TIN TỨC > TIN TRONG TỈNH
Quế Phong: Hội thảo Đánh giá, sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025
Tin đăng ngày: 9/11/2021 - Xem: 142
 

Ngày 01/10, UBND huyện Quế Phong tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06/NQ-TU ngày 14/12/2016 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025.

Tham dự có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An, lãnh đạo UBND huyện, ban tuyên giáo huyện ủy, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và đại diện một số hợp tác xã, công ty doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ đóng trên địa bàn,... Đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng KHCN huyện chủ trì Hội thảo.

Upload

Toàn cảnh Hội thảo

Quế Phong là một huyện vùng núi cao, biên giới Tây Bắc của tỉnh Nghệ An, là một trong 62 huyện nghèo nhất cả nước (tính đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Quế Phong là 54,86%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là 22,65% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 32,21%), 13/13 đơn vị hành chính xã, thị trấn đều có vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 90% dân số gồm Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh. Trên địa bàn huyện có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống. Công tác lãnh đạo, quản lý nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến về hành động đối với KH&CN của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân được quan tâm. Tích cực, chủ động đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; coi phát triển KH&CN là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết đạt được những kết quả: một số sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, khối lượng lớn và thương hiệu mạnh từ KH&CN như trà hoa vàng, gạo Japonica, chanh leo, rượu mútừn, cá thương phẩm nuôi lồng trên các lòng hồ thủy điện, thủy lợi và một số sản phẩm về dược liệu, cây, con bản địa có giá trị kinh tế. Nhiều mô hình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp; công nghiệp; bảo tồn; nghiên cứu phát triển quỹ gen; du lịch, văn hóa... được triển khai hiệu quả. Cụ thể như dự án Nuôi cá lồng bằng lồng nhựa HDPE công nghệ cao, thể tích > 55 m3. Được xác định là hướng phát triển chủ lực trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện. Đề án Phát triển chăn nuôi đại gia súc và thủy sản theo hướng hàng hóa trên địa bàn huyện Quế Phong giai đoạn 2021-2025; Sản xuất lúa chất lượng cao Japonica, thực hiện 71 ha, cho năng suất 7 tấn/ ha; DA trồng và sản xuất rau quả trở thành hàng hóa, Thực hiện 9ha; dự án góp phần năng cao thu nhập cho người dân, bước đầu chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang tập trung thành hàng hóa; Ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật vào nhân giống cây Mú từn bằng phương pháp giâm hom trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; Nghiên cứu nhân giống cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC)) bằng hạt tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.v.v. Các dự án KH&CN triển khai trên địa bàn mang lại hiệu quả như: Sản phẩm trà hoa vàng; Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản xuất lúa Japonica J02 trên địa bàn các huyện Miền Tây tỉnh Nghệ An; Tạo lập, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Chanh leo Quế Phong; Sản phẩm rượu Mútừn; Nuôi cá bằng lồng trên các lòng hồ thủy điện, thủy lợi; Các sản phẩm từ dược liệu, cây, con đặc sản trên địa bàn huyện: Một số sản phẩm về dược liệu như: Đẳng sâm, quế Quỳ, mắc khén, dưa rẫy, vịt bầu Quang - Cắm, lợn đen bản địa (lợn nít).v.v.

Thảo luận tại Hội thảo, đại diện các phòng ban, các doanh nghiệp đều thống nhất cao với những nội dung được thể hiện trong báo cáo. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề xuất Trung ương, cấp tỉnh cần đảm bảo nguồn kinh phí phân bổ từ ngân sách Nhà nước cho phát triển về KH&CN trên các lĩnh vực: bảo tồn và phát triển quỹ gen, công nghệ sinh học, phát triển thị trường KH&CN; huy động tối đa nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách (của người dân, doanh nghiệp) cho phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về KH&CN cho cán bộ cấp huyện; có cơ chế, chính sách thu hút các cán bộ có trình độ cao trong lĩnh vực KH&CN về làm việc ở cấp huyện; Kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về công nghệ sinh học, công nghệ cao và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào chuỗi sản xuất để mang lại giá trị kinh tế cho sản phẩm. Tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn có đất để đầu tư vùng sản xuất, vùng nguyên liệu…

Upload

Đại biểu phát biểu thảo luận tại hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động KH&CN của huyện trong 5 năm thực hiện Nghị Quyết. Đặc biệt huyện đã thành công trong việc xác định các sản phẩm là thế mạnh để xây dựng thương hiệu để thương mại hóa các sản phẩm trên thị trường; Các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ thành công và được nhân rộng; hoạt động ứng dụng công nghệ trên các lĩnh giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường cũng đã được huyện tiến hành hiệu quả;... Tuy nhiên, việc ứng dụng KH&CN vào nông nghiệp công nghệ cao còn mang tính nhỏ lẻ, chưa đồng bộ. Sản phẩm hình thành chuỗi giá trị để tạo ra hàng hóa thật sự, có quy mô lớn chưa nhiều;....

Để tiếp tục đưa Nghị quyết vào cuộc sống trong thời gian tới, các cấp, các ngành huyện cần thực hiện một số giải pháp như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về chủ trương, cơ chế, chính sách và nguồn lực cho đầu tư và phát triển KH&CN. Tiếp tục đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển và ứng dụng KH&CN vào các văn kiện đại hội đảng các cấp; Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHCN vào các hoạt động của ác lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại,... nhằm tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường; Đào tạo nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn cho cán bộ chuyên trách về KH&CN; Định hướng và lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên phát triển của huyện ứng dụng KHCN tập trung để có tác động đồng bộ.

Upload

Đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng KHCN huyện chủ trì Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Bùi Văn Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu, ghi nhận ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội thảo. Chú trọng đầu tư, phát triển lợi thế cây con bản địa. Tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong tỉnh, các bộ ngành và các cơ quan nghiên cứu ở địa phương, trung ương để tiếp cận, nắm bắt, chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN mới, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, CNTT vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển KT - XH ở địa phương. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng ban liên quan hoàn thiện báo cáo; Tham mưu kiện toàn lại Hội đồng khoa học công nghệ của huyện; Xây dựng định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2021-2025.

Tin: Hoàng Anh

Ảnh: Huy Hoàng (Phòng KTHT Quế Phong)

Tin tức khác:
Khai mạc Hội báo Xuân Nhâm Dần tỉnh Nghệ An 2022 (26/1/2022)
Hội thảo khoa học xác định mốc ra đời danh xưng Tương Dương (25/1/2022)
Hội thảo công bố kết quả nhiệm vụ khoa học: Sưu tầm, biên dịch về thư tịch cổ Hán Nôm về huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò (25/1/2022)
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cùng các doanh nghiệp trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Mường Ải huyện Kỳ Sơn (25/1/2022)
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 (4/1/2022)
Trung tâm KHXH&NV Nghệ An tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2022 (4/1/2022)
Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (29/12/2021)
Hội nghị Khoa học toàn quốc về Ngư học tổ chức tại Nghệ An (26/12/2021)
Khai mạc Hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” tại Nghệ An (26/12/2021)
Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 (25/12/2021)
Hội thảo du lịch Việt Nam tại Nghệ An: Sẽ có hơn 300 đại biểu tham dự (24/12/2021)
Nghệ An: Năm 2021 cấp mới cho 106 dự án đầu tư (23/12/2021)
Văn Hiền - Một người viết đáng trân trọng (23/12/2021)
“Đa dạng thực vật bậc cao có mạch tại Vườn quốc gia Pù Mát - Nghệ An” - Cuốn sách góp phần bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của tỉnh Nghệ An (22/12/2021)
Đại diện Nghệ An nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng năm 2021 (22/12/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 5,131 | Tất cả: 3,696,845
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp