DIỄN ĐÀN > ĐỐI THOẠI
Xây dựng chính quyền cấp xã dưới góc độ đội ngũ những người làm việc
Tin đăng ngày: 21/5/2019 - Xem: 561
 

 

LTS: Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã với mục tiêu đến năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành sáp nhập các quận, huyện, phường xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh Nghệ An có 430/480 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số hoặc diện tích, trong đó có 22 đơn vị cấp xã dưới 50% của cả tiêu chuẩn về diện tích và dân số.

Thực hiện sáp nhập sẽ tinh giản hàng nghìn cán bộ, công chức xã và hàng chục nghìn người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cấp thôn, tổ dân phố. Tuy nhiên, đây là công việc khó, “đụng chạm” và ảnh hưởng trực tiếp tới công tác cán bộ, đảng viên, do đó cần có một đề án cụ thể để giải quyết bài toán cán bộ dôi dư sau sáp nhập cũng như xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Xung quanh chủ trương này, Chuyên san Khoa học Xã hội & Nhân văn có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Thăng Long, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ.

 *    *

*

 

Upload

PV: Thưa ông, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện Đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo tinh thần của Nghị quyết 18 đưa ra tại Hội nghị Trung ương 6 và Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Chính phủ, Nghệ An đã triển khai chủ trương này như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thăng Long: Thời gian qua, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Nghệ An đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiện nay vẫn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, hiệu quả, hiệu lực hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu tình hình mới; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, trùng lặp; biên chế ngày càng tăng. 

Khắc phục tình trạng trên, Nghệ An đang triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện tại các đơn vị, địa phương tổ chức làm điểm để sơ kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, bất cập cần khắc phục, đánh giá những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả để phổ biến, nhân rộng. Liên quan đến cấp trưởng ở các đơn vị trước khi sáp nhập, tỉnh chủ trương thực hiện một cách dân chủ, công khai, theo nguyên tắc người nào có tiêu chuẩn cao hơn thì bố trí là cấp trưởng, đối với cấp phó sẽ giảm dần cho đến Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ sắp xếp lại theo đúng quy định. 

Hiện nay, các địa phương khác trong tỉnh cũng đang tiếp tục rà soát lại quy mô số hộ ở các xóm sau khi Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành để xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập khối, xóm, thôn, bản. Việc triển khai sáp nhập khối, xóm ở các địa phương cơ bản thuận lợi, được cán bộ, đảng viên và người dân đồng thuận cao; bởi thực tiễn hiện nay có nhiều khối, xóm, bản có quy mô quá nhỏ, chỉ có trên dưới 100 hộ dân, thậm chí dưới 50 hộ dân; trong khi đó vẫn hình thành bộ khung những người hoạt động không chuyên trách với 9 - 11 chức danh, tạo gánh nặng ngân sách trong việc chi trả phụ cấp; chi hoạt động cho bộ máy và kể cả chi đầu tư xây dựng các thiết chế sinh hoạt cộng đồng nhỏ lẻ.

Liên quan đến sáp nhập xã, phường, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, lộ trình thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã từ nay đến năm 2021 cơ bản sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn theo quy định về diện tích và quy mô dân số, thì toàn tỉnh có 22 xã thuộc 10 huyện, thị xã của Nghệ An phải tiến hành sáp nhập.

Tuy nhiên, cho đến nay, Chính phủ chưa có phương án và chính sách giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập. Điều này đang chi phối đến tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; đồng thời có tâm lý chờ đợi, nghe ngóng, chưa thật sự chủ động và tích cực xúc tiến triển khai quy trình các bước để sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở các địa phương. 

PV: Như ông nói, việc sáp nhập chi phối đến tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, vậy, Nghệ An đã có phương án, chính sách gì để giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập, thưa ông?

Ông Nguyễn Thăng Long: Hiện tại, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ để sửa đổi Nghị định 92 về quy định số lượng cán bộ công chức cấp xã; hai nữa là kế hoạch triển khai sáp nhập các đơn vị hành chính. Trong quy định nêu rõ khi sáp nhập các phường, xã thì sẽ giữ nguyên bộ máy đó trong vòng 5 năm, và trong 5 năm đó các xã bị sát nhập có trách nhiệm sắp xếp bố trí lại để đảm bảo vị trí việc làm cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Cụ thể: Thứ nhất, đối với đội ngũ cán bộ, thì các xã sáp nhập trong năm 2019, đến năm 2021 sẽ diễn ra bầu cử Hội đồng nhân dân. Khi đó số cán bộ sẽ được sắp xếp lại và tiến hành sàng lọc chọn lựa; Thứ hai, nếu như là 3 xã nhập lại chỉ còn một chủ tịch, còn 2 đồng chí nữa nếu đủ điều kiện thì về hưu, không nữa thì nộp bảo hiểm tự nguyện hoặc là nghỉ theo chế độ 1 lần. Cán bộ thì bầu cử theo nhiệm kỳ, nếu tín nhiệm thì sẽ được bầu tiếp, còn không thì thôi.

Còn đối với đội ngũ công chức thì khác: công chức cấp xã khi tuyển dụng đã theo 7 chức danh và số lượng được phân bổ theo xã, xã loại 1 thì 25, loại 2 thì 23 và loại 3 thì 21 và khi được tuyển dụng rồi thì sẽ làm theo luật lao động. Thuộc đối tượng nào thì sẽ có cơ chế cho từng đối tượng đó.

Trong quá trình sáp nhập các phường, xã, Nghệ An cũng sẽ tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo giải pháp trên.

PV: Thưa ông, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã khó, việc lựa chọn người đứng đầu càng khó hơn, tuy nhiên lựa chọn cán bộ đứng đầu sau khi sắp xếp là công việc phải làm, nhưng làm thế nào để lựa chọn đúng người, đúng việc và tránh được việc “đụng chạm”?

Ông Nguyễn Thăng Long: Tất cả các yếu tố liên quan đến con người phải tính toán, quan tâm, động viên. Nhiều người sau sáp nhập tự nguyện nghỉ, nhưng có những người không tự nguyện. Có khi, người cần phải cho về thì không về, người tự nguyện về lại là những người có năng lực. Do đó, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức phải đánh giá, xem xét cho chuẩn, ai đáng về phải chỉ cho rõ, chứ không phải là chờ tự nguyện. Tự nguyện bao giờ cũng có 2 mặt, những người năng lực yếu không ai tự nguyện, trong khi những người có năng lực, họ có nhiều cơ hội làm việc khác, họ tranh thủ hỗ trợ sau khi sáp nhập để ra ngoài làm...

Việc lựa chọn người đứng đầu phường, xã khi sáp nhập sẽ giao cho ban tổ chức huyện ủy địa phương đó quyết định, tuy nhiên phải dựa vào một số tiêu chí nhất định như: quy định trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chính trị, hiểu biết thực tế tại địa phương, phẩm chất đạo đức,…

PV: Thưa ông, hình ảnh người cán bộ, công chức xã, phường sẽ gần như là hiện thân của người cán bộ công quyền nói chung trong mắt người dân. Người dân tiếp xúc với chính quyền đầu tiên và trực tiếp nhất là tiếp xúc với công chức xã, phường. Công việc của công chức xã, phường rất phức tạp, phải trực tiếp nghe và giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống thường nhật của người dân thuộc các lĩnh vực khác nhau. Vậy trong thời gian tới, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, Nghệ An đã có giải pháp gì để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thưa ông?

Ông Nguyễn Thăng Long: Thực ra chất lượng công chức cấp xã ở Nghệ An trong mặt bằng chung cả nước khá cao. Ở Nghệ An thì đội ngũ công chức phường, xã có trình độ cao đẳng, đại học là chủ yếu. Trong Quyết định 04/2004 của Bộ Nội vụ thì công chức miền núi chỉ cần tốt nghiệp cấp 3, nhưng ở Nghệ An, công chức miền núi phần lớn trung cấp, cao đẳng và đại học, đặc biệt là sau chủ trương đưa sinh viên đại học về làm phó chủ tịch phường, xã từ năm 2003-2004, đã nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã ở Nghệ An.

Tuy nhiên, tỉnh Nghệ An cũng vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường xã đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, đặc biệt là sau sáp nhập. Theo đó, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng các quy định của Đảng và Nhà nước. Cụ thể, tiêu chuẩn chung đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường là phải có tinh thần yêu nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước ở địa phương. Phải cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, công tâm, thạo việc, tận tụy với dân; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức kỷ luật trong công tác. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với dân, được nhân dân tín nhiệm.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã hàng năm tỉnh có những chương trình đào tạo bồi dưỡng, trong đó giao cho các đơn vị liên quan đào tạo, tập huấn chuyên môn từng lĩnh vực như: Ngành tư pháp chịu trách nhiệm bồi dưỡng cho bộ phận công chức tư pháp hộ tịch để cập nhật các văn bản mới, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; Sở Tài chính bồi dưỡng cho hệ thống công chức kế toán tài chính để cập nhật kiến thức; Sở Thông tin Truyền thông tập huấn, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ cấp xã;...

PV: Cán bộ không chuyên trách ở các địa phương phường, xã chiếm số lượng khá lớn, ông có thể cho biết việc giảm tải số lượng cán bộ không chuyên trách trong quá trình sáp nhập như thế nào?

Ông Nguyễn Thăng Long: Trên thực tế, nguyên nhân khiến bộ máy chính quyền địa phương cồng kềnh chính là do số lượng cán bộ hoạt động không chuyên trách khá lớn. Ở Nghệ An, người hoạt động không chuyên trách gần 70 nghìn người ở xã, khối, xóm.

Việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách theo hướng không giảm các đầu mối công việc nhưng giảm số lượng người, đòi hỏi có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị ở cơ sở. Có như vậy mới góp phần tinh gọn bộ máy, tăng thêm thu nhập cho cán bộ không chuyên trách, giúp họ an tâm gắn bó với công việc.

Theo đó, Tỉnh bố trí kiêm nhiệm các chức danh cán bộ chuyên trách và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo hướng bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; trường hợp bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND thì phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có điều kiện. Các chức danh phó chủ tịch ủy ban MTTQ và phó các đoàn thể chính trị - xã hội phải kiêm nhiệm tối thiểu một chức danh không chuyên trách khác, nhưng tối đa không quá hai chức danh. Thực hiện kiêm nhiệm chức danh phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy; không bố trí chức danh nội vụ, thi đua, tôn giáo, dân tộc và chức danh bảo vệ thực vật, thú y. Các chức danh quản lý nhà văn hóa, đài truyền thanh chuyển cho công chức văn hóa - xã hội thực hiện. Tỉnh cũng khuyến khích việc bố trí bí thư chi bộ đồng thời làm khối, xóm trưởng, trưởng thôn, bản. 

Ngoài ra, tỉnh sẽ thực hiện cơ chế Khoán, xã loại 1 tối đa không quá 16 người, xóm 3 người; chức danh cụ thể như thế nào, mức kinh phí bao nhiêu là do ở xã quyết.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Hồ Thủy - Hoàng Anh (thực hiện)

Diễn đàn khác:
Thanh Chương ra đời khi nào? (Trao đổi cùng ông Hồ Sỹ Hùy, tác giả bài viết “Về danh xưng Thanh Chương”) (1/9/2021)
1 + 1 chưa chắc bằng 2 và các vấn đề trong dạy học Toán (1/9/2021)
Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới (1/9/2021)
Phòng, chống suy thoái quyền lực (1/9/2021)
Khó khăn trong nhận diện hành vi bạo lực gia đình (13/8/2021)
Phải hài hòa lợi ích trong phát triển kinh tế di sản (12/8/2021)
Chuyển đổi kỹ thuật số và những “lối thoát” cho doanh nghiệp Nghệ An trong thời kỳ đại dịch (5/8/2021)
Chuyển đổi số với doanh nghiệp Nghệ An - Thực trạng và giải pháp (5/8/2021)
Về danh xưng Thanh Chương (5/8/2021)
Bàn thêm việc đặt hộp xá lị Tháp Nhạn - Hồng Long: Nên đặt ở đâu? (5/8/2021)
Khung khổ pháp lý cho kinh tế số (5/8/2021)
COVID-19 và những thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (28/7/2021)
Nông thôn mới phải mới cả “tam nông” (13/7/2021)
Báo chí khoa học ở Việt Nam: Ước mơ còn dang dở (2/7/2021)
Nền kinh tế trong đại dịch: Phao cứu sinh của nhà nước? (2/7/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,127 | Tất cả: 3,328,601
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp