TIN TỨC > TIN TRONG TỈNH
60 năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở KH&CN bằng tâm huyết và trí tuệ, tinh thần và trách nhiệm, đã lao động, sáng tạo không ngừng
Tin đăng ngày: 28/10/2019 - Xem: 125
 

 

Đó là khẳng định của đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành diễn ra vào sáng ngày 25/10.

UploadĐại biểu về dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KH&CN Nghệ An

Trong bài diễn văn, đồng chí Giám đốc Sở đã ôn lại những chặng đường phát triển của ngành trong 60 năm qua. Cách đây  60 năm, ngày 25 tháng 10 năm 1959 Hội Phổ biến Khoa học - Kỹ thuật được thành lập. Đây là ngày đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Khoa học và Công nghệ Nghệ An.

Upload

Đồng chí Trần Quốc Thành - GĐ Sở KH&CN phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Cùng với quá trình phát triển của cả nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, sự quan tâm giúp đỡ của Uỷ ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ KH&CN), sự phối hợp hoạt động của các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể, địa phương, sự hợp tác của các viện nghiên cứu, trường đại học, sự hưởng ứng của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, ngành đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, đạt được những thành tựu quan trọng góp phần to lớn vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Upload

Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển KH&CN Nghệ An

Trải qua 60 năm, ngành KH&CN Nghệ An đã trưởng thành cả về chức năng, nhiệm vụ lẫn bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý. Từ chỗ ban đầu chỉ có 2-3 nhóm nhiệm vụ, với gần 10 cán bộ nhân viên đầu tiên, phần đông còn chưa có trình độ đại học lúc mới thành lập, đến nay Sở KH&CN - là cơ quan chuyên môn giúp việc cho UBND tỉnh làm quản lý Nhà nước về KH&CN, đã được giao đảm nhận trên 20 nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước, có đội ngũ hơn 120 cán bộ công chức, viên chức, và người lao động, trong đó trên 90% có trình độ đại học trở lên. Ở các ngành cấp tỉnh có Hội đồng KH&CN ngành và một phòng chuyên môn được giao nhiệm vụ quản lý các hoạt động KH&CN thuộc ngành; Ở các huyện, thành, thị có Hội đồng KH&CN cấp huyện và phòng chuyên môn, cán bộ chuyên trách KH&CN thực hiện công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ KH&CN trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Cùng với sự phát triển của đội ngũ cán bộ, các cơ sở nghiên cứu từng bước được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại góp phần nâng cao năng lực KH&CN của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu, chuyển giao các tiến bộ KH&CN.

Cũng theo đồng chí Trần Quốc Thành, 60 năm hoạt động và trưởng thành dù trong điều kiện thuận lợi hay khó khăn, thời bình hay thời chiến, vượt lên tất cả, cùng với sự quan tâm của Đảng và nhà nước, ngành KH&CN đã nỗ lực phấn đấu tham mưu và thực hiện các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực KH&CN.

Với những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đổi mới vừa qua, ngành KH&CN đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba (1999), hạng Nhì (2009), hạng Nhất (2019), Cờ thi đua Chính phủ (2008), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2008) và nhiều bằng khen của Bộ KH&CN và Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đồng chí Giám đốc Sở KH&CN, trong thời gian tới, để KH&CN đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, nắm bắt cơ hội, khoa học và công nghệ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây nhằm tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng có tính đột phá:

(1) Đổi mới cơ chế quản lý và hoạt động khoa học và công nghệ một cách năng động, sáng tạo, hiệu quả, góp phần để “Khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để nâng cao sức mạnh tổng hợp trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh”. Vận dụng linh hoạt mọi thuận lợi và khó khăn để phát triển KH&CN gắn với các quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển của tỉnh.

(2) Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Bảo đảm cung cấp luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch và chương trình phát triển của tỉnh. Thúc đẩy nhanh lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng đi thẳng vào công nghệ tiên tiến, hiện đại. Gắn với ứng dụng thực tiễn, gắn với doanh nghiệp, tạo được một số sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, khối lượng lớn và thương hiệu mạnh từ KH&CN. Ưu tiên đầu tư chuỗi giá trị một số sản phẩm chủ lực và có lợi thế của tỉnh. Tập trung lồng ghép các nguồn lực để tác động khoa học và công nghệ cho 1 số sản phẩm chiến lược của tỉnh, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dược liệu. Ưu tiên một số lĩnh vực trọng điểm: nông nghiệp CNC, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và khoa học xã hội và nhân văn. Tập trung nguồn lực nhằm hỗ trợ khai thác tiềm năng miền Tây Nghệ An. Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và quốc tế đối với sản phẩm hàng hóa của tỉnh để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

(3) Phát triển thị trường KH&CN, đổi mới công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm KH&CN và các hoạt động xúc tiến thị trường, tìm kiếm, môi giới, mua, bán công nghệ thông qua các hoạt động điểm kết nối cung cầu, hội chợ công nghệ thiết bị, sàn giao dịch thiết bị công nghệ nhằm giới thiệu các công nghệ thiết bị và công nghệ mới cho doanh nghiệp. Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đối với sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thí điểm hình thành vườn ươm công nghệ, hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và ươm tạo doanh nghiệp. Phát triển doanh nghiệp KH&CN. Đổi mới sáng tạo bao gồm đổi mới cả sản phẩm, đổi mới công nghệ, đổi mới tư duy và mô hình kinh doanh theo chuỗi trên cơ sở nền tảng 4.0.

(4) Tăng cường đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về KH&CN: Rà soát và tham mưu các cơ chế, chính sách phát triển KH&CN. Nâng cao chất lượng đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ưu tiên những đề tài nghiên cứu thiết thực, có chất lượng cao, ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn cuộc sống và sản xuất. Từng bước triển khai cơ chế khoán đầu ra trong thực hiện các đề tài dự án KHCN. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý của nhà nước đối với tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm xã hội đang quan tâm như: lương thực thực phẩm, nước, dược phẩm, vật tư nông nghiệp, xăng dầu... Đẩy mạnh hoạt động thẩm định công nghệ, xác lập, khai thác phát triển tài sản trí tuệ và bảo tồn, khai thác, phát triển quỹ gen.

(5) Nâng cao năng lực truyền thông KH&CN. Đẩy mạnh công tác thống kê KH&CN trên địa bàn phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý.

(6) Chú trọng phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ để có đủ năng lực tiếp thu, làm chủ công nghệ, thiết bị tiên tiến, nghiên cứu KH&CN đáp ứng yêu cầu phát triển. Thu hút đầu tư, phát huy tiềm lực, xã hội hóa đầu tư cho khoa học và công nghệ.

(7) Coi trọng xây dựng cơ chế thu hút, tập hợp, khai thác và phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, của các cơ quan, các tổ chức khoa học và công nghệ trung ương, kiều bào ở nước ngoài, các chuyên gia của nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh.

Dịp này, đồng chí Trần Quốc Thành cũng đã gửi lời tri ân những cán bộ thuộc thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển ngành.

Minh Tú - Hồ Thủy

Ảnh: Hồng Bắc

Tin tức khác:
Đại hội Chi bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2022 (17/2/2020)
Nhà văn Nghệ An (Tác phẩm tuyển chọn) - Một cuốn sách hay (13/2/2020)
48 sản phẩm nông nghiệp của Nghệ An được gắn sao OCOP (10/2/2020)
Nghệ An: Thành công sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (7/2/2020)
Nghệ An: Thành lập các Hội đồng tư vấn phản biện (6/2/2020)
Nghệ An: Bế mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020 (5/2/2020)
Hội thảo khoa học: “Đánh giá tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An” (5/2/2020)
Nghệ An khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020 (5/2/2020)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030-2020) (5/2/2020)
Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (21/1/2020)
Trung tâm KHXH&NV Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Hội nghị CBCNVC năm 2020 (15/1/2020)
Nghệ An: Năm 2019 có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới (5/1/2020)
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng (3/1/2020)
Hội nghị Quán triệt, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 (3/1/2020)
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020 (3/1/2020)
THƯ VIỆN KHXH&NV
 Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 836 | Tất cả: 2,092,469
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp