DIỄN ĐÀN > TỌA ĐÀM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
Một số ý kiến góp ý về quá trình soạn thảo dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội Đảng các cấp
Tin đăng ngày: 2/3/2020 - Xem: 483
 

                     Lê Minh  

Như chúng ta đã biết, Bản Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành tại Đại hội Đảng các cấp (Còn gọi là Báo cáo chính trị) có vai trò, vị trí quan trọng trong đại hội. Bởi vì như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Hội nghị của Tiểu bản Văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - (13/10/2019) đã kết luận: “Dự thảo Báo cáo chính trị là một trong những nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại đại hội, nó quyết định chất lượng thảo luận của đại biểu dự đại hội, tập trung trí tuệ của các thành viên tham gia đại hội. Không những thế, Dự thảo Báo cáo chính trị còn tác động đến nhận thức về tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ chung, nhiệm vụ cụ thể của toàn thể Đảng bộ và nhân dân địa phương hoặc cơ sở mà Đảng bộ, Chi bộ lãnh đạo”. Do tính chất quan trọng như vậy mà trong bài viết sau đây, chúng tôi muốn bàn về một số vấn đề trong việc viết Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành trình Đại hội Đảng các cấp.

Để viết một Dự thảo Báo cáo chính trị thực sự có chất lượng, thì người viết dự thảo cần HẾT SỨC CHÚ Ý đến những vấn đề sau đây:

Trước hết là phải lập dàn bài chi tiết cho bản Dự thảo Báo cáo chính trị. Kinh nghiệm thực tế đã cho thấy rằng trước đây, đã có một số Dự thảo Báo cáo chính trị chưa nêu bật được những công việc đã thực hiện, viết ra một số vấn đề ít liên quan đến tiêu đề của Dự thảo Báo cáo chính trị, bởi vậy trước khi viết, người viết nên lập dàn bài chi tiết để dựa vào đó mà triển khai những vấn đề, những nội dung cần báo cáo trước Đại hội. Trong Dàn bài chi tiết phải có chủ đề, tiêu đề, xác định các định hướng, tư tưởng chỉ đạo, nêu được mục tiêu, động lực, biện pháp thực hiện qua đó, Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ có tính chất kêu gọi, động viên toàn Chi bộ, toàn Đảng bộ, toàn dân tích cực thực hiện các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

 Bố cục của Dàn bài chi tiết phải dễ nhớ, dễ hiểu, mỗi phần đều nên có các mục ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và cuối cùng phải rút ra được những bài học kinh nghiệm.

Sau khi lập xong Dàn bài chi tiết rồi thì trong suốt quá trình viết, người viết phải bám sát Dàn bài chi tiết, luôn luôn phải có ý thức viết làm sao để nêu cho được vấn đề định trình bày trước Đại hội bởi vì kinh nghiệm cho thấy nếu Dự thảo Báo cáo chính trị không nêu được vấn đề thì việc thảo luận tại Đại hội chỉ mang nặng tính hình thức, do đó việc thảo luận sẽ không đạt yêu cầu, và khi đó sẽ dẫn đến hệ quả là một số ý kiến bổ sung sẽ không đúng trọng tâm, sẽ chỉ là những ý kiến rơi vào chi tiết, vụn vặt.

Thứ hai, là Dự thảo Báo cáo chính trị không được viết quá dài và dàn trải. Vì mong muốn nêu được hết tất cả các vấn đề, ham đề cập đến mọi mặt, mọi phương diện nên người viết thường viết ra hết các mục, các kế hoạch, các chỉ tiêu, các yêu cầu, v.v… làm cho người nghe thấy loãng vấn đề, thấy những công việc, những vấn đề của địa phương mình, của đơn vị mình ít được nêu một cách tập trung, chỉ thấy Dự thảo nêu vấn đề một cách chung chung.

Dự thảo Báo cáo chính trị nếu viết quá dài, lại viết dàn trải thì người nghe sẽ không nắm được nhiệm vụ trọng tâm (nhiệm vụ chính), không nắm được nội dung chủ yếu, không nắm được vấn đề cốt lõi của Dự thảo, do đó Dự thảo Báo cáo chính trị sẽ không đạt được yêu cầu.

Thứ ba, là khi đề ra những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, người viết Dự thảo Báo cáo chính trị phải xuất phát từ thực tiễn, từ đặc điểm của địa phương mình, của đơn vị mình. Kinh nghiệm thực tế cho thấy là có một vài Dự thảo Báo cáo chính trị khi đề ra nhiệm vụ thì nặng về việc xuất phát từ ý muốn chủ quan. Ví dụ nếu trong Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh có đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh là 4% đến 5%, huyện bạn đề ra 5% - 6%, thì Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện ta cũng đề ra khoảng 5% - 7%, nghĩa là trong khoảng đó, như vậy là chưa căn cứ vào thực tế địa phương mình mà nặng về xuất phát từ ý đồ người viết.

Thứ tư là, khi viết Dự thảo Báo cáo chính trị, tác giả không nên bị ảnh hưởng của “BỆNH THÀNH TÍCH”. Trong một nhiệm kỳ, Đảng bộ, Chi bộ nào cũng có thành tích và hạn chế, thiếu sót, nhưng có một số người khi soạn thảo Dự thảo Báo cáo chính trị thường thiên về báo cáo thành tích, coi nhẹ việc trình bày hạn chế, nhược điểm. Điều này không ổn. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn: “Cần đánh giá đúng thực chất, khách quan để xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” (Báo Nhân Dân, 13/10/2019). Dự thảo Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, vừa phải đánh giá những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ Đảng lãnh đạo, vừa phải phân tích những hạn chế, những khuyết điểm, khó khăn. Nếu đánh giá tình hình một cách thực chất, khách quan, đúng sự thật thì đó sẽ là cơ sở tốt để Đảng bộ, Chi bộ định hướng đúng những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ năm năm tới, thể hiện tầm nhìn đúng đắn. Những người viết Dự thảo Báo cáo chính trị cần dành nhiều thời gian và trí tuệ để nhìn nhận sự thật, phân tích, lý giải thực trạng, tìm giải pháp khắc phục thiết sót, hạn chế, để trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ trong chặng đường sắp tới. Phải nêu lên các thiếu sót, không được nêu một cách chung chung mà phải chỉ ra nguyên nhân cụ thể, người chịu trách nhiệm cụ thể. Tình trạng nặng về báo cáo thành tích, nêu quá ít nhược điểm đã bị cấp trên nhiều lần phê phán, nhắc nhở, yêu cầu khắc phục trong nhiều bản hướng dẫn Đại hội và một số chỉ thị, cấp trên đã nhiều lần nhắc nhở điều này nhưng tình trạng này vẫn còn tồn tại. Trong Dự thảo Báo cáo chính trị cũng không nên thiên về việc thống kê những việc đã làm mà cần chú ý nhiều đến việc đánh giá chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chính mà Nghị quyết Đại hội cấp mình đã đề ra. Việc gì xấu đi, việc gì không chuyển biến, việc gì chuyển biến ít, việc gì chuyển biến nhiều, việc gì chuyển biến một cách thực chất, v.v… cần phải được Dự thảo Báo cáo chính trị phân tích kỹ, khẳng định một cách rõ ràng. Ví dụ vấn đề tham nhũng trong Đảng bộ diễn biến ra sao, cần được phân tích cụ thể, tỉ mỉ, thấu đáo, có tham khảo cả ý kiến của quần chúng nhân dân nữa.

Tóm lại, việc soạn thảo Dự thảo Báo cáo chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, cần được tiến hành một cách khoa học, cẩn trọng, chu đáo. Đây là một trong những khâu quan trọng bảo đảm thành công cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.


Diễn đàn khác:
Trăn trở trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch ở Nghệ An hiện nay (6/7/2020)
Đất nước đang cần báo chí giám sát và phản biện xã hội mạnh mẽ (6/7/2020)
Cơ cấu việc làm và những thách thức của các gia đình trẻ (26/6/2020)
Bàn tiếp việc phục hồi Văn miếu Nghệ An (11/6/2020)
Khoa học xã hội và nhân văn có đóng góp gì trong việc xây dựng và phát huy tinh thần yêu nước và bản sắc dân tộc? (11/6/2020)
Khoa học xã hội và nhân văn có đóng góp gì trong việc xây dựng và phát huy tinh thần yêu nước và bản sắc dân tộc? (11/6/2020)
Hiệp định EVFTA đối với nông nghiệp Nghệ An - Cơ hội song hành cùng thách thức (11/6/2020)
Nghệ An đã trở thành tỉnh khá như mong muốn của Bác Hồ? (8/5/2020)
50 năm thực hiện mong muốn của Bác Hồ “… Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất miền Bắc” (8/5/2020)
Tiếp cận đại dịch Covid - 19 dưới góc nhìn xã hội học (7/5/2020)
Vang mãi khúc ca toàn thắng Bài 1: Cuộc đối đầu lịch sử (29/4/2020)
Thời Covid-19, tính linh hoạt của con người và biết đâu điều khả dĩ (22/4/2020)
Bàn thêm về niên đại ra đời danh xưng Nghệ An (16/4/2020)
Bàn tròn tháng 3: Danh xưng Nghệ An & vai trò của Lý Thái Tông, Lý Nhật Quang (16/4/2020)
Về mốc ra đời và kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) (16/4/2020)
THƯ VIỆN KHXH&NV
“Múa hai bàn tay” - Tập thơ dành cho các bạn nhỏ
“Múa hai bàn tay” - Tập thơ dành cho các bạn nhỏ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 477 | Tất cả: 2,321,353
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp