TIN TỨC > TIN TRONG TỈNH
Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung bộ”
Tin đăng ngày: 20/8/2019 - Xem: 261
 

Sáng ngày 18/8, tại Nghệ An, Viện Thông tin Khoa học xã hội, thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phối hợp với Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung bộ”. Tham dự hội thảo có GS.TS. Hồ Sĩ Quý - Nguyên Viện trưởng Viện Thông tin KHXH cùng các cán bộ chuyên môn thuộc hai đơn vị Viện Thông tin KHXH (Viện Thông tin) và Trung tâm KHXH&NV Nghệ An.

Upload

Toàn cảnh Hội thảo

PGS.TS Vũ Hùng Cường  - Viện Trưởng Viện Thông tin KHXH, TS. Phí Vĩnh Tường - Phó Viện trưởng Viện TT KHXH, Th.S Nguyễn Thị Minh Tú – Giám đốc Trung tâm KHXH&NV chủ trì Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS. Phí Vĩnh Tường cho biết nhiệm vụ của Hội thảo để: Đánh giá thực trạng xây dựng, lưu trữ thông tin KHXH&NV của tỉnh Nghệ An, và xác định các nguyên nhân thành công, cũng như các yếu tố cản trở quá trình xây dựng và khai thác thông tin của tỉnh Nghệ An. Cung cấp thông tin về cơ sở dữ liệu về tỉnh Nghệ An đang được lưu trữ, quản lý tại Viện TTKHXH. Đề xuất chia sẻ, hợp tác CSDL thông tin và kiến nghị việc xây dựng cơ sở dữ liệu về tỉnh Nghệ An nói riêng, vùng Bắc Trung Bộ nói chung vì mục tiêu phát triển bền vững. Chia sẻ một số thông tin, kết quả nghiên cứu trên cơ sở khai thác cơ sở dữ liệu hiện có của mỗi bên về văn hoá, lịch sử, dân tộc, tôn giáo của Nghệ An, cũng như thực trạng du lịch tỉnh Nghệ An, đóng góp cho việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới.

Với mục đích đó, TS. Phí Vĩnh Tường mong muốn kết quả của Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy tỉnh Nghệ An phát triển, trên cơ sở xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin khoa học xã hội và nhân văn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của du lịch văn hoá, du lịch lịch sử, du lịch tâm linh...

Upload

TS. Phí Vĩnh Tường - phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tú cho biết việc xây dựng CSDL nói chung rất cần thiết nhất là trong lĩnh vực KHXH&NV. Xây dựng CSDL trong các lĩnh vực là nguồn thông tin chính thức để phục vụ công tác hoạch định chiến lược, chính sách, quản lý và điều hành của ngành, địa phương; nguồn thông tin tham khảo chính thức và quan trọng phục vụ hoạt động nghiên cứu giúp rút ngắn thời gian nghiên cứu và giúp nhìn nhận được các vấn đề phát triển một cách tổng thể theo hướng bền vững.

Trong ngành KH&CN, lần đầu tiên việc xây dựng CSDL quốc gia về KH&CN được quy định một cách có hệ thống tại Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về Hoạt động thông tin KH&CN và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 của Bộ KH&CN về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN với 10 CSDL thành phần.

Ở Nghệ An, việc xây dựng cơ sở dữ liệu KHCN nói chung và lĩnh vực KHXH&NV đã sớm được thực hiện nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, quản lý cũng như bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, xuất phát từ khó khăn về điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất, các cấp, ngành chưa quan tâm đúng mức, nên CSDL thông tin KHXH&NV chỉ mới đáp ứng được một phần rất nhỏ và hiện đang phân tán, rải rác ở các thư viện của tỉnh, cơ quan QLNN, thư viện tại các trường đại học trên địa bàn và ở trung tâm văn hóa các huyện, thành, thị. Chưa có cơ chế chia sẻ, kết nối CSDL. Các CSDL chưa được phát huy phục vụ công tác nghiên cứu.

Thông qua hội thảo để có thêm cơ sở và những kiến nghị giải pháp để xây dựng CSDL thông tin KHXH&NV phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất các giải pháp cho việc hoặc định chính sách có hiệu quả, phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Bên cạnh đó, mong muốn được kết nối với Viện Thông tin KHXH trong việc khai thác các thông tin KHXH&NV về tỉnh Nghệ An đang được lưu trữ tại Viện Thông tin và được hỗ trợ các giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin KHXH&NV cho Trung tâm nói riêng và cho tỉnh nói chung.

 Upload

Th.S Nguyễn Thị Minh Tú phát biểu tại Hội thảo

 Upload

GS.TS. Hồ Sĩ Quý - Nguyên Viện trưởng Viện Thông tin KHXH, thảo luận tại Hội thảo

Upload

Th.S Nguyễn Thị Thủy - Trung tâm KHXH&NV, thảo luận tại Hội thảo

Upload

TS. Đặng Như Thường - Viện Sư phạm Xã hội, Đại học Vinh, thảo luận tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận, với các chủ đề liên quan đến việc xây dựng, vận hành, khai thác hệ thống thông tin, thư viện; đến việc khai thác hệ thống thông tin phục vụ nghiên cứu các vấn đề phát triển bền vững của vùng. Một số bài tham luận đã được trình bày và trao đổi ý kiến. Nội dung các bài trình bày xoay quanh một số vấn đề CSDL ruộng đất thời nhà Nguyễn, văn hóa ẩm thực, du lịch tâm linh, dân tộc thiểu số... của Nghệ An; những vấn đề trong phát triển bền vững vùng gắn với du lịch biển đảo; hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển bền vững vùng Bắc Trung bộ với nhu cầu xây dựng CSDL; những vấn đề trong xây dựng và quản trị CSDL…

Upload

PG.TS Vũ Hùng Cường phát biểu bế mạc tại Hội thảo

Bế mạc Hội thảo, PGS.TS Vũ Hùng Cường cho biết hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu KHXH&NV đã được Viện xây dựng từ trước nhằm khai thác các thông tin đang được lưu trữ tại Thư viện KHXH của Viện, cung cấp cho các địa phương. Qua các bài tham luận có thể thấy rõ sự bất cập trong việc lưu trữ tài liệu, tư liệu tại các địa phương, do đó Viện tạo sự kết nối với các địa phương để hỗ trỡ khai thác thông tin tại Viện trên các lĩnh vực nghiên cứu KHXH&NV.

Upload

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Theo PGS.TS. Vũ Hùng Cường, các hoạt động chính yếu để xây dựng CSDL Thông tin KHXH&NV phục vụ cho phát triển bền vững cho tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung bộ bao gồm: i) xác định địa chỉ các cơ quan, tổ chức chủ chốt đã triển khai, đang lưu giữ kết quả nghiên cứu của các dự án, đề tài, chương trình khoa học; ii) tổ chức tổng quan nghiên cứu theo khung các tuyến chủ đề quan trọng, nổi bật, đặc thù đối với sự phát triển bền vững vùng Trung bộ; iii) xử lý nghiệp vụ để chia sẻ CSDL. Các công việc này đều chứa đựng tiềm năng to lớn để Viện Thông tin và Trung tâm KHXH&NV gắn kết các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Hồ Thủy - Hoàng Anh

Tin tức khác:
Đại hội Chi bộ Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2020 - 2022 (17/2/2020)
Nhà văn Nghệ An (Tác phẩm tuyển chọn) - Một cuốn sách hay (13/2/2020)
48 sản phẩm nông nghiệp của Nghệ An được gắn sao OCOP (10/2/2020)
Nghệ An: Thành công sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (7/2/2020)
Nghệ An: Thành lập các Hội đồng tư vấn phản biện (6/2/2020)
Nghệ An: Bế mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020 (5/2/2020)
Hội thảo khoa học: “Đánh giá tác động của các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An” (5/2/2020)
Nghệ An khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020 (5/2/2020)
Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030-2020) (5/2/2020)
Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (21/1/2020)
Trung tâm KHXH&NV Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và Hội nghị CBCNVC năm 2020 (15/1/2020)
Nghệ An: Năm 2019 có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới (5/1/2020)
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng (3/1/2020)
Hội nghị Quán triệt, học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020 (3/1/2020)
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An: Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 triển khai nhiệm vụ năm 2020 (3/1/2020)
THƯ VIỆN KHXH&NV
 Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 978 | Tất cả: 2,092,611
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp