TIN TỨC > TIN TRONG TỈNH
Chi bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An tham gia hội nghị trực tuyến chuyên đề "Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động"
Tin đăng ngày: 13/5/2022 - Xem: 85
 

Chiều ngày 11/5/2022, tại hội trường Trung tâm, Chi bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã tham gia Hội nghị trực tuyến chuyên đề "Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động".

Chuyên đề "Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động" do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 170 điểm cầu cơ sở với sự tham gia của 6.196 cán bộ, đảng viên trong Khối.

Upload

Toàn cảnh buổi tham gia trực tuyến hội nghị của Trung tâm

Chuyển đổi số là một xu thế tất yếu khách quan trong mọi lĩnh vực và trên phạm vi toàn cầu trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số, Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số là để giúp cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên trong Khối có nhận thức sâu sắc, toàn diện về chuyển đổi số để kịp thời có các hành động thiết thực, đột phá và hiệu quả hơn góp phần vào quá trình chuyển đổi số chung của tỉnh nhà.

Upload

Quang cảnh tại điểm cầu chính. Hội nghị được truyền trực tiếp tới 169 điểm cầu của 63 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 5.500 cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ tham dự. Ảnh: Báo Nghệ An

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp báo cáo chuyên đề "Chuyển đổi số - Từ nhận thức đến hành động", trong đó đã phân tích sâu về vai trò của chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sự phát triển của đất nước và các địa phương, trong đó có Nghệ An, chia sẻ bài học chuyển đổi số ở một số quốc gia đã chuyển đổi thành công; lý giải sự cần thiết chuyển đổi số ở cấp độ địa phương, chỉ ra một số sai lầm và nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số, đồng thời cần lựa chọn nội dung, lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng lộ trình và áp dụng thí điểm, thử nghiệm…… Đồng chí báo cáo viên cũng nhấn mạnh chuyển đổi số không chỉ là chuyển đổi công nghệ mà quan trọng hơn là chuyển đổi về tư duy, cách làm và nội dung chính sách để kịp thời có các hành đồng thiết thực, đột phá và hiệu quả hơn nhằm tổ chức lại và duy trì các hoạt động của mình thích ứng với trạng thái bình thường mới.

Upload

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổng kết, bế mạc hội nghị. Ảnh: Báo Nghệ An

Cũng tại hội nghị trực tuyến các đồng chí đảng viên chi bộ đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định: Chuyển đổi số là quá trình khách quan, mở ra cơ hội cho tất cả các quốc gia. Quốc gia nào, địa phương nào nào nắm bắt được cơ hội thì sẽ thành công. Để kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối các cơ quan tỉnh cần thống nhất một số quan điểm: (1) Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số. Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức và con người là trung tâm của chuyển đổi số; (2) Thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số nên người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị phải sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm cái mới một cách có kiểm soát; hình thành văn hóa chấp nhận và thử nghiệm cái mới; làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng;  (3). Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt; (4). Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số trong các cơ quan cấp tỉnh.

Với quan điểm đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện các nhiệm vụ:

          (1). Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của người đứng đầu là đặc biệt quan trọng. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực mình phụ trách; chủ động, tiên phong, đi đầu, sáng tạo trong triển khai các giải pháp chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ cơ quan đơn vị; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát.

           (2). Các cấp ủy cơ sở xác định, chủ động bàn và lãnh đạo cơ quan đơn vị triển khai các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin, bước đầu chuyển đổi số theo từng lĩnh vực mà ngành phụ trách. Triển khai bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; chủ động, tiên phong sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số và dẫn dắt quá trình chuyển đổi số; đào tạo, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng áp dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị và các cán bộ chuyên trách về CNTT phù hợp với vị trí đảm nhiệm nhằm tạo lực lượng nòng cốt, lan tỏa kiến thức, kỹ năng phục vụ chuyển đổi số.

(3). Đối với Đảng ủy Khối, xác định quyết liệt trong lãnh đạo và thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng đảm bảo quy định. Thực hiện ứng dụng công nghệ số vào hoạt động chuyên môn, chỉ đạo sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nội dung này. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong chỉ đạo điều hành, thông tin, báo cáo, cập nhật sao lưu dữ liệu, quản lý cán bộ đảng viên. Kiểm tra đánh giá chuẩn hóa và số hóa các quy trình nghiệp vụ trên môi trường số đảm bảo liên thông thông suốt giữa đảng ủy khối với các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Hội nghị chuyên đề "Chuyển đổi số - từ nhận thức đến hành động" chính là việc thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ được đề ra trong nội dung tạo nền móng để thực hiện chuyển đổi số (bao gồm: Chuyển đổi nhận thức; Kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số; Phát triển nền tảng số; Tạo lập niềm tin, bảo đảm an ninh an toàn mạng; Hợp tác quốc tế). Với hội nghị này, Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi nhận thức của các cấp ủy, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về chuyển đổi số, từ đó xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình.

Huy Khánh

Tin tức khác:
Nghệ An: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ (24/6/2022)
Nghệ An: Tổng kết và Trao giải Hội thi Tin học trẻ lần thứ 28 (20/6/2022)
Nghệ An: Hội thảo khoa học “Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An” (15/6/2022)
Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 (15/6/2022)
Thành phố Vinh gặp mặt, đối thoại với doanh nhân về phục hồi, phát triển kinh tế (12/6/2022)
Tuần lễ sản phẩm Hà Nội - Nghệ An 2022 (12/6/2022)
Hội thảo phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở xã Quỳnh Nghĩa (9/6/2022)
Con Cuông: Hội thảo khoa học đánh giá hiệu quả dự án “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình chế biến sản phẩm cao và trà hoà tan từ cây dược liệu” (8/6/2022)
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An: Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng năm 2022 (6/6/2022)
Ngày hội hái mận ở vùng cao Nghệ An (2/6/2022)
Giới thiệu sách: Từ nhân cách đến văn cách (2/6/2022)
Từ 1/6, tất cả cán bộ các sở, ngành của Nghệ An kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa (1/6/2022)
Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh - Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ lĩnh vực quân sự, quốc phòng (31/5/2022)
Huyện Quỳnh Lưu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (31/5/2022)
Gần 100 sản phẩm Ocop của Nghệ An tham gia Festival tại Sơn La (31/5/2022)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,860 | Tất cả: 4,100,081
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp