KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Nghệ An - Những việc cần làm sau Đại hội
Tin đăng ngày: 11/11/2020 - Xem: 220
 

Trương Công Anh

Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đặt niềm tin và sự kỳ vọng đối với Đại hội Đảng bộ Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sở dĩ như vậy là bởi:

Một, đây là nhiệm kỳ thể hiện khát vọng để “phá thế” đưa Nghệ An tiến vượt.

Hai, đây là nhiệm kỳ “chuyển giao thế hệ” từ cơ sở đến tỉnh một đội ngũ lãnh đạo mới đã được đại hội các cấp bầu ra.

Sự trông đợi và mong muốn của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà ở Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nghệ An khóa XIX không chỉ là kết quả làm việc tại Đại hội mà chủ yếu nhất, cơ bản nhất, thiết thực nhất là ở việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, các chương trình hành động của đại hội sẽ mang lại kết quả thực đến đâu.

Thành công trong quá trình chuẩn bị nội dung và nhân sự của đại hội, thành công sau mấy ngày diễn ra đại hội là bước khởi động. Ngay sau bước khởi động phải vào ngay vạch xuất phát và hành động để về đích.

Bước khởi động đã thành công. Để vào vạch xuất phát và hành động cần làm những gì theo tinh thần “những việc phải làm ngay” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI - Đại hội mở đầu công cuộc “Đổi mới” của đất nước.

1. Ngay sau bế mạc Đại hội XIX đoàn đại biểu của các đảng bộ cấp trên cơ sở “trực thuộc” Tỉnh ủy truyền đạt ngay Nghị quyết của Đại hội trong Ban Chấp hành để bổ sung vào các chương trình hành động đã có của Đảng bộ mình, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình hành động đó với tinh thần thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tuyệt đối không thụ động ngồi chờ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy rồi mới hành động.

2. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa được Đại hội XIX bầu nên tổ chức ngay một phiên họp đặc biệt. Tại sao lại phải có phiên họp đặc biệt này? Vì hai lý do sau:

Một, như nói ở trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa này đảm nhận trọng trách của thế hệ lãnh đạo được “chuyển giao”. Ban Chấp hành khóa này vừa phải kế thừa vừa phát huy những ưu điểm, những đóng góp của Ban Chấp hành các khóa trước đây, biết vượt qua những hạn chế của các thế hệ trước.

Hai, để “phá thế” đưa Nghệ An tiến vượt, nhất thiết phải thổi bùng lên “khát vọng” không cam chịu tụt hậu. “Khát vọng” này phải được thổi bùng lên bắt đầu từ mỗi ủy viên Ban Chấp hành từ tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Từ đây lan tỏa đến mọi ngành, mọi cấp, đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đến mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nội dung phiên họp đặc biệt này để tạo sự đoàn kết thống nhất cao, sự toàn tâm, toàn ý của mỗi ủy viên và của cả tập thể Ban Chấp hành trước trọng trách mà Đảng bộ, nhân dân giao phó và mức nào đó có thể nói là được “lịch sử chuyển giao” giao phó. Không làm tròn trọng trách, không thổi bùng lên được khát vọng Nghệ An - Khát vọng sông Lam là có lỗi (nếu không muốn nói là có tội) với lịch sử quê hương, với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

3. Những đồng chí được giao chủ trì các chương trình hành động đã được Đại hội quyết nghị tiến hành ngay việc xây dựng kế hoạch (càng cụ thể, càng tỉ mỉ càng tốt) chương trình hành động được giao phụ trách. Kế hoạch cần xác định thật rõ, thật đúng những việc (hay nội dung) cần làm, phải làm, xác định cách làm từng việc, xác định bước đi phù hợp, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm từng việc, từng thời gian. Kế hoạch cũng cần xác định chế độ thông tin trong suốt quá trình tổ chức thực hiện. Thông tin trên xuống, dưới lên; thông tin ngang giữa các thành viên tổ chức được phân công tạo quan hệ liên kết, hợp tác khắc phục tính riêng lẻ, tản mạn, tùy tiện trong thực hiện chương trình.

Định kỳ (3 hoặc 6 tháng/lần) thường trực tỉnh ủy giao ban với từng chương trình hành động cụ thể. Kiên quyết không để chương trình hành động chỉ nằm trên giấy. Tinh thần chủ đạo là: thực hiện các chương trình hành động chính là để thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

4. Thực sự đổi mới việc tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Có thống nhất về nhận thức mới thống nhất về tư tưởng để tạo sự thống nhất trong hành động thực hiện Nghị quyết. Cho nên sau bế mạc Đại hội Đảng bộ (từ cơ sở đến tỉnh), việc phải làm là tổ chức quán triệt Nghị quyết của Đại hội. Lâu lắm rồi, việc này đều làm và làm có vẻ như rất bài bản, chỉ có điều là cách làm xưa nay của ta vẫn mất thời gian vừa kém hiệu quả. Sở dĩ nói như vậy là bởi cách làm xưa nay (đã thành nếp - đã trở nên cũ) là: “Thượng chứng hạ bài”. Với phạm vi bài viết này xin không bàn cụ thể thêm. Chỉ xin “đề nghị là nhất thiết phải đổi mới - đổi mới thật sự, đổi mới căn bản việc tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Sau đây là mấy đề xuất về sự đổi mới này.

- Đổi mới về nội dung truyền đạt Nghị quyết của Đại hội theo nguyên tắc chỉ truyền đạt những nội dung cần và đủ cho từng loại đối tượng cán bộ, đảng viên. Không nhất thiết phải truyền đạt tất cả mọi nội dung trong nghị quyết.

- Với nguyên tắc ấy, có thể phân nhóm các đối tượng sau đây: Nhóm một: Toàn thể các cấp ủy viên của tất cả các Đảng bộ trực thuộc tỉnh. Toàn thể cán bộ chủ chốt của các ban, ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trực tiếp tổ chức các lớp thuộc đối tượng này. Nhóm hai: Toàn thể các cấp ủy viên của Đảng bộ cơ sở, toàn thể cán bộ chủ chốt ở cấp cơ sở. Ban thường vụ Đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp tổ chức các lớp thuộc đối tượng này. Nhóm ba: cho đảng viên, nhóm này có thể có các tiểu nhóm: đảng viên ở các phường, thị xã trên đảng viên ở các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp… Ban thường vụ Đảng ủy cơ sở trực tiếp tổ chức các lớp này.

Mỗi nhóm đối tượng có đề cương truyền đạt cần và đủ.

- Ở cấp cơ sở đồng chí bí thư, hoặc phó bí thư cấp ủy hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp truyền đạt. Không ỷ lại mỗi báo cáo viên cấp trên như lâu nay.

- Kết hợp truyền đạt Nghị quyết theo hệ thống tổ chức Đảng với hệ thống tổ chức ngành ở những ngành quản lý song trùng (vừa quản lý theo ngành vừa quản lý theo lãnh thổ địa phương), mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Mở lớp truyền đạt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ cơ sở đến huyện, thành phố, thị xã thuộc mặt trận và từng đoàn thể? Có gần nhóm, có kết hợp như thế thì việc quán triệt Nghị quyết Đại hội mới đem lại nhận thức cần và đủ cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Nghệ An.

- Sau đại hội, trên Báo Nghệ An và trên Đài Phát thanh Truyền hình (chủ yếu giới thiệu) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với các bài viết ngắn, rõ về nội dung (từng nội dung cụ thể) của Nghị quyết. Có thể có thêm sự lý giải hoặc phân tích nếu cần. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo việc biên soạn các bài này. Đây là cách để quán triệt Nghị quyết đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chọn đúng việc cần làm, tìm cách làm hiệu quả để Nghị quyết từ Đại hội đến tổ chức thực hiện Nghị quyết là bước khởi đầu rất có ý nghĩa để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành công mĩ mãn.

KHXHNV & Đời sống khác:
Dấu ấn những năm Sửu trong lịch sử Việt Nam (22/2/2021)
Tết của người miền Trung (22/2/2021)
Lễ Cúng Tạ Ngày Tết Khai Hạ Trong Dân Gian (18/2/2021)
Những mùa Tết bên mẹ (5/2/2021)
Chanh Thiên Nhẫn - Hành trình theo dấu chân Người (5/2/2021)
Sắc Tết miền Trung (5/2/2021)
“Anh đi anh nhớ quê nhà...” (5/2/2021)
Khói vờn cay mắt cuối năm (5/2/2021)
Chợ Tết ngày xưa (29/1/2021)
Lễ hội chọi bò - Nét văn hóa đặc sắc người Mông Kỳ Sơn (29/1/2021)
Lòng dân: Về một số tư tưởng và bài học điển hình trong lịch sử (28/1/2021)
Mùi Tết (27/1/2021)
Các kiểu nhà truyền thống của người Kinh (27/1/2021)
Vinh - Hôm qua, hôm nay và ngày mai (12/1/2021)
Dấu ấn khoa học và công nghệ Nghệ An năm 2020 (12/1/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách:
Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Giới thiệu sách: Giải pháp nâng cao hiệu quả và nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 745 | Tất cả: 2,815,338
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp