NGHIÊN CỨU KHXH&NV
Kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác nghiên cứu KHXH&NV giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2017 và những nội dung đặt ra trong giai đoạn tới
Tin đăng ngày: 3/7/2017 - Xem: 1069
 

Nguyễn Quốc Hồng

Ths, GĐ Trung tâm KHXH&NV Nghệ An

Ngày 21/4/2012, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An đã ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực về khoa học xã hội. Sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai các nhiệm vụ khoa học:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã đặt hàng Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức thực hiện một số chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý Nghệ An.

- Đề tài: “Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030”, do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam làm chủ nhiệm. Đề tài được nghiệm thu năm 2015.

- Đề tài: “Huy động nguồn lực người xứ Nghệ ở trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An”, do PGS.TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam làm chủ nhiệm. Đề tài được nghiệm thu năm 2015.

Kết quả nghiên cứu 2 đề tài khoa học trên đã đưa ra những luận cứ khoa học quan trọng giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; đặc biệt cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng báo cáo chính trị Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh.

Cùng với việc chủ trì nghiên cứu các đề tài khoa học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu tham gia, tham luận tại các hội thảo khoa học do tỉnh Nghệ An tổ chức, trong đó phải kể đến các cuộc hội thảo:

- “Những giải pháp thực hiện có hiệu quả đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An” (năm 2008);

- Hội thảo khoa học: “Những giải pháp phát triển kinh tế biển, đảo ở Nghệ An giai đoạn 2009 - 2020” (năm 2009);

- “Phát triển các khu, cụm công nghiệp Nghệ An: Thực trạng và giải pháp” (năm 2011);

- “Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Nghệ An thông qua bộ chỉ số PCI” (tháng 6/2012). v.v.

Tham luận của các chuyên gia từ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đóng góp quan trọng cho sự thành công của các cuộc Hội thảo. Từ đó cung cấp cứ liệu, tầm nhìn mới trong việc xây dựng chính sách phát triển các sở, ban, ngành và lãnh đạo chính quyền tỉnh Nghệ An trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 5 năm, từ 2012 - 2017, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các viện trực thuộc đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức các cuộc hội thảo cấp quốc gia trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, kinh tế của Nghệ An và vùng Trung bộ.

- “Di sản văn hóa và di sản thiên nhiên khu vực Bắc miền Trung: bảo tồn và phát huy giá trị”;

- “Khởi nghĩa Hoan Châu và vai trò của Mai Thúc Loan trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc”;

- “Phát triển du lịch vùng Bắc - Nam - Trung bộ”;

- “Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ của Bộ Chính trị”; 

- Hội thảo “Thành phố Vinh trong giai đoạn mới: tầm nhìn, định hướng chiến lược và giải pháp phát triển”.

Các hội thảo khoa học đã bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An; Đánh giá khách quan những thành tựu, những hạn chế trong quá trình phát triển, phân tích sâu sắc những nguyên nhân của thành công và hạn chế; đề xuất những chính sách phù hợp với tiềm năng, lợi thế của các vùng, miền, ngành trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại các hội thảo, đã có nhiều ý kiến của nhà khoa học, nhà nghiên cứu với những quan điểm khoa học sâu sắc gợi mở, tư vấn cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Đã gợi mở tầm nhìn mới trong chiến lược phát triển của Nghệ An, quy luật phát triển của Nghệ An phải được đặt trong bối cảnh và sự phát triển của Việt Nam, khu vực và toàn cầu. Từ đó xác định chiến lược phát triển đúng, phù hợp với xu thế thời đại.

Ngoài kết quả về nghiên cứu, tổ chức các hội thảo khoa học; nội dung phối hợp tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Từ 2012 - 2017, Học viện Khoa học Xã hội trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã đào tạo 308 thạc sĩ và 107 nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành: Kinh tế, Luật, Văn hóa, Lịch sử, Dân tộc học cho Nghệ An. Những kết quả đó đã bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường cao đẳng, đại học và các cơ quan nghiên cứu trên địa bàn.

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Nghệ An kết nối và duy trì hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và các cơ quan nghiên cứu của Trung ương như: Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Thông tin KHXH, Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ, Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương,... và hàng chục nhà nghiên cứu đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, lịch sử, văn hóa... Sự kết nối, hỗ trợ nguồn lực của Viện Hàn lâm KHXH đã giúp Nghệ An nguồn nhân lực trong việc tổ chức nghiên cứu một số đề tài quy mô lớn có hàm lượng khoa học cao, đồng thời khắc phục sự thiếu hụt của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhất là các chuyên gia đầu ngành.

Từ những kết quả trên, có thể khẳng định rằng:

- Sau 5 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác, các hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trên địa bàn tỉnh Nghệ An được triển khai đúng hướng, có trọng tâm hơn. Một số đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, bước đầu đã phát huy hiệu quả, đặc biệt là chuyển biến trong việc thay đổi nhận thức, phương pháp tiếp cận vai trò, vị trí của khoa học xã hội trong phát triển toàn diện ở địa phương, quốc gia, từ đó tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số công trình, dự án nghiên cứu quy mô lớn có giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn cao như: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn đến 2030; Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư của tỉnh tạo chuyển biến quan trọng trong các lĩnh vực, nhất là môi trường đầu tư, môi trường xã hội và nhân văn được cải thiện tốt hơn.

Thông qua học tập, trao đổi và làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã giúp nâng cao nhận thức, phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu KHXH của tỉnh Nghệ An, từng bước trưởng thành, tự tin hơn trong công tác nghiên cứu. Đặc biệt, bên cạnh những nhà nghiên cứu đã thành danh thông qua các hoạt động hợp tác cụ thể bước đầu đã hình thành đội ngũ nghiên cứu viên trẻ ở Trường Đại học Vinh, Trung tâm KHXH&NV và một số đơn vị nghiên cứu khác, tạo cầu nối chuyển giao thế hệ trong nghiên cứu KHXH&NV trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, từ các đề tài mang tính thực tiễn, những cuộc hội thảo xuất phát từ thực tiễn, giải quyết các yêu cầu thực tiễn đặt ra tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các chuyên gia của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam có thêm thực tiễn, gắn thực tiễn với lý luận, lý luận với thực tiễn trong nghiên cứu khoa học.

Những vấn đề đặt ra trong 5 năm tới (2017 - 2022)

Nghệ An đang triển khai mọi nguồn lực để thực hiện thành công Nghị quyết 26 NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, KH&CN… của vùng Bắc - Trung bộ. Để góp phần thực hiện được mục tiêu trên, trong 5 năm tới đặt ra những nội dung mới trong hợp tác nghiên cứu giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và tỉnh Nghệ An.

Trước hết, tỉnh Nghệ An và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sớm triển khai công trình: Tập hợp, phân loại các kết quả nghiên cứu lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn về Nghệ An từ trước đến nay. Từ đó đánh giá, phân loại từng công trình để sử dụng, ứng dụng, tính hiệu quả của các công trình trong thực tiễn. Những nội dung chưa được nghiên cứu, hoặc đã nghiên cứu nhưng kết quả không còn phù hợp cần phải nghiên cứu, hoặc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, rộng hơn. Như vậy, chương trình hợp tác nghiên cứu tới sẽ không trùng lặp, mặt khác sẽ sử dụng phát huy kết quả đã nghiên cứu một cách tốt nhất.

 Hợp tác nghiên cứu thành lập Hội đồng tư vấn cao cấp về kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An (thành viên là các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp có năng lực tâm huyết và kinh nghiệm ở trong và ngoài tỉnh), để tư vấn cho lãnh đạo tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

 Tỉnh Nghệ An và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đầu tư các nguồn lực: Cơ sở dữ liệu trong nghiên cứu, tư liệu, cơ sở vật chất, đặc biệt là nguồn nhân lực trình độ cao để: Nâng cấp Trung tâm KHXH&NV Nghệ An thành Viện Kinh tế - Xã hội vùng Bắc Trung bộ (hoặc Nghệ An). Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An và chiến lược liên kết vùng để phát triển.

Hai bên cùng hợp tác với các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu đề xuất thực hiện các đề tài, dự án cấp Quốc gia về các vấn đề văn hóa, kinh tế, con người Nghệ An, vùng. Trước mắt đề xuất chương trình nghiên cứu về nhân cách con người xứ Nghệ thế kỷ XXI, đánh giá những mặt mạnh, những hạn chế từ đó gắn với nội dung đào tạo cho thế hệ người xứ Nghệ hiện nay từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Từ đó xây dựng các mô hình trong đào tạo, trong hoạt động thực tiễn.

 Xây dựng chương trình nghiên cứu tổng thể về khoa học xã hội và nhân văn tỉnh Nghệ An, đặc biệt là những vấn đề như: Tôn giáo và công tác tôn giáo ở Nghệ An; Về kinh tế vùng và các vùng kinh tế; Các loại hình tổ chức kinh tế; Du lịch; Phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình xây dựng các chuỗi sản phẩm trong nông nghiệp; Văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An cùng với chương trình nghiên cứu tổng thể, đặc biệt những đề tài nghiên cứu về vùng, miền, nhất là miền Tây Nghệ An.

Nghiên cứu KHXH&NV khác:
Từ truyền thuyết Chung Quỳ trừ tà, vu thuật "Tiến dạ hồ" đến âu đối đỏ và cành đào đón Tết (30/1/2019)
Hoan Nam sứ giả Nguyễn Đề xướng họa cùng sứ thần Triều Tiên (2/1/2019)
Tìm hiểu các nguyên lý bài trí thờ tự - tại di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An (4/12/2018)
Góp phần cải chính về năm mất của Nguyễn Công Trứ (4/12/2018)
Hoàn cảnh ra đời câu thơ của Trần Nhân Tông (14/11/2018)
Đề xuất giải pháp sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An (9/11/2018)
Hội thảo khoa học: Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy (2/11/2018)
Hội thảo khoa học "Thân thế và sự nghiệp Tiến sỹ Trần Đình Phong" (1/11/2018)
Về chuyến thăm Nghệ An năm 1932 của vua Bảo Đại (10/10/2018)
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình, UBND huyện Cao Phong làm việc và chia sẻ kinh nghiệm tại Nghệ An (10/10/2018)
Hội thảo khoa học Thoát nước đô thị Vinh - Thực trạng và giải pháp (3/10/2018)
Bàn giải pháp và chương trình phối hợp hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp (27/9/2018)
Nâng cao hiệu quả hoạt động Khoa học và công nghệ cấp huyện (25/9/2018)
Đi tìm một bản sử thi "Khun Chương" đầy đủ (10/9/2018)
Vấn đề Hồ Xuân Hương - Thử tiếp cận những bài thơ có gốc nguồn văn bản (31/8/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Nghệ An đất phát nhân tài
Giới thiệu sách: Nghệ An đất phát nhân tài
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 129 | Tất cả: 1,645,036
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp