TIN TỨC > TIN TRONG TỈNH
Thanh Chương: Tổ chức Hội thảo đánh giá, tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2015-2020 và xây dựng nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021-2025
Tin đăng ngày: 23/12/2020 - Xem: 141
 

Sáng ngày 21/12, huyện Thanh Chương tổ chức Hội thảo đánh giá, tổng kết hoạt động KH&CN giai đoạn 2015-2020 và xây dựng nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội thảo có ông Hoàng Nghĩa Nhạc - Phó Giám đốc Sở KH&CN; Lãnh đạo phòng chuyên môn và Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Sở; Về phía UBND huyện Thanh Chương có ông Lê Đình Thanh - PCT UBND huyện; thành viên Hội động KHCN huyện; các phòng ban UBND huyện Thanh Chương; lãnh đạo các xã, thị trấn và một số các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện.

Upload

Toàn cảnh Hội thảo

Giai đoạn 2015-2020, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. Các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng mẫu, vườn mẫu thu nhập cao được triển khai thành công ở các xã. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất đã được quan tâm, tạo ra năng suất, sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến nay toàn huyện có 448 gia trại, trang trại trong đó có 13 trang trại đạt tiêu chuẩn theo quy định 02 của BỘ Nông nghiệp và PTNT; 43 HTX nông nghiệp, một số HTX đã hình thành xây dựng được chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Trong 5 năm Hội đồng KHCN huyện đã tổ chức được trên 20 cuộc họp hội đồng, tư vấn tham mưu tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, tư vấn lựa chọn nhiều danh mục đề tài, dự án triển khai có hiệu quả. Hoạt động quản lý Nhà nước về TC-ĐL-CL hàng hóa, SHTT có nhiều đổi mới, sáng tạo góp phần thực hiện xã hội hóa, huy động nhiều tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh chống gian lận trong thương mại; Công tác ứng dụng tiến bộ KHCN được tiến hành có hiệu quả. Trong 5 năm trên địa bàn huyện có 121 mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, đời sống. Một số mô hình triển khai có hiệu quả như mô hình chăn nuôi thương hiệu gà Thanh Chương, Chế biến Trám đen, Trồng dưa lưới, Bí xanh, cam phủ màn, nuôi cá lăng, nuôi tôm càng xanh, nuôi ốc bươu... mang lại hiệu quả thiết thực. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều ứng dụng KHCN hiệu quả.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận về đánh giá kết quả hoạt động KHCN trong 5 năm vừa qua, đồng thời đưa ra các giải pháp, kiến nghị đề xuất tiếp tục có những cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, một trong những thế mạnh của huyện. Trong đó tập trung việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, bảo quản và chế biến sản phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ trong việc thực hiện các mô hình ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất; trong công tác bảo quản, chế biến các loại nông sản; Hỗ trợ xây dựng một số mô hình, tổ chức tập huấn chăn nuôi gia súc an toàn sinh học; Đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật; tiếp nhận chuyển giao tiến bộ KH&CN, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc gia như VietGAP; GlobalGAP...

Upload

Đồng chí Hoàng Nghĩa Nhạc - Phó Giám đốc Sở KH&CN, phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hoàng Nghĩa Nhạc - Phó Giám đốc Sở KH&CN đánh giá cao kết quả hoạt động KHCN trên địa bàn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp sản xuất chăn nuôi. Định hướng cho hoạt động KHCN giai đoạn tới là lấy KHCN và đổi mới sáng tạo làm nền tảng và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp cần xác định rõ các nhóm đối tượng: chăn nuôi gia súc gia cầm trong đó ưu tiên phát triển gà, dê, trâu bò; trồng cây ăn quả, chè, sắn đặc biệt bảo tồn phát triển giống trám đen, sâm thổ hào... huyện cần tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao giá trị thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHCN để nhân rộng các mô hình có hiệu quả; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHCN trong việc phục hồi và sản xuất các sản phẩm truyền thống của huyện để tạo ra sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Xây dựng mô hình, phát triển hàng hóa theo chuỗi giá trị có sự tham gia, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, trong đó doanh nghiệp là nòng cốt tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Lĩnh vực văn hóa - du lịch, tập trung nghiên cứu các vấn đề KHXH&NV để phục vụ phát triển du lịch đặc biệt du lịch canh nông; nghiên cứu Danh xưng Thanh Chương thông qua các thư tịch cổ. Quan tâm phát triển Giáo dục, y tế, ứng dụng các kỹ thuật CN cao trong lĩnh vực y tế tuyến huyện.v.v.. Quan tâm việc sở hữu trí tuệ và thương hiệu sản phẩm, nâng hạng các sản phẩm OCOP. Kết nối Các viện, trường, trung tâm hỗ trợ hoạt động KHCN trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt công tác QLNN về KHCN trên địa bàn. Nâng cao hoạt động hội đồng KHCN.

Kết luận tại Hội thảo, ông Lê Đình Thanh - PCT UBND huyện tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị bộ phận tham mưu bổ sung hoàn thiện báo cáo, ban hành đề án KHCN giai đoạn 2021-2025. Giai đoạn 2021-2025 xác định rõ các đột phá phát triển KTXH để có tác động KHCN. Ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KHCN để nhân rộng các mô hình có hiệu quả, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ khoa học công nghệ, tổ chức quản lý, phát triển theo chuỗi giá trị hàng hóa có sự tham gia, liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Tập trung nguồn lực để áp dụng khoa học công nghệ cho một số sản phẩm chủ lực và nâng hạng sản phẩm occop của huyện. Đề xuất đăng ký các danh mục đề tài, dự án, các mô hình, chương trình KHCN ưu tiên thực hiện giai đoạn 2021-2025. Phát triển sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Kiện toàn và nâng cao chất lượng Hội đồng KHCN huyện.

Minh Tú - Hoàng Anh

 

Tin tức khác:
Nghệ An: 2 tháng đầu năm thu ngân sách ước gần 2.800 tỷ đồng (23/2/2021)
Tác giả Giải Đặc biệt Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Nghệ An năm 2020 được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 (23/2/2021)
Nghệ An: 3 làng du lịch cộng đồng được công nhận 3 sao (5/2/2021)
Sở Khoa học và Công nghệ và các doanh nghiệp đồng hành “Tết vì người nghèo” tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (5/2/2021)
Bế giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 35 năm 2020 tại tỉnh Nghệ An (28/1/2021)
Nghiệm thu cấp tỉnh Đề tài “Nghiên cứu nguồn gốc ra đời lễ hội Bươn Xao của người Thái tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ và đề xuất giải pháp phát huy giá trị lễ hội trong phát triển du lịch cộng đồng” (28/1/2021)
Ký kết hợp tác đầu tư Dự án xây dựng nhà máy chế biến Chanh Thiên Nhẫn (28/1/2021)
Sở KH&CN làm việc với Đoàn Viện Friedrich Naumann for Freedom tại Việt Nam (26/1/2021)
BTV tỉnh ủy xem xét: Đề án nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 (23/1/2021)
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài “Nghiên cứu nguồn gốc ra đời lễ hội Bươn Xao của người Thái tại xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ và đề xuất giải pháp phát huy giá trị lễ hội trong phát triển du lịch cộng đồng” (20/1/2021)
Lễ Ký kết đầu tư giữa Công ty Gostream với Quỹ VinaCapital Ventures (17/1/2021)
Tọa đàm “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An trong thời đại cách mạng 4.0” (17/1/2021)
UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Văn phòng Các cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA) (8/1/2021)
Trao giải Báo chí khoa học công nghệ năm 2020: Vinh danh 12 tác phẩm xuất sắc nhất (7/1/2021)
Nghệ An: tôn vinh 20 nhà khoa học có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 (7/1/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách:
Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giới thiệu sách: Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 306 | Tất cả: 2,824,496
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp