KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" với hành trình cách mạng của Đảng 60 năm qua
Tin đăng ngày: 21/1/2020 - Xem: 443
 

TS. Lê Đức Hoàng

 1. Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

Trong kho tàng di sản vĩ đại Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta, tư tưởng về đạo đức cách mạng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Là người đi nhiều nơi, có hiểu biết sâu rộng, khéo léo kết hợp, phát huy, vận dụng tinh hoa văn hóa Đông - Tây, Nguyễn Ái Quốc càng thấy rõ ý nghĩa, vai trò, giá trị của đạo đức, nhất là với xã hội phương Đông chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo như Việt Nam. Từ đó, Người chỉ rõ: Để tiến hành “làm cách mạng”, trước hết phải có những “người cách mạng” và để “người cách mạng hoàn thành niệm vụ” thì phải có “đạo đức cách mạng”. Người coi “đạo đức là cái gốc của người cách mạng”, khẳng định “người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”(1). Theo Người, “cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”(2)

Xuất phát từ lập luận đó, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên làm cho họ đủ đức, vẹn tài để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; lấy bản thân làm tấm gương sống để cho người khác noi theo. Đồng thời, Người ngày càng giải thích sâu sắc, đầy đủ hơn về nội hàm của “đạo đức cách mạng”(3); coi “chủ nghĩa cá nhân” là trái ngược với đạo đức cách mạng, nên bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải kiên quyết tẩy trừ nó. Bởi vì “Chủ nghĩa cá nhân đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè phái, chủ quan, tham ô, lãng phí... Nó trói buộc, nó bịt mắt những nạn nhân của nó, những người này bất kỳ việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân mình, chứ không nghĩ đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân. Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”(4)

2. Đạo đức cách mạng - chuẩn mực để rèn luyện cán bộ, đảng viên qua các thời kỳ, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại 

Sau khi tìm thấy và đi theo con đường cách mạng vô sản tháng Mười Nga vĩ đại của Lênin, công việc kế tiếp của Nguyễn Ái Quốc là truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về nước, chuẩn bị về cán bộ, tổ chức, tiến tới thành lập Đảng Cộng sản, trong đó rất chú ý đến việc rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ. Bởi vậy, từ khi thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (tháng 6/1925), Người đã yêu cầu các hội viên quán triệt 23 điểm về “tư cách của người cách mệnh”, đó là: (1) “Tự mình phải: Cần kiệm. Hoà mà không tư. Cả quyết sửa lỗi mình. Cẩn thận mà không nhút nhát. Hay hỏi. Nhẫn nại (chịu khó). Hay nghiên cứu, xem xét. Vị công vong tư. Không hiếu danh, không kiêu ngạo. Nói thì phải làm. Giữ chủ nghĩa cho vững. Hy sinh. Ít lòng tham muốn về vật chất. Bí mật”. (2) “Đối người phải: Với từng người thì khoan thứ. Với đoàn thể thì nghiêm. Có lòng bày vẽ cho người. Trực mà không táo bạo. Hay xem xét người”. (3) “Làm việc phải: Xem xét hoàn cảnh kỹ càng. Quyết đoán. Dũng cảm. Phục tùng đoàn thể”(5).

Đến đầu tháng 1/1941, sau thời gian hoạt động ở vùng Quảng Tây và Vân Nam - Trung Quốc (giai đoạn 1938-1941) trong hành trình gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Ái Quốc về biên giới Việt - Trung, tổ chức lớp huấn luyện cán bộ tại đồn Niệm Quang, thôn Lục Quang, xã Cát Bàn, huyện Tịnh Tây (tỉnh Quảng Tây). Danh sách lớp huấn luyện gồm 43 đồng chí, trong đó có 3 giáo viên phụ giảng là Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng và Phùng Chí Kiên, Bác Hồ gọi đây là “43 con đại bàng”(6) - chuẩn bị tung cánh bay về Việt Nam làm cách mạng. Khi đó, Người yêu cầu các học viên phải thực hiện “5 điều nên làm” và “5 điều nên tránh”.

Năm điều nên làm là: 1) Giúp dân những công việc thiết thực hàng ngày; 2) Tìm hiểu phong tục tập quán, chấp hành nghiêm túc các điều kiêng; 3) Học tiếng địa phương, dạy hát, dạy chữ, gây dựng tình cảm tốt với dân; 4) Tùy nơi tùy lúc mà tuyên truyền cách mạng cho phù hợp; 5) Làm cho dân thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật để dân càng tin thêm. Năm điều nên tránh bao gồm: 1) Tránh việc gì làm hại đến dân, làm bẩn, làm hỏng nhà cửa, ruộng vườn của dân; 2) Tránh năn nỉ mua hoặc mượn thứ gì cho bằng được; 3) Tránh sai lời hứa; 4) Tránh vi phạm phong tục tập quán tín ngưỡng của nhân dân; 5) Tránh để lộ bí mật hoạt động(7).

Cuối năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai bước vào giai đoạn mới, làm nên chiến thắng Việt Bắc Thu Đông, Hồ Chí Minh nêu 12 điều về “Tư cách của Đảng chân chính cách mạng” và 5 điều căn cốt về “Phận sự của đảng viên và cán bộ”, đó là: Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm(8). Đến năm 1958, Hồ Chí Minh viết tác phẩm: “Đạo đức cách mạng”, phân tích rõ nguồn gốc, biểu hiện, sự tồn tại và nguy hại của chủ nghĩa cá nhân để giải thích vì sao phải giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng; chỉ ra những tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng đã trọn đời vì dân, vì Đảng, vì nước mà oanh liệt hy sinh như đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai và nhiều đồng chí khác. Tác phẩm này ra đời khi miền Bắc đang trong giai đoạn khôi phục kinh tế và cải tạo XHCN, cách mạng miền Nam đang tiến vào giai đoạn mới, đòi hỏi phải xây dựng được những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, toàn tâm, toàn ý phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên phía trước.

Tháng 2/1969, trong tình hình cách mạng Việt Nam sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít thách thức, cam go, đòi hỏi sự cố gắng cao độ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân  cho việc đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng CNXH, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trên Báo Nhân dân. Người đã phân tích sâu sắc về đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân - hai vấn đề trái ngược nhau, phụ thuộc và ảnh hưởng lẫn nhau nhưng cùng song hành tồn tại trong xã hội, cái này mạnh thì cái khác yếu.

Những nội dung về đạo đức cách mạng của Hồ Chí Minh đã trở thành chuẩn mực cho cán bộ, đảng viên trong ứng xử với nhân dân, với công việc và với chính mình, có giá trị bền vững, xuyên suốt hành trình cách mạng của Đảng. Nó góp phần tôi luyện nhiều cán bộ, đảng viên hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng đứng mũi chịu sào trong những giai đoạn lịch sử cam go, vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác ghềnh đi tới bến bờ thắng lợi. Điều đó đã chứng minh tính đúng đắn về tư tưởng của Hồ Chí Minh: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”(9).

3. Đạo đức cách mạng - lực hướng tâm để cán bộ, đảng viên hôm nay tiếp tục rèn luyện, phấn đấu

Tác phẩm “Đạo đức cách mạng” ra đời, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng đến nay tròn 60 năm, có tác dụng làm chuẩn mực để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đất nước định hướng XHCN, dưới tác động của cơ chế thị trường, vì nguyên nhân khách quan và chủ quan, có những cán bộ, đảng viên không chăm lo rèn luyện đạo đức cách mạng, sa vào cám dỗ tầm thường, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Những biểu hiện dễ nhận thấy của suy thoái đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên là chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, thực dụng; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bòn rút của công; nạn hối lộ, ăn chia, ăn chặn, lợi ích nhóm, móc ngoặc, chạy chức - chạy quyền - chạy chỗ - chạy tội; lối sống cơ hội, xa hoa, quan cách, xa dân, nịnh trên, mắng dưới(10)...

Đảng ta nhận thức rõ vấn đề đó từ Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII tháng 2/1999: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Đến Đại hội XII xác định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi”(11), chủ trương tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”(12), sau đó ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chỉnh trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Điều đó càng cho thấy ý nghĩa của tác phẩm đối với công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Nó thực sự là lực hướng tâm để quy tụ nhân tâm những cán bộ, đảng viên có tài, có tâm, có tầm cho sự nghiệp cách mạng nước nhà. Lấy tác phẩm Đạo đức cách mạng soi chiếu vào thực tại đất nước ta giai đoạn hiện nay, càng nhận thấy nhiều vấn đề cần kíp phải làm, phải thành thật khắc phục và phải kiên quyết phấn đấu, trước hết là thực hiện từ trong Đảng ra nhân dân, từ cấp trên xuống cấp dưới, từ lãnh đạo tới nhân viên. Có thể nêu ra một vài khía cạnh như sau:

Một là, tác phẩm có giá trị soi chiếu, giúp chúng ta dễ dàng điểm mặt, chỉ tên đâu là cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng và đâu là người đã sa vào chủ nghĩa cá nhân, suy thoái. Từ đó, càng tích cực tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, xây dựng văn hóa công sở, con người vì cộng đồng, đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Đó là những vấn đề mấu chốt để chúng ta vận dụng vào thực tiễn, đặc biệt là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.

Hai là, đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay, đặc biệt là việc phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, thì tác phẩm Đạo đức cách mạng chỉ ra cho chúng ta hai vấn đề mấu chốt: Xây - xây dựng đạo đức cách mạng; chống - chống chủ nghĩa cá nhân và các biểu hiện tiêu cực. Muốn phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, cần phân tích kỹ nguồn gốc, bản chất và các dấu hiệu biểu hiện; từ đó đưa ra cách thức sát thực để phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi nó, lấy kết quả công việc thực tế và nhân tâm người cách mạng mà cảm hóa người khác. Muốn vậy, cần đảm bảo hài hòa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể, lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia dân tộc, trong đó phải đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.

Ba là, tác phẩm chỉ ra nhiều nội dung, khía cạnh của đạo đức cách mạng mà cán bộ, đảng viên hôm nay cần thấm nhuần để vận dụng vào thực tiễn, biến thành hành động cụ thể, trước hết là để sửa mình, nói đi đôi với làm, làm gương cho người khác theo, đó là:

(1) Luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc lên trên hết, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”(13); “Vì lợi ích chung mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần, thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc”(14).

(2) Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, sửa chữa khuyết điểm để ngày càng tiến bộ, bỏ thói nịnh bợ, chạy chọt, giảm khen kiểu xã giao, tăng tính thực tế, lấy chất lượng công việc làm thước đo, lấy nhân tâm làm sức cảm hóa. Vì “Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân”(15)

(3) Tích cực học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cơ quan, đơn vị, tránh học thuộc lòng, chạy theo chứng chỉ, bằng cấp; khắc ghi lời dạy của Bác: “Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin được”(16), “Học để mà làm. Lý luận đi đôi với thực tiễn”(17).

(4) Cần suốt đời tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Cán bộ, đảng viên giữ cương vị càng cao càng phải tích cực, liên tục học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng. Khi gặp việc thuận lợi không tự cao, tự đại, thỏa mãn dừng lại; khi gặp việc khổ, việc khó thì không chùn bước, dám nghĩ, dám làm.

(5) Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là cách làm thiết thực để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QÐ/TW, ngày 7-6-2012 quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Bốn là, tác phẩm Đạo đức cách mạng có giá trị thực tiễn đối với việc xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hiện nay; những chỉ dẫn trong tác phẩm có thể xem là quy tắc ứng xử giữa người với người, giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, giữa cấp trên với cấp dưới; tăng cường xây dựng văn hóa trong Đảng làm cho Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh; xây dựng văn hóa công sở, nhất là văn hóa từ chức, văn hóa quản lý, đạo đức nghề nghiệp, nói lời hay làm việc tốt…

Năm là, đối với công tác tư tưởng của Đảng hiện nay, tác phẩm càng có ý nghĩa to lớn. Muốn phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện tiêu cực, trước hết phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu biết về nguồn gốc, biểu hiện, tác hại của các hành động tiêu cực; tích cực tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng là tạo ra “bức tường sắt” để ngăn cản cán bộ, đảng viên rơi vào suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Như vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng”(18).

Cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng thì luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tin tưởng vào kết quả xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu cực, Đảng sẽ trong sạch vững mạnh hơn, xã hội Việt Nam sẽ văn minh hơn, nhân dân sẽ tin tưởng hơn vào chế độ. Cán bộ, đảng viên vi phạm, trước sau ắt bị xử lý, người cách mạng vẫn là chủ nhân của sự nghiệp cách mạng.

Chú thích

 1. Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 11, tr.601
 2. Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 5, tr.292
 3. Trong Hồ Chí Minh toàn tập có 164 từ “đạo đức cách mạng”, chính thức sử dụng khái niệm này từ “Lời kêu gọi đầu năm mới ” viết ngày 1/1/1947 và sau cùng là bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” công bố ngày 3/2/1969.
 4. Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 11, tr.611.
 5. Hồ Chí Minh, toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 2, tr.280.
 6. Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng huyện Tịnh Tây: Hồ Chí Minh với Tịnh Tây, Nxb Nhân dân Quảng Tây, năm 2010, tr.77, Trung văn.
 7. Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng huyện Tịnh Tây: Hồ Chí Minh với Tịnh Tây, Nxb Nhân dân Quảng Tây, năm 2010, tr.37, Trung văn.
 8. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 5, tr.289.
 9. Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb. CTQG, HN, 2011, tr.309, 280.
 10. Đào Duy Quát (Chủ biên): Về giáo dục đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên hiện nay, thực trạng và giải pháp, Nxb CTQG, HN, 2004, tr.87-88.
 11. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.15
 12. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.47
 13. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 11, tr.603.
 14. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 11, tr.602.
 15. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 11, tr.609.
 16. Hồ Chí Minh toàn tập, t.15, Nxb CTQG HCM, tr.668.
 17. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 11, tr.611.
 18. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTGG, HN, 2011, Tập 11, tr.606.
KHXHNV & Đời sống khác:
Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên (4/12/2021)
Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Kỳ vọng những quyết sách quan trọng về phát triển văn hóa (4/12/2021)
Chính sách dưỡng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh (4/12/2021)
Nhóm mặt hàng triển vọng của Nghệ An đề xuất sang EU (4/12/2021)
Nam Đàn - Định vị thế mạnh để phát triển kinh tế di sản (4/12/2021)
Quế Phong phát huy giá trị tri thức địa phương thông qua sản phẩm Khoa học và Công nghệ (4/12/2021)
Việt Nam Quang phục quân phương lược - Một văn kiện sáng giá trong Lịch sử tư tưởng Quân sự Việt Nam (4/12/2021)
Văn học đô thị Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX (4/11/2021)
60 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021): Thiên anh hùng ca trên sóng dữ (4/11/2021)
Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đến làng Hậu Luật, Diễn Châu (4/11/2021)
Văn hóa ẩm thực và những món đặc sản của xứ Nghệ (3/11/2021)
Vài nét về gia phong xứ Nghệ (3/11/2021)
Khí phách chí sĩ Phan Bội Châu (3/11/2021)
Hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với Phật giáo (27/10/2021)
Ba chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro (14/10/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 2,997 | Tất cả: 3,548,386
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp