ĐIỀU TRA XÃ HỘI
Tên một số nhân vật trong Truyện Kiều (Nguyễn Du) cần phải được viết đúng
Tin đăng ngày: 30/12/2016 - Xem: 2701
 

1. Đặt vấn đề

Không ít những câu chữ, chi tiết trong kiệt tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du trải qua hơn hai thế kỷ, đến nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi về cách hiểu thế nào cho đúng. Ngay như tên một số nhân vật trong Truyện Kiều có văn bản in thế này, văn bản lại in thế khác. Câu hỏi cần được trả lời là: - Tên một số nhân vật trong Truyện Kiều (Nguyễn Du) viết thế nào là đúng? Tôi xin đưa ra kiến giải sau:

2. Nội dung kiến giải

2.1. Lập bảng đối chứng:

TT

Chi tiết để đối chứng

Văn bản để đối chứng

"Từ  điển Truyện Kiều" (TĐTrK) (Đào Duy Anh)

Ngữ văn 9 - tập 1

01

"Chú thích"

- "Giám sinh" "học trò học Quốc tử giám, nhưng giữa thời nhà Minh về sau thì người quyên lúa cho quan cũng được hàm giám sinh. Vd. Mã giám sinh 625; 805; 2385; 2889, tức người giám sinh họ Mã gọi tắt là Mã sinh." (08 dòng cuối-cột 01 - tr158).

- "Mã Giám Sinh: giám sinh họ Mã. Giám sinh là tên gọi học trò ở Quốc tử giám. trường lớn ở kinh đô thời xưa. Giám sinh cũng có khi chỉ chức giám sinh người ta mua của triều đình." (Dg17->19- tr98).

02

Tên nhân vật

- Mã giám sinh

- Thúc sinh

- Tú bà

- Bạc bà

- Mã  Giám Sinh (11 lần)

- Thúc Sinh (07 lần)

- Tú Bà (01 lần)

- Bạc bà (01 lần)

 

2.2. Nhận xét:

 Từ điển Truyện Kiều (TĐTrK) chú thích "giám sinh" (cụm danh từ chỉ nghề nghiệp, chức tước). Trong khi đó Ngữ văn 9 - tập 1 lại chú thích "Mã Giám Sinh" (danh từ riêng chỉ họ và tên nhân vật).

Cái khác (dẫn đến sai kiến thức) của Ngữ văn 9 (so với TĐTrK) ở chỗ Ngữ văn 9 - tập 1 nghiễm nhiên coi "Mã Giám Sinh" là tên nhân vật (danh từ riêng). Đem tên đầy đủ của một nhân vật để "chú thích" thành các sự việc chỉ nghề nghiệp; chức tước là một việc làm sai, không thể chấp nhận được!

 Những phần được trích từ Truyện Kiều vào Ngữ văn 9 - tập 1 đều ghi xuất xứ: "(Nguyễn Du, Truyện Kiều trong Đào Duy Anh, Từ điển Truyện Kiều, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1974. Có tham khảo một số bản Truyện Kiều khác)". Vậy hãy đối chứng tên nhân vật trong TĐTrK và trong Ngữ văn 9:

- Tên nhân vật mà chúng ta đang bàn đến đây (trong TĐTrK) được viết thống nhất theo cách thức lấy họ của nhân vật gắn với nghề nghiệp; chức tước hoặc vai xã hội. ("Mã giám sinh" - giám sinh họ Mã; "Thúc sinh - học sinh họ Thúc; "Tú bà" - bà họ Tú; "Bạc bà" - bà họ Bạc). Ngữ văn 9 - tập 1, ngược lại, đã danh từ riêng hóa các cụm danh từ ("Mã giám sinh") thành "Mã Giám Sinh"; Thúc sinh" thành "Thúc Sinh"; "Tú bà" thành "Tú Bà"; "Bạc bà" thành "Bạc Bà").

Cơ sở giúp dựa vào để xác định "chú thích" cũng như viết tên nhân vật thế nào cho đúng phải từ chính tác phẩm (kết hợp ý kiến chủ quan và ý kiến tham khảo).

Các cơ sở như tác phẩm Truyện Kiều (Nguyễn Du); sách tham khảo (TĐTrK - Đào Duy Anh) về viết tên nhân vật gần như không được tác giả Ngữ văn 9 -  tập bám vào.

Xét về nội dung "chú thích": "Mã Giám Sinh" của Ngữ văn 9 - tập 1 có dựa theo TĐTrK nhưng đối tượng được chú thích lại khác. TĐTrK chú thích "Mã giám sinh" còn Ngữ văn 9 - tập 1 chú thích "Mã Giám Sinh" (như tôi đã chỉ ra ở trên). Bởi vậy tên nhiều nhân vật của hai sách này (về Truyện Kiều) cũng được viết khác nhau (tôi cũng đã chỉ ra).

Hai sách của các tác giả khác nhau chú thích về đối tượng khác nhau; viết tên các nhân vật (Truyện Kiều) khác nhau được lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam cho: "Đây là quan điểm về vấn đề viết chính tả tên riêng"? Phải nói ngay, trong Truyện Kiều; "Mã giám sinh"; "Thúc sinh"; "Tú bà";… đâu phải là "tên riêng" (danh từ riêng)? Chẳng hạn nhân vật "Thúc sinh" có tên là "Kỳ Tâm họ Thúc" (Thúc Kỳ Tâm - câu 1276- Truyện Kiều) có nghề nghiệp là học sinh; có xuất thân "cũng nòi thư hương" (dòng dõi có học). Một nhân vật có họ tên đầy đủ, lai lịch rõ ràng sao có thể muốn viết tên thế nào thì viết?!

Vấn đề viết tên nhân vật ở đây không nằm trong "quan điểm về vấn đề viết chính tả tên riêng" như ý kiến khẳng định của NXB Giáo dục Việt Nam mà nó phụ thuộc vào thẩm định tác phẩm. Chẳng hạn muốn biết viết tên nhân vật "Thúc sinh" hay "Thúc Sinh" là đúng thì phải trả lời chính xác các câu hỏi:

- Nhân vật cứu nàng Kiều (Truyện Kiều - Nguyễn Du) ra khỏi lầu xanh của Tú bà có họ tên là gì? Trả lời: - "Kỳ Tâm họ Thúc" (tức Thúc Kỳ Tâm).

- Thúc Kỳ Tâm có nghề nghiệp gì? Trả lời: - Học trò ("Thúc sinh"; "Thúc sinh viên").

Vậy là đủ cơ sở để khẳng định viết tên nhân vật "Thúc sinh" như TĐTrK (Đào Duy Anh) là đúng còn viết "Thúc Sinh" như Ngữ văn 9 - tập 1 là không đúng.

3. Kết luận

3.1. Viết đúng tên nhân vật trong Truyện Kiều (Nguyễn Du) không chỉ thể hiện sự tôn trọng bản quyền tác giả mà còn góp phần giữ nguyên vẹn giá trị nội dung phản ánh của kiệt tác Truyện Kiều.

3.2. Mã giám sinh chứ không phải Mã Giám Sinh. Và cái tên Thúc sinh xuất hiện lần đầu trong Truyện Kiều ở câu 1303. Trong khi đó tên thật (đầy đủ cả họ tên) Thúc Kỳ Tâm xuất hiện từ câu 1276: "Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương", khi nhân vật này lần đầu tiên bước vào tác phẩm Truyện Kiều. Tác giả còn sử dụng các từ, cụm từ: sinh ("người học trò"); chàng Thúc; Thúc lang; Thúc sinh viên để chỉ nhân vật này. Bởi vậy Thúc sinh không thể là Thúc Sinh;…

Ý kiến của một vị lãnh đạo NXB Giáo dục Việt Nam dựa vào "ít nhất hai bài báo" và đưa ra "quan điểm" "phải hiểu tên những nhân vật này như Mã Giám Sinh, Thúc Sinh,… là những tên đã kết thành một khối chặt chẽ, cá thể hóa nhân vật"; rằng: "đây là quan điểm về vấn đề viết chính tả tên riêng" là áp đặt chủ quan, thiếu cơ sở khoa học. Mã giám sinh, Thúc sinh,…không phải là "tên riêng" (danh từ riêng). Mã giám sinh; Thúc sinh, Tú bà, Bạc bà đều là cụm danh từ. Cụm danh từ mà lại được cho là "đã kết thành một khối chặt chẽ" thành… danh từ riêng (tên nhân vật) thì kỳ quá!?

3.3. Xác định tên nhân vật sai dẫn đến hiểu sai lệch nội dung phản ánh của tác phẩm. Nếu mặc định nhân vật là Mã Giám Sinh, độc giả sẽ hiểu: trong Truyện Kiều (Nguyễn Du) có một nhân vật tên là Mã Giám Sinh thời trai trẻ, hắn là một khách làng chơi. "Quá niên trạc ngoại tứ tuần" hắn trở thành con buôn (buôn người) lừa lọc, xảo trá, bỉ ổi.

Nếu xác định nhân vật là Mã giám sinh, độc giả sẽ hiểu khác. Đại thi hào Nguyễn Du đã lên án, tố cáo xã hội phong kiến thời mọt ruỗng, đến cả những kẻ có chức tước hay những tên học ở trường danh tiếng (Quốc tử giám) cũng bị tha hóa, trở thành những kẻ buôn người thối tha, nhơ bẩn chứ đâu chỉ phơi bày bộ mặt bất lương của một tên Mã Giám Sinh cụ thể!? …

Tài liệu tham khảo:

  1. Từ điển Truyện Kiều (Đào Duy Anh) - NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội 1974.
  2. Nguyễn Du - Truyện Kiều (Nguyễn Thạch Giang khảo đính và chú giải) - NXB Văn hóa - Thông tin - 2011.
  3. Ngữ văn 9 - Tập 1 - NXB Giáo dục Việt Nam - 2016.

Lê Đức Thôn

Điều tra xã hội khác:
Khái niệm truyện cổ tích thần kỳ (13/4/2018)
Đôi điều cảm nhận về Thơ xuân Việt Nam thời trung đại (2/3/2018)
Hiện tượng lạm dụng ngôn ngữ ngoại lai trong giao tiếp của giới trẻ hiện nay (4/12/2017)
Đoạn văn kết thúc trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (5/10/2017)
Xuân Diệu - Nhà thơ của thân phận con người (7/9/2017)
Nghỉ hè đối với học sinh phổ thông (3/7/2017)
Nhà thơ Xuân Diệu nói về giảng văn (23/5/2017)
GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐÔNG NAI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO TÌNH NGUYỆN CỦA SINH VIÊN (31/3/2017)
VẺ ĐẸP CÂU ĐỐI TẾT CỦA NỮ SĨ HỒ XUÂN HƯƠNG (24/1/2017)
Tên một số nhân vật trong Truyện Kiều (Nguyễn Du) cần phải được viết đúng (30/12/2016)
TÌM NÉT MỚI TỪ 9 GƯƠNG MẶT THÂN QUEN (Đọc “Hé gương cho người đọc” - Đỗ Lai Thúy) (13/12/2016)
TIẾNG VIỆT HÔM NAY - SỰ TRONG SÁNG VÀ VẤN ĐỀ CHUẨN HÓA (29/11/2016)
BÀN THÊM VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI QUỐC GIA THPT (29/11/2016)
DẤU ẤN CÁ NHÂN, XỨ SỞ VÀ THỜI ĐẠI TRONG THƠ VĂN NGUYỄN XUÂN ÔN (30/8/2016)
NỀN TẢNG NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN VÀ THANH ĐIỆU TIẾNG THÁI (26/7/2016)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Nghệ An đất phát nhân tài
Giới thiệu sách: Nghệ An đất phát nhân tài
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 55 | Tất cả: 1,644,962
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp