TIN TỨC > TIN TRONG TỈNH
Hưng Nguyên: Tổ chức Hội thảo đánh giá, tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2015-2020 và xây dựng nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021-2025
Tin đăng ngày: 28/12/2020 - Xem: 186
 

Sáng ngày 21/12, huyện Hưng Nguyên tổ chức Hội thảo đánh giá, tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2015-2020 và xây dựng nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội thảo có: ông Hoàng Văn Phi, Chủ tịch HĐND huyện, ông Hoàng Anh Tiến, PCT UBND huyện; thành viên Hội động KHCN huyện; các phòng ban; lãnh đạo các xã, thị trấn và một số các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện. Về phía Sở KH&CN có đại diện lãnh đạo phòng QL KH&CN; Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN thuộc Sở.

Upload

Toàn cảnh Hội thảo

Hoạt động KHCN huyện Hưng Nguyên trong những năm qua đã có nhiều đổi mới, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị và xã hội về vai trò, vị trí của KHCN, ứng dựng được nhiều tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống, góp phần phục vụ, thúc đẩy phát triển KT-XH của huyện; huy động được các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân tham gia ứng dụng tiến bộ KHCN. Tuy nhiên, KHCN vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về vai trò, vị trí là nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển  kinh tế - xã hội, chủ yếu mới phát huy hiệu quả được trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, còn các lĩnh vực khác như Công nghiệp, môi trường còn hạn chế, nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong những năm qua, các ban, ngành đã cố gắng đưa các ứng dụng KHCN vào địa bàn huyện, nhất là các tiến bộ KHKT trong lĩnh vực nông nghiệp đã được ứng dụng trên diện rộng tạo ra những bước ngoặt lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt các tiến bộ ứng dụng KHKT về giống cây, con mới, các quy trình sản xuất trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các ứng dụng về công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh, công nghệ chế biến thực phẩm đồ uống… Trong giai đoạn 2016-2020, Hội đồng KHCN huyện Hưng Nguyên đã tổ chức được trên 16 cuộc họp Hội đồng để tư vấn, tham mưu cho UBND huyện về các giải pháp thực hiện kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm; ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất và quản lý nhà nước nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Toàn huyện tổ chức sản xuất được 32 cánh đồng lớn trong đó có 31 cánh đồng lúa và 1 cánh đồng Ngô, tập trung ở các xã : Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Tây, Thị trấn, Hưng Tân, Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Thịnh, Hưng Mỹ, Hưng Xuân, Hưng Phúc, Hưng Trung, Hưng Đạo…; Sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình NTM để triển khai xây dựng một số mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản như: nuôi cá vụ 3 tại xã Hưng Đạo, Hưng Tân, Hưng Tiến... Mô hình nuôi gà DABACO, gà lai chọi tại xã Hưng Tây với quy mô 1000 con/MH, mô hình nuôi gà Hmong, nuôi dê tại xã Hưng Nhân; Triển khai xây dựng mô hình nhà màng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp vùng bãi ven Sông Lam tại xã Hưng Thành; mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hình thức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm gắn với du lịch sinh thái trong năm 2019 trên vùng đất Bãi xã Long Xá; Mô hình trồng khoai tây Solara bằng công nghệ khí canh quy mô 2,8 ha tại xã Hưng Long; Mô hình sử dụng chế phẩm BALASA N01 làm đệm lót sinh học sử dụng trong chăn nuôi gà tại xã Hưng Thắng, Hưng Lợi, Hưng Đạo kết quả sau 5 năm thực hiện đã sử dụng 10 nghìn m2 đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà; Mô hình phát triển nhãn hiệu cam Xã Đoài Hưng Trung nằm trong chỉ dẫn địa lý Cam Vinh; Mô hình trồng chanh không hạt, quy mô 1,2 ha tại xã Hưng Yên Nam; Phát triển chăn nuôi trâu bò trang trại, chăn nuôi bò nhốt.v.v. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều ứng dụng KHCN hiệu quả.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về đánh giá kết quả hoạt động KHCN trong 5 năm vừa qua, đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị đề xuất tiếp tục có những cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, một trong những thế mạnh của huyện. Trong đó tập trung việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất; Chọn SP để đầu tư chuỗi; Quan tâm phát triển sản phẩm occop; DN KHCN...

Phát biểu tại Hội thảo, các đại biểu của Sở KH&CN đánh giá cao kết quả hoạt động KHCN trên địa bàn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Định hướng cho hoạt động KHCN giai đoạn tới là lấy KHCN và đổi mới sáng tạo làm nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó lĩnh vực nông nghiệp tập trung phát triển nông nghiệp CNC, nông nghiệp thông minh ven đô; lựa chọn 7 sản phẩm đặc sản thành hàng hóa trong đó có KHCN tác động, phát triển theo chuỗi sản phẩm với 3 có “Chất lượng, xuất xứ, nhãn hiệu”, cụ thể một số sản phẩm như: Lúa, Ruốc Rươi, Bánh cà, Dầu lạc, Chanh không hạt… Quan tâm phát triển những sản phẩm đã xây dựng nhãn hiệu tập thể như rượu nếp truyền thống Hưng Tây, Hưng Tân; chỉ dẫn địa lý cam Vinh; Xây dựng mục tiêu nâng hạng các SP OCOP để đầu tư về chất lượng - xuất xứ - thương hiệu; Phát triển HTX mô hình DN là thành viên HTX; Đặc biệt Hưng Nguyên là huyện có bề dày lịch sử văn hóa, nên ưu tiên triển khai nghiên cứu, triển khai các đề tài, nhiệm vụ, hội thảo thuộc lĩnh vực văn hóa, KHXHNV.v.v. Quan tâm phát triển Giáo dục, văn hóa; sở hữu trí tuệ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác QLNN về KHCN trên địa bàn. Nâng cao hoạt động hội đồng KHCN cấp huyện.

Upload

Ông Hoàng Anh Tiến - PCT UBND huyện phát biểu tại Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, ông Hoàng Anh Tiến - PCT UBND huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị bộ phận tham mưu bổ sung hoàn thiện báo cáo, ban hành đề án KHCN giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2021-2025 xác định rõ các đột phá phát triển KTXH để có tác động KHCN. Ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHCN để nhân rộng các mô hình có hiệu quả, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ, tổ chức quản lý, phát triển theo chuỗi giá trị hàng hóa có sự tham gia, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Tập trung nguồn lực để áp dụng khoa học công nghệ cho một số sản phẩm chủ lực và nâng hạng sản phẩm OCOP của huyện. Đề xuất đăng ký các danh mục đề tài, dự án, các mô hình, chương trình KHCN ưu tiên thực hiện giai đoạn 2021-2025; Phát triển sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Kiện toàn và nâng cao chất lượng Hội đồng KHCN huyện.

Minh Tú - Hoàng Anh

 

 

Tin tức khác:
Nghệ An: 2 tháng đầu năm thu ngân sách ước gần 2.800 tỷ đồng (23/2/2021)
Tác giả Giải Đặc biệt Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Nghệ An năm 2020 được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 (23/2/2021)
Nghệ An: 3 làng du lịch cộng đồng được công nhận 3 sao (5/2/2021)
Sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp đồng hành “Tết vì người nghèo” tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (5/2/2021)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 35 năm 2020 tại tỉnh Nghệ An (28/1/2021)
Nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài “Nghiên cứu nguồn gốc ra đời lễ hội Bươn Xao của người Thái tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ và đề xuất giải pháp phát huy giá trị lễ hội trong phát triển du lịch cộng đồng” (28/1/2021)
Ký kết hợp tác đầu tư Dự án xây dựng nhà máy chế biến Chanh Thiên Nhẫn (28/1/2021)
Sở KH&CN làm việc với Đoàn Viện Friedrich Naumann for Freedom tại Việt Nam (26/1/2021)
BTV tỉnh ủy xem xét: Đề án nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (23/1/2021)
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu nguồn gốc ra đời lễ hội Bươn Xao của người Thái tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ và đề xuất giải pháp phát huy giá trị lễ hội trong phát triển du lịch cộng đồng” (20/1/2021)
Lễ Ký kết đầu tư giữa Công ty Gostream với Quỹ VinaCapital Ventures (17/1/2021)
Tọa đàm “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An trong thời đại cách mạng 4.0” (17/1/2021)
UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Văn phòng Các cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) (8/1/2021)
Trao giải Báo chí khoa học công nghệ năm 2020: Vinh danh 12 tác phẩm xuất sắc nhất (7/1/2021)
Nghệ An: tôn vinh 20 nhà khoa học có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 (7/1/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách:
Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giới thiệu sách: Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 553 | Tất cả: 2,824,743
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp