KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Dấu ấn những năm Sửu trong lịch sử Việt Nam
Tin đăng ngày: 22/2/2021 - Xem: 655
 

Nguyễn Tài

Non sông đất nước Việt Nam trường tồn cùng năm châu thế giới đến nay đã trải qua lịch sử lập quốc - vệ quốc hơn 2500 năm. Từ thời các vua Hùng dựng nước Văn Lang đến quốc gia Việt Nam hòa bình, độc lập tự chủ thời đại Hồ Chí Minh hôm nay, dân tộc ta đã vượt qua vô vàn thăng trầm, thử thách, lúc suy lúc thịnh. Mỗi thời kỳ, triều đại hay từng năm tháng, trên lãnh thổ Việt Nam luôn diễn ra những sự kiện đặc biệt, quan trọng khác nhau.

Nhìn lại chặng đường thời gian hơn 2500 năm dân tộc ta vững vàng đi qua, những năm Sửu luôn để lại những dấu ấn đặc biệt quan trọng, vẻ vang, đáng ghi nhớ của các thế hệ tổ tiên người Việt Nam. Nhân dịp đất nước, nhân dân ta chuẩn bị hành trang bước sang năm Tân Sửu 2021, chúng ta cùng nhìn lại những năm Sửu ấn tượng trong lịch sử dân tộc với tinh thần “ôn cố tri tân” để tạo lập tâm thế sẵn sàng chào đón năm mới với những triển vọng, những sự kiện tốt đẹp nhất sẽ đến trên đất nước, quê hương, con người Việt Nam sắp tới.

Upload

NĂM QUÝ SỬU (713): Cuộc khởi nghĩa lật đổ ách đô hộ nhà Đường trên lãnh thổ nước ta do Mai Thúc Loan tổ chức, lãnh đạo bùng nổ và nhanh chóng giành được thắng lợi, lập nên quốc gia Vạn An. Đây là cuộc khởi nghĩa lớn, mở đầu cho thời kỳ khởi nghĩa nhân dân dưới sự lãnh đạo của hào trưởng địa phương chống lại tập đoàn thống trị phong kiến phương Bắc thế kỷ VIII - IX.

NĂM ẤT SỬU (905): Khúc Thừa Dụ dựng nền tự chủ, đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi thời kỳ hơn 1000 năm phụ thuộc ách cai trị của các tập đoàn phong kiến phương Bắc, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên độc lập tự chủ, xây dựng và phát triển đất nước thời phong kiến.

NĂM KỶ SỬU (1049): Vua Lý Thái Tông cho xây dựng chùa Một Cột (chùa Diên Hựu) ở Thăng Long - công trình kiến trúc cực kỳ độc đáo, là biểu tượng của nền nghệ thuật nước nhà và tinh thần trọng đạo.

NĂM QUÝ SỬU (1253): Tháng 6, vua đầu triều nhà Trần là Trần Thái Tông cho lập Quốc học viện để mở mang, phát triển nền giáo dục khoa cử Nho học; tô tượng Khổng Tử, Chu Công và Á thánh để thờ. Tháng 8, vua cho lập Giảng võ đường để giảng binh pháp, luyện tập võ nghệ.

Nhờ việc chú trọng phát triển giáo dục đào tạo cả ngạch văn và ngạch võ cùng một năm Sửu này đã góp phần quan trọng cho quan quân, tướng sĩ nhà Trần cùng cả dân tộc ta 3 lần kháng chiến thắng lợi trước sự xâm lược của quân Mông - Nguyên (1258 - 1285).

NĂM KỶ SỬU (1289): Đế quốc Nguyên Mông 3 lần xâm lược (1258 – 1285 - 1288) bị thất bại thảm hại, buộc phải thừa nhận nền độc lập tự chủ của quốc gia Đại Việt, chấm dứt tham vọng bành trướng xâm lược nước ta.

NĂM ĐINH SỬU (1397): Hồ Quý Ly bắt đầu cuộc cải cách tiến bộ có quy mô lớn trên nhiều lĩnh vực: sắp xếp lại bộ máy quan lại từ trung ương đến địa phương, thay đổi các quy định về quan chế, thực thi chính sách hạn điền.

Cùng năm đó, Ông còn cho xây dựng thành nhà Hồ (thành Tây Đô, thành An Tôn) ở Vĩnh Lộc tỉnh Thanh Hóa làm kinh đô của quốc gia Đại Ngu. Năm 2011, thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nay là di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam.

NĂM KỶ SỬU (1409): Trần Quý Khoáng kế tục khát vọng giành lại độc lập tự chủ của Trần Ngỗi, lên ngôi vua lấy hiệu là Trần Trùng Quang, chỉnh đốn binh mã, tiếp tục đẩy mạnh cuộc khởi nghĩa nhân dân chống lại ách thống trị tàn bạo của nhà Minh kéo dài đến năm 1413.

NĂM KỶ SỬU (1469): Vua Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ quốc gia với từng khu vực cụ thể, đánh dấu bước tiến quan trọng về việc xác định, quy hoạch và quản lý lãnh thổ quốc gia.

NĂM TÂN SỬU (1481): Vua Lê Thánh Tông cho thành lập 43 sở đồn điền để khai thác triệt để sức nông nghiệp, đẩy mạnh khai khẩn ruộng đất hoang kết hợp một số chính sách nông nghiệp đúng đắn khác mà kinh tế Đại Việt thời Lê Sơ phát triển mạnh mẽ, đời sống cư dân làng xã no đủ, thanh bình, yên vui với câu ca lưu truyền: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông - Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.

NĂM ĐINH SỬU (1697): Bộ quốc sử Đại Việt Sử ký Toàn thư chính thức hoàn thành khắc in. Công trình sử học quý giá này gồm 24 quyển viết về lịch sử nước ta thời họ Hồng Bàng (thời Hùng Vương) đến năm Ất Mão 1675, đời vua Lê Gia Tông. Đây là kết quả biên khảo công phu qua 3 triều đại Lý - Trần - Lê Sơ, kéo dài hơn 550 năm (1127 - 1697).

NĂM ĐINH SỬU (1757): Hành trình nam tiến, mở đất về phương Nam của các chúa Nguyễn gần 2 thế kỷ (1558 - 1757) hoàn thành thắng lợi, vùng đất Nam Bộ được định hình về ranh giới như ngày nay chính thức thuộc chủ quyền Việt Nam.

NĂM ẤT SỬU (1865): Quốc sử quán triều Nguyễn bắt đầu tổ chức biên soạn bộ Đại Nam nhất thống chí, đây là công trình địa lý học lớn nhất của Việt Nam thời nhà Nguyễn. Cũng trong năm này, Gia Định báo - tờ báo bằng quốc ngữ đầu tiên của Việt  Nam được xuất bản tại Sài Gòn.

NĂM ẤT SỬU (1925): + Tháng 6/ 1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên - một tổ chức cách mạng yêu nước đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử tập hợp, đào tạo cán bộ chủ chốt cho phong trào giải phóng dân tộc theo con đường vô sản ở Việt Nam; chuẩn bị và xúc tiến các điều kiện cần kíp chín muồi để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Ngày 21/6, lãnh tụ Nguyễn Ái quốc cho xuất bản số đầu tiên báo Thanh niên - tờ báo cách mạng theo con đường vô sản đầu tiên của Việt Nam đã làm tròn nhiệm vụ truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lê nin về nước, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tập hợp và giáo dục quần chúng chuẩn bị đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc. Sau này, ngày 21/6 trở thành ngày kỷ niệm của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

+ Cùng năm 1925, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho xuất bản tác phẩm nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp tại thủ đô Pari để thức tỉnh tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc trước ách áp bức của chủ nghĩa thực dân. Tác phẩm hướng nhân dân Việt Nam cùng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đi theo con đường cách mạng vô sản, theo ánh sáng của cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa Mác - Lê nin.

+ Cuộc bãi công Ba Son do đồng chí Tôn Đức Thắng lãnh đạo giành được thắng lợi và gây tiếng vang lớn, đánh dấu phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam chính thức chuyển sang bước ngoặt hết sức quan trọng: từ đấu tranh mang tính lẻ tẻ, tự phát sang đấu tranh tự giác, đoàn kết, có tổ chức chặt chẽ.

NĂM ĐINH SỬU (1937):  Sau 13 năm hoạt động cách mạng ở nhiều quốc gia hải ngoại (1924 - 1937), Tổng bí thư Lê Hồng Phong chính thức về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

NĂM KỶ SỬU (1949): + Bộ đội chủ lực Việt Nam kết hợp với dân quân du kích liên tiếp mở các chiến dịch tấn công Pháp khắp các chiến trường như chiến dịch Sông Đà (1/1949), chiến dịch Sông Lô, Sông Thao (4/1949) ở Bắc Bộ; Chiến dịch Hồ Chí Minh ở Tây Nguyên (6/1949); Chiến dịch Lê Lợi, Lê Lai (11/1949) ở Trung Bộ… giành thắng lợi lớn, tạo đà cho quân dân ta tiến tới giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, tổ chức và thắng lớn ở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950.

+ Năm sinh của các vị nguyên là lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

+ Mặt trận Việt MinhHội Liên Việt quyết định thống nhất thành Mặt Trận Liên Việt - Tên gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là tổ chức tập hợp mọi người dân yêu nước đoàn kết lại quyết tâm chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

NĂM TÂN SỬU (1961): Miền Bắc bắt tay thực kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965) với  nhiều mục tiêu quan trọng về kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội… Kế hoạch hoàn thành thắng lợi đã khẳng định vị thế chiến lược quan trọng của hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của, động viên tinh thần vật lực, là chỗ dựa vững chắc cho quân dân ở chiến trường miền Nam tiến lên đánh đổ sự xâm lược của đế quốc Mỹ và tập đoàn tay sai.

Cũng năm này, Trung ương cục miền Nam ra đời (1/1961), các lực lượng vũ trang của ta thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam (2/1961).

NĂM QUÝ SỬU (1973): + Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam chính thức được ký ngày 27/01 và bắt đầu có hiệu lực. Đây là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta ở cả 2 miền đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với Hiệp định Pari, ta đã buộc được “Mỹ cút” - thắng lợi lịch sử mang tính chiến lược quan trọng tạo đà thuận lợi cho nhân dân ta tiến lên “đánh cho ngụy nhào” hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

+ Nhà ngoại giao xuất sắc Lê Đức Thọ được trao tặng giải thưởng danh giá quốc tế Nobel hòa bình thế giới. Ông là người Việt Nam duy nhất được vang danh ở giải thưởng này.

NĂM ẤT SỬU (1985): Việt Nam chuẩn bị các điều kiện cần kíp để tiến hành công cuộc cải cách, đổi mới đất nước. Nhiều tư tưởng, chủ trương, chính sách đổi mới được áp dụng, thử nghiệm dần trong năm 1985.

NĂM ĐINH SỬU (1997): Việt Nam bầu cử thắng lợi Quốc hội khóa X. Tỉnh Hưng Nguyên chính thức được tái lập sau 28 năm hợp nhất với tỉnh Hải Dương (1868 - 1997).

NĂM KỶ SỬU (2009): Xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam đạt mức kỷ lục chưa từng có trước đó với khoảng 6 triệu tấn gạo trong bối cảnh đảm bảo lúa gạo cung cấp cho hơn 89 triệu dân trong nước và sản xuất nông nghiệp xảy ra nhiều thiên tai.

NĂM TÂN SỬU (2021): Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (từ ngày 26/01 - 02/02) được tổ chức, tiến hành thắng lợi.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

  1. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Lịch sử Đảng, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tập 1, 2019.
  2. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, 10 tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H. 2016.
  3. Cao Huy Du (phiên dịch), Đào Duy Anh (hiệu đính, khảo chứng), Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb Thời đại, 2013.
  4. Lê Mậu Hãn (chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập III, Nxb Giáo dục, 2001.
  5. Nguyễn Quang Hồng (Chủ biên), Giáo trình Lịch sử Việt Nam Cổ - Trung đại, Nxb Đại học Vinh, 2019.
  6. Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập II, Nxb Giáo dục, 2001.
  7. Trương Hữu Quýnh (chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập I, Nxb Giáo dục, 2001.

 

 

 

 

KHXHNV & Đời sống khác:
Ba chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro (14/10/2021)
Đạo học xứ Nghệ (13/10/2021)
Duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh của dịch Covid - 19 (28/9/2021)
Cách mạng tháng Mười Nga với Xô viết Nghệ - Tĩnh (27/9/2021)
Người Nghệ An với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 năm 2020 (22/9/2021)
Giá trị nghệ thuật độc đáo của các làn điệu cải biên (22/9/2021)
Tình cảm của Bác Hồ với Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) (11/9/2021)
Bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế dược liệu (10/9/2021)
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ (2/9/2021)
Hiện tượng lạm dụng từ ngữ gốc Hán trong văn hóa tâm linh (1/9/2021)
Hai trăm năm… còn đó nỗi đau (1/9/2021)
Chống giặc đói sau Cách mạng Tháng Tám (30/8/2021)
Đừng chờ đến Vu Lan mới báo hiếu (22/8/2021)
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam (18/8/2021)
Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021): Cách mạng tháng Tám và những bài học lịch sử giá trị (18/8/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 249 | Tất cả: 3,402,161
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp