ta và trong ta có nó, vừa là ta vừa là nó” (Vũ Ngọc Hoàng). Nhân dân ta cần quán triệt những tư tưởng chỉ đạo quan trọng của Đảng:

          Tập trung hoàn thiện các quy định của Đảng về phòng chống tham nhũng, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế, luật pháp về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng. Xây dựng quy chế nội bộ Đảng từng bước hình thành hệ thống các quy định khoa học, chặt chẽ, đồng bộ về phòng, chống tham nhũng; hệ thống các nguyên tắc và chuẩn mực về đạo đức áp dụng đối với người đứng đầu.

          Toàn dân nhận rõ trách nhiệm tham gia phát hiện và tố giác tham nhũng gắn liền với việc biểu dương, vinh danh và khen thưởng thích đáng, kịp thời những người tố giác phát hiện. Biểu dương những kinh nghiệm hay, điển hình tốt, đồng thời lên án mạnh mẽ những hành vi tiêu cực, tham nhũng. Phải dấy lên trong dư luận xã hội, phê phán nghiêm khắc những hành vi tham nhũng, giáo dục tinh thần biết trọng liêm sỉ, danh dự, biết xấu hổ, đau khổ vì tham nhũng.

          Xử lý kiên quyết, xử lý thật nghiêm, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm đối với tham nhũng, chú trọng xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những vụ tham nhũng tập thể có tổ chức. Xử lý kịp thời, công khai cán bộ tham nhũng, tịch thu, xung công tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.

          Nghệ An là quê hương Xô viết, quê hương Bác Hồ. Đảng bộ Nghệ An có truyền thống cách mạng kiên cường. Trong cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, Nghệ An phải là địa bàn tin cậy của Đảng, chính phủ và nhân dân cả nước. Không để tình trạng tham nhũng có tổ chức, “lợi ích nhóm” tiêu cực kìm hãm sự phát triển, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ và của Đảng.

 

 

 

Diễn đàn khác:
Chuyện nước mắm (15/3/2019)
Tại sao là Việt Nam? (28/2/2019)
Hy vọng lớn về đột phá tại Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 (27/2/2019)
Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Cái bắt tay có tạo đột phá hòa bình? (27/2/2019)
Chiến tranh Biên giới Việt - Trung: Cái đấm tay đau đớn của Tướng Hoàng Đan: " Lịch sử là gì mà làm lính tôi khổ thế?" (22/2/2019)
Đi lễ đầu năm: Ranh giới giữa văn hóa và thiếu văn hóa (15/2/2019)
Khoa học xã hội và nhân văn với sự phát triển bền vững của đất nước (11/1/2019)
Chính trị trọng hơn quân sự - Nhìn từ góc độ văn hóa (9/1/2019)
Mạng xã hội và những thách thức- Làm thế nào để đối phó hiệu quả? (4/12/2018)
Một góc nhìn về phản biện xã hội qua - mạng xã hội hiện nay (4/12/2018)
Văn hóa phản biện thời mạng xã hội: Bạn chọn chú cừu hay tấm khiên? (4/12/2018)
Mạng xã hội - Nhận diện và định hướng quản lý (4/12/2018)
Hãy trả lại vẻ đẹp thân thương và trong sáng cho nhà trường phổ thông (29/11/2018)
Thúc đẩy tinh thần công dân (28/11/2018)
Luận bàn về tinh thần công dân (28/11/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Nghệ An đất phát nhân tài
Giới thiệu sách: Nghệ An đất phát nhân tài
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 107 | Tất cả: 1,645,014
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp