KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ
Tin đăng ngày: 2/9/2021 - Xem: 164
 

76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để giành những thắng lợi vĩ đại.

Upload

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa mới ra đời đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã phát huy cao độ sáng tạo, khéo léo, vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. Tại phiên họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề về sự cần thiết phải có một bản Hiến pháp dân chủ cho nước Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Upload

Năm 1945-1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Trong ảnh: Những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp ở Sài Gòn, tháng 9/1945. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Năm 1945-1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, trong đó tập trung chăm lo xây dựng chế độ mới, đời sống mới của nhân dân; chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Trong ảnh: Bình dân học vụ là phong trào xóa nạn mù chữ trong toàn dân, được Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động ngày 8/9/1945, ngay sau khi Việt Nam giành được độc lập, nhằm giải quyết giặc dốt - một trong các vấn đề cấp bách nhất của đất nước thời gian đó. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Năm 1945-1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, trong đó tập trung xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân. Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, Chính phủ lâm thời lúc đó vẫn tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên vào ngày 6/1/1946. Trong ảnh: Ngày 12/1/1946, hàng vạn nhân dân Thủ đô mít tinh tại khu học xá Trung ương (nay là Đại học Bách Khoa Hà Nội) chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu vừa trúng cử vào Quốc hội khoá I. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Trong những năm 1945-1946, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân, trong đó nhiệm vụ quan trọng là bầu cử Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; xây dựng và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên. Trong ảnh: Ngày 2/3/1946, Quốc hội khóa I thảo luận và thông qua Hiến pháp 1946. Đến ngày 9/11/1946, Quốc hội Khóa I (kỳ họp thứ 2) chính thức thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta - Hiến pháp năm 1946, là sự khẳng định mạnh mẽ về mặt pháp lý chủ quyền quốc gia của nhân dân Việt Nam, sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)

Upload

Trong những năm 1945-1946, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân; đồng thời thực hành sách lược khôn khéo, đưa cách mạng vượt qua những thử thách hiểm nghèo. Trong ảnh: Ngày 6/3/1946, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và J. Sainteny ký Hiệp định Sơ bộ, tạm hoà hoãn với Pháp để gạt quân Tưởng ra khỏi đất nước, tránh đối phó cùng lúc nhiều kẻ thù nguy hiểm. (Ảnh: Nguyễn Bá Khoản/TTXVN phát)

Upload

Trong những năm 1945-1946, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân, trong đó có nhiệm vụ trấn áp các thế lực phản cách mạng, bảo vệ chính quyền và thành quả Cách mạng tháng Tám, tiêu biểu là chiến công mang dấu ấn lịch sử của lực lượng An ninh phá vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu ngày 12/7/1946, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do liên minh phản cách mạng Quốc dân đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN phát)

Upload

Trong những năm 1945-1946, Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân; đồng thời thực hành sách lược khôn khéo, đưa cách mạng vượt qua những thử thách hiểm nghèo. Trong ảnh: Ngày 14/9/1946, tại Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký với Pháp bản Tạm ước, tiếp tục nhượng bộ một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam để có thời gian xây dựng và củng cổ lực lượng, tạo thêm thời gian hòa hoãn quý báu cho chính quyền cách mạng non trẻ chuẩn bị lực lượng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN phát)

Upload

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II tổ chức tại Chiến khu Việt Bắc (11-19/2/1951) là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng. Đảng từ bí mật trở lại hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển cách mạng, trong đó khẳng định đưa sự nghiệp kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn là nhiệm vụ cấp bách. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Bằng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp giành thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu,” buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta. Trong ảnh: Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ: Chủ tịch Hồ Chí Minh (giữa), Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (ngoài cùng bên phải) và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Bằng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp giành thắng lợi mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc Chính phủ Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta. Trong ảnh: Ngày 20/7/1954, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến ở Việt Nam. Ngay sau đó, Hiệp định đình chiến ở Lào và Campuchia cũng được ký kết. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng năm 1955, toàn thể nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng: cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xây dựng miền Bắc thành căn địa của cách mạng cả nước; cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam, giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai. Trong ảnh: Ngày 1/1/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1959. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Từ cuối năm 1959, đầu năm 1960, phong trào Đồng Khởi lan rộng ở nhiều tỉnh Nam bộ, Tây Nguyên và miền Tây các tỉnh khu 5, tạo thành một vùng căn cứ rộng lớn. Nhiều đơn vị dân quân du kích và bộ đội địa phương tỉnh, huyện đã hình thành và phát triển trong phong trào Đồng Khởi. Trong ảnh: Đội quân tóc dài tỉnh Bến Tre biểu tình phản đối đế quốc Mỹ trong phong trào Đồng Khởi. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ III, được tổ chức từ ngày 5-10/9/1960 tại Hà Nội quyết định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Nguồn: TTXVN)

Upload

Cuộc chiến đấu bảo vệ hậu phương miền Bắc là một phần rất quan trọng của cuộc chiến tranh nhân dân của cả nước chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ trong thời kỳ 1954 - 1975. Thắng lợi sau hai lần Mỹ leo thang mở rộng chiến tranh ra miền Bắc đã chứng tỏ trên thực tế sức mạnh và tính bền vững của một hậu phương được tổ chức chặt chẽ và tinh thần quyết đánh, quyết thắng rất cao. Trong ảnh: Bắt sống phi công Mỹ trong chiến tranh phá hoại ra miền Bắc lần thứ nhất (1967). (Ảnh: Văn Bảo/TTXVN)

Upload

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là một kỳ tích của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Con đường huyền thoại này là tuyến giao thông chiến lược, nối liền hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam, là chiến trường diễn ra cuộc chiến đấu và đấu trí quyết liệt giữa ta và địch. Con đường vận tải chiến lược Trường Sơn trở thành biểu tượng của chiến tranh nhân dân Việt Nam, của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. (Ảnh: Văn Sắc/TTXVN)

Upload

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công chiến lược Tết Mậu Thân 1968 có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng, làm thay đổi cục diện trên chiến trường miền Nam, tạo ra bước ngoặt quyết định của cuộc chiến tranh, đánh dấu sự thất bại của chiến lược chiến tranh cục bộ của Mỹ, buộc Mỹ phải chuyển sang chiến lược phòng ngự trên toàn chiến trường, phải ngồi vào bàn đàm phán với ta ở Hội nghị Paris, chấm dứt ném bom không điều kiện, chủ trương phi Mỹ hóa chiến tranh, mở đầu thời kỳ xuống thang chiến tranh. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Giai đoạn 1954-1975 xuất hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các phong trào không ngừng được đẩy mạnh; đã xuất hiện và nhân rộng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến nhằm tạo ra động lực mới trong học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu. Trong ảnh: Lễ xuất phát của đoàn thanh niên xung phong Hà Nội lên đường chống Mỹ cứu nước (Hà Nội, 11/7/1969). (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)

Upload

Giai đoạn 1954-1975, Đảng lãnh đạo miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, không ngừng chi viện cho chiến trường miền Nam, chiến đấu chống các cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc. Trong ảnh: Nhà máy thủy điện Thác Bà khởi công xây dựng ngày 19/8/1964, đến ngày 19/5/1972 đã đưa vào vận hành cả 3 tổ máy. (Ảnh: Vũ Hanh/TTXVN)

Upload

Giai đoạn 1954-1975, Đảng lãnh đạo miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế, không ngừng chi viện cho chiến trường miền Nam, chiến đấu chống các cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc. Trong ảnh: Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972 là bước ngoặt quan trọng về chiến lược đối với cách mạng Việt Nam, đánh bại hoàn toàn ý chí tiếp tục chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ trở lại bàn đàm phán và ký kết Hiệp định Paris ngày 27/1/2973, góp phần hoàn thành vẻ vang sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. (Nguồn: TTXVN)

Upload

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã trải qua nhiều giai đoạn, nhân dân ta phải lần lượt đối phó với các chiến lược chiến tranh tàn bạo, xảo quyệt của kẻ thù. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, qua 21 năm chiến đấu anh dũng (1954-1975), chúng ta đã giành thắng lợi vẻ vang. Trong ảnh: Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Hải quân nhân dân Việt Nam đã thần tốc, táo bạo giải phóng kịp thời các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, lập chiến công đặc biệt xuất sắc, có ý nghĩa chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. (Nguồn: TTXVN)

Upload

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã trải qua nhiều giai đoạn, nhân dân ta phải lần lượt đối phó với các chiến lược chiến tranh tàn bạo, xảo quyệt của kẻ thù. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, qua 21 năm chiến đấu anh dũng (1954-1975), chúng ta đã giành thắng lợi vẻ vang. Trong ảnh: Xe tăng của Lữ đoàn tăng thiết giáp 203, Quân đoàn 2 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, đánh dấu mốc lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Francoise Demulder/TTXVN)

Upload

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung trí lực, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Cử tri khu Ba Đình, Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội thống nhất, ngày 25/4/1976. (Nguồn: TTXVN)

Upload

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tập trung trí lực, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong ảnh: Đoàn tàu Thống Nhất từ Thành phố Hồ Chí Minh tới ga Hà Nội ngày 4/1/1977 trước sự vui mừng của nhân dân Thủ đô. (Nguồn: Tư liệu TTXVN)

Upload

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong ảnh: Đại hội Mặt trận thống nhất Việt Nam được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh từ ngày 31/1-4/2/1977, hợp nhất 3 tổ chức: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Kim Hùng/TTXVN)

Upload

Trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, chúng ta gặp nhiều khó khăn lớn. Một mặt phải giải quyết hậu quả 30 năm chiến tranh; mặt khác, phải tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế trong tình trạng bị bao vây, cấm vận. Trong ảnh: Năm 1978, quân và dân Việt Nam thực hiện quyền tự vệ chính đáng, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam trước sự xâm lược của tập đoàn phản động Pol Pot. (Nguồn: Tư liệu/TTXVN)

Upload

Trong những năm đầu sau khi đất nước thống nhất, chúng ta gặp nhiều khó khăn lớn. Một mặt phải giải quyết hậu quả 30 năm chiến tranh; mặt khác, phải tiến hành các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; lại bị bao vây, cấm vận. Trong ảnh: Lực lượng công an nhân dân vũ trang dũng cảm chiến đấu giữ vững pháo đài Đồng Đăng (Lạng Sơn) trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, tháng 2/1979. (Ảnh: Tạ Hải/TTXVN)

Uploadv

Mười năm cả nước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội (1975-1985) là mười năm Đảng ta tìm tòi con đường đổi mới. Đây cũng là thời kỳ tư duy mới được hình thành từng bước bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Trong ảnh: Quyền Chủ tịch nước Nguyễn Hữu Thọ ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp mới, tháng 12/1980. Với Hiến pháp năm 1980, lần đầu tiên vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến định tại Điều 4, đây là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội. (Nguồn: TTXVN)

Upload

Mười năm cả nước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội (1975-1985) là mười năm Đảng ta tìm tòi con đường đổi mới và cũng đạt được một số thành tựu với sự giúp đỡ của các nước trong hệ thống XHCN, đứng đầu là Liên Xô. Trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - công trình do Liên Xô giúp đỡ, chạy thử đồng bộ không tải tổ máy số 1 nhà máy nhiệt điện Phả Lại, đạt các thông số kỹ thuật (1983). (Ảnh: Cẩm Bình/TTXVN)

Upload

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đưa ra đường lối đổi mới, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong ảnh: Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công ký sắc lệnh công bố Hiến pháp năm 1992 (tháng 9/1992), đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam, với những giá trị chính trị-pháp lý và thực tiễn sâu sắc. (Ảnh: Minh Điền/TTXVN)

Upload

Ngày 28/7/1995, Việt Nam gia nhập ASEAN, đánh dấu bước chuyển mình mới trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, mở đầu cho thời kỳ hội nhập toàn diện của khu vực. 25 năm qua, Việt Nam đã có những đóng góp nổi bật cho ASEAN, thể hiện rõ nét qua những hoạt động của Việt Nam trong xây dựng Cộng đồng, mở rộng quan hệ đối ngoại của Hiệp hội và xây dựng cách tiếp cận chung với các vấn đề khu vực và quốc tế. (Ảnh: Trần Sơn/TTXVN)

Upload

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được đẩy mạnh và đưa lên một tầm cao hơn bằng việc tham gia các tổ chức kinh tế, thương mại khu vực và thế giới, ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế đa phương. Trong ảnh: Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy trao các văn kiện về việc kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO cho Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển, tại buổi lễ kết nạp Việt Nam vào WTO, ngày 7/11/2006, tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sĩ). Việc gia nhập WTO đã mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam tiếp cận các thị trường thế giới, thúc đẩy cải cách và tăng trưởng kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy thương mại, đầu tư và tự do hoá tài chính. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Upload

Ngày 12/7/1995, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ. 25 năm qua, quan hệ giữa hai nước từng là cựu thù trong chiến tranh này trở nên ngày càng tốt đẹp và phát triển mạnh mẽ. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, ngày 7/7/2015, tại Nhà Trắng ở Thủ đô Washington D.C, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6-10/7/2015. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Upload

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được đẩy mạnh và đưa lên một tầm cao hơn bằng việc tham gia các tổ chức kinh tế, thương mại khu vực và thế giới, ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế đa phương. Trong ảnh: Hiệp định Ðối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được 11 nước tham gia chính thức ký kết vào đầu tháng 3/2018, trong đó, Việt Nam được đánh giá là thành viên tích cực tham gia đàm phán và ký kết. (Nguồn: THX/TTXVN)

Upload

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của thế giới với bờ biển dài hơn 3.000km, kinh tế năng động và văn hóa đa sắc màu. Trong ảnh: Hà Nội - thành phố Vì hòa bình là điểm đến không thể thiếu của du khách quốc tế khi tới Việt Nam. (Ảnh: Diệu Anh/TTXVN)

Upload

Việc ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) chiều 30/6/2019, tại Hà Nội đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU, phù hợp với định hướng phát triển vì sự thịnh vượng chung của 2 nền kinh tế, thể hiện sự ghi nhận và coi trọng của EU đối với vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế với tư cách là một nền kinh tế năng động, sẵn sàng cải cách để hội nhập. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Upload

Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn về đối ngoại và hội nhập quốc tế, trong đó nhiều sự kiện lớn mang tầm vóc quốc tế đã được tổ chức thành công tại Việt Nam liên tục những năm qua, chứng minh khả năng và khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong ảnh: Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội, ngày 28-29/2/2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Upload

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ghi mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 74 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã vượt mọi gian nan, thử thách, hy sinh, mất mát để bảo vệ nền độc lập, vừa xây dựng vừa chiến đấu, lập nên những chiến công hiển hách lưu danh sử sách để đi đến thắng lợi cuối cùng. Đó là hiện thân sinh động, là đỉnh cao chói lọi của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của chân lý độc lập dân tộc, tính tự tôn và tự cường dân tộc, làm chủ vận mệnh của chính mình dưới ánh sáng chân lý bất diệt: Không có gì quý hơn độc lập tự do. (Nguồn: TTXVN)

P.V (Theo TTXVN/Vietnamplus)

 

KHXHNV & Đời sống khác:
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên (4/12/2021)
Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Kỳ vọng những quyết sách quan trọng về phát triển văn hóa (4/12/2021)
Chính sách dưỡng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh (4/12/2021)
Nhóm mặt hàng triển vọng của Nghệ An đề xuất sang EU (4/12/2021)
Nam Đàn - Định vị thế mạnh để phát triển kinh tế di sản (4/12/2021)
Quế Phong phát huy giá trị tri thức địa phương thông qua sản phẩm Khoa học và Công nghệ (4/12/2021)
Việt Nam Quang phục quân phương lược - Một văn kiện sáng giá trong Lịch sử tư tưởng Quân sự Việt Nam (4/12/2021)
Văn học đô thị Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX (4/11/2021)
60 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021): Thiên anh hùng ca trên sóng dữ (4/11/2021)
Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đến làng Hậu Luật, Diễn Châu (4/11/2021)
Văn hóa ẩm thực và những món đặc sản của xứ Nghệ (3/11/2021)
Vài nét về gia phong xứ Nghệ (3/11/2021)
Khí phách chí sĩ Phan Bội Châu (3/11/2021)
Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Phật giáo (27/10/2021)
Ba chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro (14/10/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 3,002 | Tất cả: 3,548,391
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp