KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Nghệ An trong tiến trình hội nhập quốc tế
Tin đăng ngày: 11/11/2020 - Xem: 214
 

Phạm Văn Hiệp

Upload

Thành phố Vinh hôm nay

Hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO đã và đang tạo nên những cơ hội lớn, góp phần mang lại nhiều thành tựu kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra chủ trương, định hướng mới về hội nhập quốc tế và được tái khẳng định trong Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Với phương châm trên, quá trình hội nhập quốc tế của nước ta đã và đang được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, Nghệ An cũng đã và đang hòa mình vào xu thế hội nhập với nhiều cơ hội và thách thức. Tỉnh đã xác định quá trình hội nhập chung với cả nước và quốc tế góp vai trò quan trọng trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm sự thống nhất trong các hoạt động đối ngoại trong toàn hệ thống chính trị, kết hợp hài hòa giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh và hiệu quả trong công cuộc chủ động hội nhập quốc tế, và là một trong những định hướng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tiềm năng và sức mạnh sẵn có, vượt qua những khó khăn, thách thức, Nghệ An đã chủ động, tích cực triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa; với phương châm: “Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế toàn diện phục vụ phát triển kinh tế, lấy đối ngoại chính trị làm định hướng, kết hợp ngoại giao kinh tế với việc thiết lập quan hệ các tỉnh, thành phố của các nước có điều kiện tương đồng; kết hợp ngoại giao kinh tế với ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân... tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan đối ngoại của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương; các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế”. Công tác hội nhập quốc tế trong những năm qua, đạt được nhiều kết quả:

Thứ nhất: Hội nhập về chính trị ̣- an ninh

- Nghệ An đặc biệt coi trọng tăng cường hợp tác với nước CHDCND Lào một cách toàn diện và thường xuyên thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, trao đổi về chương trình phối hợp đào tạo cán bộ, về mối quan hệ giữa Đảng và chính quyền các cấp;

- Triển khai hiệu quả các thỏa thuận và hiệp định hợp tác thường niên của Ủy ban liên chính phủ hai nước, nhất là thúc đẩy trao đổi thương mại, cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu, quản lý biên giới, vấn đề người di cư tự do, buôn lậu, tội phạm ma túy xuyên quốc gia...;

- Công tác quản lý hệ thống mốc quốc giới và bảo vệ biên giới được triển khai hiệu quả đã góp phần giữ vững sự ổn định, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và tăng cường, củng cố xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong vấn đề biển Đông, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo, các quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam trên biển, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Thứ hai: Hội nhập về kinh tế

Tỉnh đã khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động… với các địa phương nước ngoài; tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh. Duy trì và củng cố hợp tác với các tỉnh có quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống, bao gồm các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bôlykhămxay (CHDCND Lào), tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), tỉnh Gifu và Shizuoka (Nhật Bản), tỉnh Ulianốp (Liên bang Nga), tỉnh Quảng Tây và Hồ Nam (Trung Quốc); đồng thời đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn; xúc tiến thiết lập quan hệ hữu nghị với các địa phương mới như tỉnh Kochi (Nhật Bản), thành phố Daegu (Hàn Quốc), thành phố Edessa (Hy Lạp), thành phố Fukuroi (tỉnh Shizuoka, Nhật Bản), bang Thuringen (Đức), bang Nam Úc (Úc); tổ chức làm việc với các cơ quan đại diện nước ngoài (đặc biệt là những đối tác quan trọng như Đại sứ quán các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Singapore, Thái Lan...); các tổ chức quốc tế tại Việt Nam (JICA, KOICA, AUSCHAM...) và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

- Hiện nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút được một số nhà đầu tư đến từ các nước trong Cộng đồng ASEAN như Singapore, Thái Lan. Trong đó có các nhà đầu tư lớn với các dự án mang tính động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh như: Tập đoàn Sembcop (Singapore), Hemaraj (Thái Lan)(6). Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại Lào cũng ngày càng được đẩy mạnh(7).

- Hàng năm, Nghệ An xuất khẩu sang các nước khối ASEAN khoảng 32 triệu USD(8), các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là: máy móc thiết bị, ngô hạt, hạt phụ gia, nhựa, đậu tương, hóa chất, nguyên phụ liệu sản xuất, giấy các loại, phương tiện vận tải và phụ tùng…

- Các hoạt động hợp tác, giao thương giữa các tỉnh trong Hiệp hội 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng Đường 8 và Đường 12 (Hiệp hội APOTC) diễn ra khá sôi nổi thông qua các đoàn khảo sát nhu cầu thương mại và tham dự hội chợ tại Nghệ An và các tỉnh bạn.

Thứ ba: Hội nhập về văn hóa - xã hội và khoa học công nghệ

- Các hoạt động văn hóa đối ngoại được triển khai mạnh mẽ, có tác động rõ rệt trong việc quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Nghệ An. Một số biểu tượng văn hóa thể hiện mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Nghệ An và các tỉnh nước ngoài như Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulianốp (tỉnh Ulianốp, LB Nga), Tượng đài V.I. Lê Nin tại TP Vinh, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, tủ sách tiếng Việt tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) để phục vụ bà con, Kiều bào Việt Nam tại Lào, xây dựng và đặt tên đường Namjangju Dasan tại TP Vinh... Các hoạt động giao lưu hữu nghị (thể thao, văn nghệ) với các tỉnh của Lào hay như các hoạt động giao lưu văn hóa cho thanh thiếu niên hai thành phố Vinh - Nghệ An, Namjangju - Gyeonggi (Hàn Quốc) được tổ chức hàng năm. Đặc biệt, nhằm thúc đẩy quảng bá, giới thiệu và gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, Nghệ An đã tổ chức nhiều đoàn nghệ thuật biểu diễn tại Thái Lan, Úc và một số nước châu Âu. Những hoạt động này không những tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Nghệ An và các tỉnh mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và vùng đất Nghệ An đến bạn bè quốc tế.

- Hoạt động du lịch được quảng bá thường xuyên, tỉnh luôn xác định Lào và Thái Lan là thị trường trọng điểm thu hút khách du lịch của tỉnh, bên cạnh đó tích cực thu hút khách du lịch từ các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, một số nước châu Âu. Các hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế trong tỉnh được đẩy mạnh nhằm khai thác tuyến du lịch từ Nghệ An đi Bôlykhămxay - Khăm Muộn; tuyến du lịch Nghệ An đi Viêng Chăn - Xiêng Khoảng - Luang Prabang và ngược lại. Đồng thời, tổ chức các hoạt động khai thác liên kết đón khách du lịch theo các tuyến đường bộ nối Việt Nam đến Lào như: đường 7, đường 8, đường 9, đường 12. Tổ chức đón đoàn khảo sát gồm đại diện 40 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, báo chí đến khảo sát các điểm du lịch Nghệ An nhằm xây dựng các chương trình du lịch tham quan Nghệ An và Lào; giới thiệu du lịch Nghệ An tại Băng Cốc và Udonthani (Thái Lan).

- Hoạt động giáo dục đào tạo ngày càng được đẩy mạnh. Hàng năm, tỉnh Nghệ An tiếp nhận đào tạo khoảng 90 cán bộ, học sinh, sinh viên cho 06 tỉnh (Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay, Viêng Chăn, Khăm Muộn và Sa Vẳn Na Khệt) của nước bạn Lào. Hiện nay, tổng có 632 cán bộ, học sinh, sinh viên nước CHDCND Lào đang được hỗ trợ đào tạo bằng ngân sách tỉnh Nghệ An (khoảng 6 - 6,5 tỷ đồng/năm) tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hoạt động trao đổi giáo dục giữa các trường đại học Thái Lan và các trường đại học trên địa bàn tỉnh đến nay, có khoảng 165 sinh viên đến từ Thái Lan đang học tập và nghiên cứu tại Nghệ An. Bên cạnh đó, hoạt động trao đổi giáo dục với tỉnh Quảng Tây cũng được thúc đẩy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Tây đã dành 16 suất học bổng cho học sinh của tỉnh Nghệ An.

- Số lượng lao động tỉnh Nghệ An đi các nước hàng năm không ngừng tăng lên. Bình quân mỗi năm có khoảng 13.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tập trung ở các nước/vùng lãnh thổ như: Lào, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, LB Nga, CHLB Đức, CH Séc, CH Pháp, Anh, Canada, Mỹ...

- Hợp tác trong khoa học công nghệ đã mang lại nhiều hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Một số thành công tiêu biểu như Tập đoàn TH ứng dụng công nghệ của Israel trong việc chăn nuôi và chế biến sữa, tiểu dự án “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ để phát triển sản xuất và chế biến tảo xoắn Spirulina trên quy mô công nghiệp và đẩy mạnh thương mại hóa” (thuộc Dự án FIRST do World Bank tài trợ) trong ứng dụng y học và công nghệ. Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, trao đổi giáo viên, sinh viên tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh với các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao nguồn nhân lực trong khoa học công nghệ. 

Tuy nhiên, hội nhập quốc tế tỉnh Nghệ An có những khó khăn sau:

Một là: Tính chủ động của doanh nghiệp về hội nhập kinh tế quốc tế còn thấp, các doanh nghiệp gặp khó khăn cả về vốn và thị trường đầu ra; hầu hết các doanh nghiệp còn chưa nhận thức đầy đủ về những thách thức của hội nhập quốc tế cũng như chưa sẵn sàng để tận dụng những cơ hội của hội nhập quốc tế mang lại. Chính vì điều này mà các doanh nghiệp Nghệ An có thể sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt giữa hàng hóa của các nước khác trong khu vực, nhất là hàng hóa Trung Quốc, Thái Lan đang chiếm lĩnh thị phần của tỉnh. Vì vậy, sẽ dẫn đến một số ngành, một số sản phẩm của doanh nghiệp Nghệ An phải thu hẹp, ngừng sản xuất, thậm chí rút khỏi thị trường;

Hai là: Nghệ An là tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào song một bộ phận lao động Nghệ An trình độ chuyên môn cũng như kỷ luật lao động chưa thật cao, kỹ năng giao tiếp, hòa nhập còn hạn chế, lao động có chuyên môn kỹ thuật chỉ chiếm 33,31% lực lượng lao động. Nhân lực qua đào tạo của địa phương chưa đáp ứng được nhu cầu của trị trường lao động. Trình độ ngoại ngữ còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập. Hội nhập quốc tế là cơ hội lớn cho lực lượng lao động Nghệ An ra nước ngoài làm việc, nhưng họ cũng đứng trước thách thức phải cạnh tranh với lao động các nước khác có tay nghề và kỹ năng cao hơn. Những hạn chế, yếu kém về nguồn nhân lực là một trong những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa;

Ba là: Kết nối hạ tầng của tỉnh với hành lang kinh tế Đông Tây chưa hoàn thiện: Sân bay quốc tế Vinh chưa có đường bay chính thức tới các nước trong khối; Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn có địa hình phức tạp, đi lại khó khăn và mất thời gian dẫn đến hiệu quả trong giao lưu thương mại chưa như mong muốn. Cửa khẩu Thanh Thủy chưa thông tuyến với tỉnh Bôlykhamxay (Lào). Cảng biển Cửa Lò đang trong quá trình cải tạo, xây dựng, chưa đảm bảo đón nhận các tàu trọng tải lớn, nhất là tàu container, là một khó khăn đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Việc kết nối giao thông và phương tiện đi lại vành đai Đông Tây còn khó khăn, sự khác biệt về tay lái thuận - nghịch đã cản trở hoạt động logistic giữa các nước Việt Nam - Lào - Thái Lan.

Từ thực tế đó, để nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh bằng cách thực hiện tốt Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn; triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại hiệu quả trên ba trụ cột chính: đối ngoại Đảng; ngoại giao nhà nước; đối ngoại nhân dân. Hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL liên quan đến hoạt động đối ngoại; xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác quản lý các hoạt động đối ngoại;

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ các cấp, các ngành và doanh nghiệp về công tác hội nhập quốc tế. Xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác hội nhập quốc tế, coi công tác hội nhập quốc tế là nhiệm vụ chung, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội;

Ba là, đổi mới và đa dạng hóa nội dung thông tin đối ngoại; nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tích cực quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, chính sách và môi trường đầu tư của tỉnh. Tăng cường hỗ trợ thông tin về kinh tế thị trường, pháp luật, tập quán kinh doanh và thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp trong tỉnh mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ;

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, đưa ra chính sách minh bạch, thống nhất, có các quy định cụ thể và nhất quán về các thủ tục, hướng dẫn bằng văn bản và tư vấn hiệu quả cho các doanh nghiệp. Có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp lý, hợp quy định trong nước và quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đang đầu tư trong tỉnh có điều kiện phát triển, đầu tư kinh doanh ra nước ngoài thông qua việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tháo gỡ những vấn đề về giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp trong quá trình hợp tác, kinh doanh với nước ngoài. Các doanh nghiệp cần chủ động thực hiện tập trung cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nâng cao trình độ quản trị sản xuất kinh doanh, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để nâng cao sức cạnh tranh với các doanh nghiệp của các nước;

Năm là, triển khai hiệu quả và đa dạng hóa các nguồn lực công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; tranh thủ các chương trình xúc tiến trọng điểm của Trung ương; tích cực vận động, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới vào đầu tư tại tỉnh. Tăng cường đầu mối liên kết, nhất là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp hội nhập quốc tế;

Sáu là, nâng cao chất lượng nguồn lao động bằng cách tăng cường hiệu quả các chương trình đào tạo dạy nghề. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa dạy nghề với thị trường lao động; cần có sự phối hợp giữa việc đào tạo và nâng cao tay nghề trình độ kỹ năng với trình độ ngoại ngữ cho người lao động phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế;

Bảy là, tập trung hoàn thiện hạ tầng cơ sở, đặc biệt là tăng cường kết nối với các đối tác nước ngoài thông qua các bộ, ngành Trung ương nhằm hỗ trợ phát triển hạ tầng logistics, cảng biển, sân bay quốc tế theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập. Trọng tâm là dự án Cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn gắn với Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Nghệ An);

Tám là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về biên giới biển và đất liền; thực hiện tốt việc phân giới, cắm mốc với các tỉnh của nước bạn Lào; kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh; giữ vững nguyên tắc, đảm bảo an ninh đối ngoại và yêu cầu bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; kịp thời xin ý kiến của Bộ Ngoại giao để xử lý linh hoạt các vụ việc có tính nhạy cảm, phức tạp. 

Hội nhập quốc tế đem đến nhiều cơ hội cho Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức phải vượt qua, đòi hỏi sự hiểu biết và chuẩn bị kĩ lưỡng về mọi mặt. Biết nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, biến thách thức thành cơ hội, tin tưởng rằng chúng ta sẽ hội nhập quốc tế thành công, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh nói riêng và của đất nước Việt Nam nói chung trên diễn đàn khu vực và thế giới.

 

Chú thích

  1. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 95 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,2 tỷ USD. Trong đó, nổi bật như:

+ Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Hemaraj với diện tích 3.200 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến 16.269 tỷ đồng do Tập đoàn WHA - Thái Lan đầu tư.

+ Dự án Khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An do Becamex IDC và Tập đoàn Sembcorp đầu tư với số vốn đăng ký 76,4 triệu USD (tương đương khoảng 1.700 tỷ đồng) trên tổng diện tích quy hoạch 1.475 ha là một quần thể hiện đại, các lĩnh vực hoạt động gồm: đầu tư, xây dựng, khai thác, quản lý, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp, khu kho vận, công viên phần mềm công nghệ thông tin, phức hợp thương mại, dịch vụ...

  1. Có khoảng 90 doanh nghiệp của Nghệ An trực tiếp đầu tư, kinh doanh vào thị trường Lào, gồm lĩnh vực: khai thác khoáng sản, thủy điện, chế biến và kinh doanh gỗ, sản xuất rượu, sản xuất và kinh doanh thép xây dựng, trồng và khai thác rừng, du lịch lữ hành, kinh doanh xe tải nhỏ, kinh doanh nông thủy sản, hàng tiêu dùng, thông tin và truyền thông,... với tổng vốn đầu tư của các dự án hơn 200 triệu USD.
  2. Trong đó Lào 20 triệu USD, Philippines 3 triệu USD, Singapore 2.3 triệu USD; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: gỗ và sản phẩm gỗ, nhựa thông, sợi dệt các loại, hàng dệt may, đá các loại... Nhập khẩu đạt 189 triệu USD, trong đó từ Thái Lan 157 triệu USD, Singapore 27 triệu USD, Lào 2 triệu USD.
KHXHNV & Đời sống khác:
Dấu ấn những năm Sửu trong lịch sử Việt Nam (22/2/2021)
Tết của người miền Trung (22/2/2021)
Lễ Cúng Tạ Ngày Tết Khai Hạ Trong Dân Gian (18/2/2021)
Những mùa Tết bên mẹ (5/2/2021)
Chanh Thiên Nhẫn - Hành trình theo dấu chân Người (5/2/2021)
Sắc Tết miền Trung (5/2/2021)
“Anh đi anh nhớ quê nhà...” (5/2/2021)
Khói vờn cay mắt cuối năm (5/2/2021)
Chợ Tết ngày xưa (29/1/2021)
Lễ hội chọi bò - Nét văn hóa đặc sắc người Mông Kỳ Sơn (29/1/2021)
Lòng dân: Về một số tư tưởng và bài học điển hình trong lịch sử (28/1/2021)
Mùi Tết (27/1/2021)
Các kiểu nhà truyền thống của người Kinh (27/1/2021)
Vinh - Hôm qua, hôm nay và ngày mai (12/1/2021)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Nghệ An năm 2020 (12/1/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách:
Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giới thiệu sách: Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 714 | Tất cả: 2,815,307
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp