KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Liên kết giữa nhà trường - nhà khoa học góp phần phát triển giáo dục phổ thông
Tin đăng ngày: 9/1/2019 - Xem: 71
 

     Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ trong thời kỳ toàn cầu hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ, tác động đến mọi quốc gia, dân tộc. Tốc độ phát minh khoa học ngày càng gia tăng. Khoảng cách từ phát minh đến ứng dụng rút ngắn. Sự cạnh tranh về công nghệ cao diễn ra quyết liệt. Nhiều tri thức và công nghệ mới ra đời đòi hỏi quá trình giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, suốt đời để người lao động có thể thích nghi được với những biến đổi mới của khoa học - công nghệ. Giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ phải được “chuẩn hoá”, “hiện đại hoá”, và hội nhập quốc tế.

    Trong thời gian vừa qua hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh được quan tâm và một số đề tài, dự án ứng dụng có hiệu quả phục vụ công tác quản lý, giảng dạy như: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy học lịch sử địa phương ở trường trung học phổ thông; Nghiên cứu biên soạn và triển khai thực hiện chương trình, tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông trên địa bàn; Nghiên cứu tâm lý nghề nghiệp và định hướng đào tạo nghề cho học sinh phổ thông tại các huyện miền Tây Nghệ An giúp các em học sinh phổ thông các huyện miền Tây định hướng đúng đắn về việc chọn nghề nghiệp, ngành nghề đào tạo phù hợp với năng lực cá nhân, nhu cầu thị trường lao động để thuận lợi khi chọn việc làm, phát triển nghề nghiệp trong tương lai; Nghiên cứu đề xuất đáp ứng nhu cầu về tiêu chuẩn và số lượng của giáo viên trung học phổ thông tỉnh Nghệ An (2 giai đoạn): Đã xây dựng được mô hình bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giáo viên THPT ở một số môn theo định hướng phát triển năng lực học sinh và thiết kế một số dạng đề thi đánh giá kết quả học tập của HS theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở môn toán và văn; Nghiên cứu dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào việc giảng dạy, học tập dân ca trong trường học để cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ tự hào, yêu mến và hiểu biết giá trị của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, từ đó có ý thức phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống nói chung, dân ca ví giặm nói riêng, có giải pháp tiếp tục gìn giữ, phát huy dân ca trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa... Các nghiên cứu, ứng dụng đã được áp dụng vào thực tiễn giảng dạy, học tập tại các trường PTTH trên địa bàn.

   Hoạt động sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh được triển khai hàng năm: Trong thời gian gần đây các SKKN được đầu tư có chất lượng và ứng dụng trong giảng dạy, tuy nhiên số lượng đề tài được các tác giả tập trung nhiều nhất vẫn là đề tài khai thác ở các vấn đề chuyên môn, chưa tạo mối liên kết giữa công tác giảng dạy gắn với nghiên cứu khoa học công nghệ.

   Thông qua cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh hàng năm đã khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên nhi đồng; hướng thanh thiếu niên nhi đồng vào các hoạt động khoa học công nghệ, đóng góp công sức, trí tuệ vào nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, học tập, lao động sản xuất, làm ra được nhiều sản phẩm thiết thực, hữu ích phục vụ sản xuất đời sống. Tiêu biểu năm 2017, giải Đặc biệt trao cho công trình “Những ứng dụng của VietDe trong đời sống người Việt” của học sinh Trần Mạnh Cường đến từ lớp 12A1, trường THPT Anh Sơn 2 - Đây là phần mềm trong Bộ các sản phẩm ứng dụng tiện ích cho đời sống ứng dụng được thiết kế hoạt động trên nền tảng các thiết bị di động như smartphone, máy tính bảng... Phần mềm này tích hợp nhiều chức năng giúp người dùng sử dụng nguồn tài nguyên trên hệ thống, như học tiếng Anh qua các bài hát; Nhập công thức để vẽ nhanh các đồ thị; chia sẻ và dễ dàng tìm kiếm công thức toán học… Các công trình, sản phẩm dự thi đều có tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng, tư duy và khả năng trình bày và ứng dụng trong cuộc sống. Cuộc thi tạo ra môi trường khoa học - kỹ thuật để tuổi trẻ vận dụng những tri thức, kỹ năng để sáng tạo ra những sản phẩm, những giải pháp hữu ích, có hàm lượng trí tuệ cao. Từ đó, góp phần phục vụ sản xuất, đời sống, học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội. Tạo sân chơi lành mạnh và sáng tạo cho thanh thiếu niên.

    Tuy nhiên, kết nối giữa các bên liên quan trong huy động mọi tiềm năng đội ngũ, cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư để nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu và chuyển giao, giữa nhà trường, viện nghiên cứu với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chưa nhiều và gặp nhiều khó khăn. Sự gắn kết giữa nghiên cứu và giảng dạy còn thấp. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN trong trường học khối PTTH chưa được nhiều, đặc biệt là những nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ giảng dạy đặt ra nhiều thách thức. Đào tạo kỹ năng mềm còn thiếu...

   Và để tạo liên kết giữa nhà trường - nhà khoa học trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp như:

   Đối với hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tập trung: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao khoa học quản lý của lĩnh vực giáo dục; Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo học sinh phù hợp, phát huy và khắc phục điểm yếu văn hóa xứ Nghệ; Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học - văn hóa, đạo đức, tin học, ngoại ngữ... Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh cũng như đào tạo nhân lực chất lượng cao. Ứng dụng, chuyển giao, tiếp thu công nghệ mới, CNTT vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập của các trường học.

   Tăng cường đẩy mạnh giáo dục theo phương pháp STEM, dã ngoại, tìm hiểu để trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng để làm việc và phát triển trong thế giới công nghệ hiện đại ngày nay và hướng tới phát triển tư duy sáng tạo. Triển khai ứng dụng công nghệ mới phục vụ cho học tập và giảng dạy, khoa học quản lý giáo dục, bổ sung các môn học robocom. Tổ chức đào tạo một số kỹ năng mềm và địa phương học cho học sinh PTTH.

     Tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Kết nối các chương trình dã ngoại cho học sinh ở các lĩnh vực khác nhau như: học sinh phổ thông với trung tâm dạy nghề; học sinh phổ thông với cao đẳng dạy nghề; Tổ chức tham quan tại các Hội chợ công nghệ, thiết bị; Vườn thực nghiệm nông nghiệp; Rừng quốc gia Pù Mát...

      Mời các nhà khoa học, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chuyện, trao đổi trong một số các cuộc sinh hoạt chuyên đề tại trường. Tạo sân chơi cho học sinh, gắn học tập, nghiên cứu với thiên nhiên, cuộc sống để tạo nên sự sáng tạo, ý tưởng để hình thành các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức của các môn học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

     Phát động sâu rộng và hướng dẫn, động viên các học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT dành cho thanh thiếu niên. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; các nhà khoa học trong việc hướng dẫn và đánh giá các dự án khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh nghiên cứu khoa học và tham gia các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật khoa học.

    Trong một số các môn học kỹ thuật, mời các chuyên gia, kỹ sư có kinh nghiệm về giảng dạy, hướng dẫn kỹ thuật để có thể vừa học lý thuyết, vừa thực hành.

Xây dựng cơ sở dữ liệu để tìm hiểu, nghiên cứu, học tập (thư viện điện tử).

     Phát triển câu lạc bộ KHKT trong các cơ sở giáo dục trung học nhằm tạo môi trường cho học sinh nghiên cứu, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng và các sản phẩm NCKH; giúp đỡ học sinh trong việc tiếp cận và vận dụng các phương pháp NCKH và sản phẩm khoa học vào thực tiễn; rèn luyện những kỹ năng cần thiết cho hoạt động NCKH, học tập và trong cuộc sống. Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình.

    Kết nối Sở KH&CN làm cầu nối cho các trường THPT tham quan, học tập kinh nghiệm để có những kiến thức thực tiễn, vận dụng kiến thức học tập trong nhà trường để tìm hiểu, nghiên cứu trong thực tiễn tại các trung tâm nghiên cứu, trại thực nghiệm. Bố trí học sinh tham quan, tìm hiểu về các công nghệ, thiết bị, sản phẩm trong các lĩnh vực tại các Hội chợ công nghệ thiết bị. Trong các hội thảo khoa học cấp tỉnh mời các giáo viên có liên quan trong môn học tham gia để bổ sung kiến thức. Đào tạo một số giáo viên về kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để có những định hướng, truyền cảm hứng sáng tạo cho học sinh.

KHXHNV & Đời sống khác:
Ảnh hưởng của Phật giáo đối với giới trí thức phong kiến Đại Việt (21/5/2019)
NHỮNG ĐIỀU LẠ Ở DI CHÚC CỦA BÁC HỒ (16/5/2019)
Khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế (15/5/2019)
Tóm tắt tiểu sử Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh (3/5/2019)
Đại tướng Lê Đức Anh và tấm lòng với Nghệ An (3/5/2019)
Nối tiếp tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 (24/4/2019)
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, mãi mãi tự hào của dân tộc ta (24/4/2019)
Vài suy tư về Ngày 30 tháng Tư... (23/4/2019)
Những ca khúc đầy ấn tượng ra đời trong đại thắng mùa Xuân năm 1975 (Bài viết nhân kỉ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30/4/1975 - 30/4/2019) (10/4/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ trí thức ngành y tế (10/4/2019)
Tiểu dị trong đại đồng xứ Nghệ Kì 2: Tiểu dị về nhân văn trong đại đồng xứ Nghệ (22/3/2019)
Xúc tiến đầu tư vào Nghệ An 11 năm nhìn lại (22/3/2019)
Lễ hội Xăng Khan trong tâm thức của đồng bào dân tộc Thái miền Tây Nghệ An (6/3/2019)
“Hát mừng nhà mới” - dân ca nghi lễ, phong tục Thái (26/2/2019)
Nghệ An sẽ dồn nguồn lực tương xứng nhất cho công cuộc hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các startup (26/2/2019)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 613 | Tất cả: 1,715,167
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp