TIN TỨC > TIN TRONG TỈNH
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020
Tin đăng ngày: 3/1/2020 - Xem: 239
 

Sáng ngày 31/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Upload

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết 

Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Hồ Thị Hồng Liên - ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, đồng chí Trần Quốc Tuấn - chuyên viên Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên đảng bộ Sở. Đồng chí Nguyễn Viết Hùng - Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Upload

Đ/c Nguyễn Văn Kim - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Kim - báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020, trên các lĩnh vực: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị. Trong đó nhấn mạnh năm 2019, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh, hoạt động KH&CN có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt, tác động tích cực vào nhiều mặt đời sống, kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và khoa học, công nghệ của tỉnh nhà. Đội ngũ cán bộ KH&CN của tỉnh ngày càng được phát triển về số lượng và chất lượng. Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ của sở, một số cán bộ đã được cấp trên đánh giá ghi nhận và đề bạt bổ nhiệm.

Upload

Đại diện Chi bộ Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN thảo luận tại Hội nghị

Đảng ủy Sở thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Chỉ đạo quyết liệt việc triển khai năm cải cách hành chính theo chỉ thị 09-CT/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, kỷ luật, kỷ cương hành chính được đảm bảo, lề lối làm việc được cải tiến; Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ tại các đơn vị, tổ chức; Xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai một cách nghiêm túc; Lãnh đạo thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của ngành, trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao như sau: ưu tiên 6 lĩnh vực KH&CN trọng điểm: nông nghiệp; khoa học xã hội và nhân văn; y dược; KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội các huyện, thị, thành; công nghệ thông tin; môi trường. Với 57 đề tài, dự án được triển khai, tập trung tác động KH&CN theo chuỗi giá trị các sản phẩm; giảm số lượng các đề tài, dự án, nâng cao chất lượng, tăng quy mô; sàng lọc và ưu tiên các dự án ứng dụng và có sản phẩm cụ thể, với sự tham gia của doanh nghiệp để tổ chức triển khai các nhiệm vụ...

Hoạt động quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ: hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới thiết bị, công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Tổ chức thẩm định 14 dự án đầu tư công nghệ, góp phần kiểm soát tốt các vấn đề liên quan đến công nghệ và chuyển giao công nghệ, ngăn chặn được những công nghệ lạc hậu, công nghệ gây hậu quả xấu đến môi trường; Tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ theo chuỗi giá trị về KH&CN, chú trọng lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế vùng miền để xây dựng, phát triển thương hiệu hàng hóa. Đã có hơn 70 sản phẩm cây con đặc sản, đặc thù, chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, các sản phẩm truyền thống của Nghệ An được hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ KH&CN tạo ra các sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường; 1037 đối tượng được bảo hộ, trong đó có 955 nhãn hiệu, 59 kiểu dáng, 11 giải pháp hữu ích và 12 sáng chế (năm 2019 tăng 76 đối tượng được bảo hộ trong đó có 70 nhãn hiệu, 2 kiểu dáng, 2 giải pháp hữu ích và 2 sáng chế ). 02 chỉ dẫn địa lý Cam Vinh, Gừng Kỳ Sơn; 02 nhãn hiệu chứng nhận Nước mắm Vạn Phần, dê Tân Kỳ; 23 nhãn hiệu tập thể... Công tác truyền thông KH&CN được chú trọng, có nhiều đổi mới về hình thức và phương pháp để cung cấp thông tin kịp thời, có chất lượng; Hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ: Sàn giao dịch công nghệ thiết bị và Điểm kết nối cung cầu phát huy hiệu quả tốt. Hỗ trợ kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp với nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Năm 2019 tổ chức 7 phiên kết nối cung cầu, ký kết 7 hợp đồng chuyển giao công nghệ, cung ứng thiết bị cho doanh nghiệp với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; Hình thành khu thực nghiệm và ươm tạo nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa với diện tích là 20 ha, đang được đầu tư xây dựng, nghiên cứu ứng dụng và ươm tạo công nghệ cao; hệ thống nhà lưới ươm tạo và sản xuất giống cây dược liệu, cây ăn quả; Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được Bộ KH&CN đánh giá cao, hoạt động có hiệu quả, tạo được sức lan tỏa về khởi nghiệp ĐMST trong sinh viên, thanh niên; Tổ chức thành công cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019, thu hút được nhiều dự án tốt được các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư quan tâm, ra mắt không gian làm việc chung tại Trung tâm TTKHCN&TH; Công tác thanh tra, kiểm tra có nhiều sáng tạo, đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN nói chung và TCĐLCL nói riêng; Hoạt động KH&CN cấp huyện, ngành: Chỉ đạo 21 huyện, thành, thị thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động tư vấn của Hội đồng KH&CN, hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN, tổ chức xây dựng các mô hình nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp… Đảng ủy thường xuyên quan tâm thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lớn trong năm; Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (9/1969- 9/2019) đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Chỉ đạo, tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan; Quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; Chỉ đạo hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của sở và các đơn vị trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết 18 NQ/TW và Nghị quyết 19 NQ/TW của BCH TW khóa XII. Hiện đang chỉ đạo kiện toàn và sắp xếp tổ chức bộ máy tại Chi cục TCĐLCL; Lãnh đạo công tác cán bộ: Trong năm đã bổ nhiệm mới 01 đc Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL; tham mưu bổ nhiệm lại 01 đc PGĐ Sở; tiếp nhận 01 công chức về công tác tại VP Sở; đang đề nghị UBND tỉnh tiếp nhận 02 viên chức về công tác tại VP Sở...

Upload

Bí thư Chi đoàn Thanh niên Sở KH&CN thảo luận tại Hội nghị

Tham luận tại hội nghị, hầu hết các đại biểu, trưởng các chi bộ đều đánh giá cao bản báo cáo, tuy nhiên một số ý kiến cho rằng cần bổ sung một số kết quả một số đơn vị trực thuộc sở; có sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn đối với công tác nghiên cứu, ứng dụng, sáng tạo, đổi mới khoa học công nghệ trong thời gian sắp tới. Đặc biệt trong báo cáo Đảng đi sâu vào công tác chuyên môn quá. Đánh giá xếp loại có thể bỏ phiếu; chăm lo hơn nữa cán bộ trẻ; chấn chỉnh lại nội dung giờ giấc hành chính... Đặc biệt cần có đánh giá lại hiệu quả ứng dụng các đề tài nhiệm vụ khoa học, đặc biệt lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, để tránh tình trạng đánh giá theo cảm tính, chủ quan.v.v.

Upload

Đ/c Hồ Thị Hồng Liên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hồ Thị Hồng Liên, đánh giá cao bản báo cáo cũng như những ý kiến góp ý, hướng khắc phục trong thời gian tới. Để hoạt động khoa học ngày một phát triển, đảng bộ Khoa học và Công nghệ ngày một vững mạnh, năm 2020 đề nghị đảng ủy quan tâm một số vấn đề sau: Tập trung lãnh đạo tốt chương trình đề án rà soát lại những nhiệm vụ chỉ tiêu 2015-2020; Tham gia một cách có trách nhiệm văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh; Tập trung lãnh đạo việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội 2020-2022 của các chi bộ trực thuộc của Đảng bộ sở; Làm tốt công tác tư tưởng, gắn với quy định nêu gương; Triển khai kế hoạch rà soát sát hạch cán bộ công chức, viên chức...

Upload

Đại diện lãnh đạo Sở tặng Giấy khen cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019

Cũng tại hội nghị, Ban thi đua khen thưởng đã công bố tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân đảng viên xuất sắc năm 2019.

Hoàng Anh - Hồ Thủy

 

Tin tức khác:
Hội thảo khoa học: Đánh giá kết quả công tác bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 và xây dựng định hướng giai đoạn 2021-2025 (30/6/2020)
Bế mạc Hackathon Nghệ An lần thứ Nhất (29/6/2020)
Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Xây dựng chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2031-2030 (26/6/2020)
Lãnh đạo Sở Khoa học và công nghệ chúc mừng Tòa soạn Chuyên san Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An nhân ngày báo chí 21/6 (23/6/2020)
Nghệ An: Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt hơn 500 triệu USD (23/6/2020)
Trao thưởng các học sinh Nghệ An đạt giải cao trong năm học 2019 - 2020 (22/6/2020)
Nghệ An giành giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2019 - 2020 (22/6/2020)
Nghệ An: Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng và trao giải Báo chí Nghệ An năm 2019 (18/6/2020)
Nghệ An: Trưng bày Chuyên đề báo chí, truyền đơn, tài liệu của Đảng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (18/6/2020)
Nghệ An: Hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019 (18/6/2020)
Nghệ An: Thông báo chính thức khởi động cuộc thi phát triển phần mềm - HACKATHON (12/6/2020)
Hội thảo triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An năm 2020 (DDCI) (10/6/2020)
Thành lập Quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp tại Nghệ An (10/6/2020)
Hội thảo khoa học “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020” (3/6/2020)
Tổ chức diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” (2/6/2020)
THƯ VIỆN KHXH&NV
“Múa hai bàn tay” - Tập thơ dành cho các bạn nhỏ
“Múa hai bàn tay” - Tập thơ dành cho các bạn nhỏ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 978 | Tất cả: 2,318,883
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp