DIỄN ĐÀN > TỌA ĐÀM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
Một góc nhìn về phản biện xã hội qua - mạng xã hội hiện nay
Tin đăng ngày: 4/12/2018 - Xem: 1042
 

 

Minh Hải

Phản biện xã hội qua mạng xã hội đang ngày càng trở thành vấn đề quan trọng, có giá trị đối với sự phát triển và tiến bộ xã hội. Nhưng nhận thức về vai trò của mạng xã hội và phản biện xã hội qua mạng xã hội không phải khi nào cũng tích cực và rõ ràng. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà việc quản lý mạng xã hội đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm với nhiều quan điểm khác nhau. Để tìm hiểu thêm một chút về vấn đề này, chúng tôi xin đặt ra một số ý kiến, quan điểm riêng về vai trò và giá trị của phản biện xã hội qua mạng xã hội.

Upload

 

Tranh: minh họa

  1. Thế nào là phản biện xã hội và phản biện qua mạng xã hội

Hai khái niệm chúng ta phải làm rõ để đi vào bài viết này là “phản biện xã hội” và “mạng xã hội”. Và cũng từ hai khái niệm này để chúng ta hiểu thế nào là phản biện xã hội qua mạng xã hội hiện nay.

Theo Phạm Quang Tú (2012), “Phản biện xã hội là sự phản tư của các lực lượng xã hội đối với những kiến tạo chính sách, thể chế... trực tiếp liên quan đến quyền lợi của các thành viên trong cộng đồng, từ đó giúp các cơ quan hữu quan điều chỉnh chủ trương, chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Như vậy, về bản chất, phản biện xã hội là sự tương tác, giao thoa về quan điểm, tư tưởng giữa các lực lượng (chính trị, kinh tế, xã hội) trong một cộng đồng. Do đó, thực tiễn và chất lượng của hoạt động phản biện nói lên tính chất tiến bộ, trình độ dân chủ, văn minh của cộng đồng ấy”.

Phản biện xã hội được hiểu theo nhiều cấp độ khác nhau. Ở góc độ rộng lớn, phản biện xã hội là một hình thức tư duy lại các vấn đề xã hội nhằm tìm kiếm những sự hạn chế để bồi đắp, bổ sung vào các nhận thức mới về vấn đề xã hội. Bên cạnh đó, phản biện xã hội là bày tỏ quan điểm, tư tưởng, hành vi của một cá nhân, tập thể về một vấn đề xã hội theo hướng trái chiều, không đồng thuận với các quan điểm, chính sách, hành vi xã hội hiện tại. Nói cách khác, phản biện vừa là hình thức tư duy, là nhận thức, vừa là hành vi, ý kiến, quan điểm phản đối về một vấn đề xã hội.

Mạng xã hội, được hiểu một cách phổ biến nhất là dịch vụ kết nối các thành viên có cùng sở thích hay cùng sự quan tâm trên internet lại với nhau với nhiều mục đích khác nhau và không phân biệt về thời gian. Như vậy, nó là một loại mạng lưới xã hội ảo, được hình thành và phát triển dựa trên nền tảng phát triển của internet và các trang thiết bị công nghệ thông minh. Các mạng xã hội ảo phổ biến hiện nay như face book, zalo, Instagram, Twitter, Youtube… Các mạng xã hội tập hợp các thành viên theo nhiều phương cách khác nhau, có thể là các cá nhân, các nhóm, hình thành các cộng đồng khác nhau trên các mạng xã hội. Mạng xã hội cũng là không gian tương tác không chỉ giữa các cá nhân mà còn tương tác các nhóm, các cộng đồng khác nhau. Các cá nhân, các nhóm thể hiện các quan điểm, ý kiến của mình bằng những thông điệp có thể là ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh hay ký hiệu và được lan truyền qua các thành viên. Các thành viên tham gia vào mạng xã hội cũng tiếp nhận các thông điệp mà họ hiểu được và bày tỏ ý kiến của mình qua các ngôn ngữ, ký hiệu, biểu tượng hay hình ảnh, âm thanh….

Phản biện xã hội qua mạng xã hội là một hoạt động phản biện thông qua sự tương tác trên mạng xã hội. Ở đó, các cá nhân, nhóm thể hiện quan điểm, ý kiến của mình về các vấn đề xã hội và nhận những phản ứng khác nhau thông qua sự tương tác của các thành viên trên mạng xã hội đó. Nói một cách dễ hiểu thì phản biện xã hội qua mạng xã hội là hoạt động phản biện thông qua sự tương tác trên các mạng xã hội. Như vậy, sẽ phải có một thông điệp được đặt ra trên mạng xã hội liên quan đến các vấn đề xã hội mà các thành viên quan tâm. Từ thông điệp đó, các thành viên sẽ bày tỏ ý kiến của mình thông qua các comment hay các biểu tượng, các ký hiệu khác. Có nhiều loại thông điệp trên mạng xã hội như thông điệp cá nhân và thông điệp xã hội; Thông điệp phản biện và thông điệp trung tính. Thông điệp cá nhân là do một người đưa ra và liên quan chủ yếu đến bản thân họ để thông qua mạng xã hội sẽ có những tương tác với các thành viên khác. Thông điệp xã hội có thể do một cá nhân hay một nhóm đưa ra liên quan đến các vấn đề xã hội đang được nhiều người quan tâm. Thông điệp phản biện là những thông điệp được đưa ra thể hiện ý kiến trái chiều một cách rõ ràng về các vấn đề xã hội đang được xem xét. Thông điệp trung tính là thông điệp thể hiện các quan điểm mang tính chất trung lập về các vấn đề xã hội mà các thành viên đang thảo luận. Việc phân chia thành các loại thông điệp như vậy chỉ mang tính chất tương đối vì mọi thứ trên mạng xã hội đều đa dạng và phức tạp. Các thông điệp sau khi được đưa ra sẽ nhận sự tương tác giữa các thành viên khác trong mạng xã hội đó. Có nhiều loại tương tác khác nhau. Trước hết là các tương tác ủng hộ, thể hiện sự đồng tình với thông điệp được đưa ra. Thứ hai là tương tác phản đối, là sự thể hiện các ý kiến phản đối, trái chiều với thông điệp được đưa ra. Thứ ba là tương tác trung tính, thể hiện một quan điểm khác với quan điểm được đưa ra trong thông điệp chính. Ngoài ra còn có thể phân biệt thêm hai loại là tương tác hình thức và tương tác nhận thức. Tương tác hình thức là một sự thể hiện tương tác bằng các ký hiệu, biểu tượng mà bản thân chủ thể tương tác chưa nắm rõ quan điểm cụ thể của thông điệp được đưa ra thảo luận. Hay nói dễ hiểu hơn là họ có tương tác dù chưa đọc, chưa hiểu thông điệp đưa ra. Tương tác nhận thức lại ngược lại, thể hiện quan điểm của mình sau khi đã nhận thức và suy nghĩ kỹ về thông điệp xã hội được đặt ra. Có nhiều hình thức để thể hiện tương tác ủng hộ như “like” hay “unlike”, lựa chọn biểu tượng có sẵn hay thể hiện ý kiến của mình bằng ngôn ngữ, hình ảnh… Có nhiều cách thể hiện hành vi tương tác, từ đơn giản nhất là nhấn các ký hiệu, biểu tượng có sẵn trên các mạng xã hội, viết các ý kiến dưới dạng các comment phía dưới các thông điệp, thể hiện bằng các hình ảnh, âm thanh, hay viết các bài viết để thể hiện quan điểm của mình, hay trích dẫn các ý kiến của người khác để thể hiện ý kiến, quan điểm của mình…

Phản biện xã hội qua mạng xã hội rất đa dạng. Nhưng nhìn chung nó cũng có thể được gom lại thành hai loại chính là phản biện chính sách và phản biện hành vi. Phản biện chính sách là sự thể hiện ý kiến, quan điểm trái chiều về các chính sách xã hội đang tác động đến cuộc sống. Các chính sách xã hội được đưa ra đều không thể hoàn thiện và hợp lý ngay được. Do vậy phản biện chính sách xã hội có giá trị giúp cho các nhà quản lý, những người thực hiện chính sách thấy được những điều hợp lý và chưa hợp lý về các chính sách đã đưa ra hoặc đang chuẩn bị đưa ra. Từ đó điều chỉnh sao cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Phản biện chính sách tồn tại sớm và đóng góp rất lớn và sự tiến bộ của xã hội. Phản biện hành vi là các ý kiến phê phán các hành vi sai trái liên quan đến các hoạt động xã hội. Đó có thể là một hành vi cá nhân hoặc của một nhóm nhưng tác động cụ thể đến đời sống xã hội. Phản biện hành vi có giá trị trong việc kiểm soát, điều chỉnh hành vi xã hội một cách đúng đắn và hợp lý hơn, phê phán các hành vi cậy quyền, thách thức xã hội, vượt ra khỏi đạo lý. Nếu trước đây, các phản biện xã hội phải thể hiện trực tiếp hoặc qua các cuộc họp lấy ý kiến với số lượng thành viên tham gia không nhiều thì hiện nay, phản biện qua mạng xã hội sẽ thuận lợi hơn nhiều do vượt qua được khoảng cách không gian và thời gian và lan truyền với tốc độ nhanh. Các mạng xã hội, góc độ nào đó trở thành một không gian quan trọng trong việc nhận thức, xem xét và kiểm soát các hành vi và chính sách xã hội, làm thay đổi nó theo hướng tích cực hơn. Nhưng mặt khác, nếu sử dụng sai mục đích thì nó cũng có những tác động tiêu cực, gây nên sự cản trở đối với sự tiến bộ xã hội.

Tóm lại, với sự phát triển nhanh chóng của các mạng xã hội đã hình thành ra nhiều không gian mới để con người thực hiện các phản biện xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển xã hội. Mạng xã hội khắc phục được hạn chế về khoảng cách không gian và thời gian, giúp người dân tiếp cận được các chính sách xã hội, hành vi xã hội một cách nhanh chóng và cũng dễ dàng biểu đạt ý kiến, quan điểm của mình đối với các chính sách, hành vi xã hội. Các hình thức thể hiện ý kiến, quan điểm cũng đa dạng hơn và tương tác với nhau một cách đa diện hơn. Hơn nữa, các mạng xã hội cũng tạo thành các nhóm nhằm hỗ trợ, ủng hộ và bảo vệ lẫn nhau đối với các thành viên khi họ thể hiện các ý kiến trái chiều, phê phán các thực tại xã hội, phản ánh các hành vi xã hội mang tính sai trái, tiêu cực. Sự hỗ trợ mang tính chất bảo vệ lẫn nhau qua mạng xã hội đã tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên tham gia phản biện xã hội, nó cũng làm cho các nhà chức trách không thể “muốn làm gì thì làm” đối với những người đứng lên phê phán, phản biện xã hội.

  1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phản biện xã hội qua mạng xã hội

Phản biện xã hội qua mạng xã hội rất đa dạng và phức tạp nên cần xem xét kỹ càng, nhất là trong bối cảnh xã hội đang có nhiều chuyển đổi như hiện nay. Không phải ai cũng nhận ra được các giá trị tích cực của các mạng xã hội để sử dụng nó một cách hợp lý và có giá trị văn hóa, cũng như có hiệu quả xã hội thật sự. Muốn vậy chúng ta cần tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự phản biện xã hội qua mạng xã hội.

Trước hết, cần phải nói đến yếu tố tâm lý và quan điểm cá nhân. Nói cho cùng thì tâm lý và quan điểm cá nhân của  các thành viên trong mạng xã hội sẽ chi phối hành vi phản biện xã hội của họ trên mạng xã hội đó. Vì tham gia vào các mạng xã hội đều do sự tự nguyện của các thành viên. Cũng không ai có quyền bắt ép họ phải đưa ra các thông điệp xã hội hay thể hiện các quan điểm, ý kiến để phản biện xã hội. Tất cả đều tự nguyện và tùy theo nhận thức của mỗi người. Khi họ thấy cần phải thể hiện quan điểm của mình về các vấn đề xã hội, và nhất là mong muốn có nhiều người ủng hộ quan điểm của mình, hay được nhiều người tương tác để hiểu sâu thêm thì họ thể hiện điều đó trên mạng xã hội. Họ có thể đưa ra thông điệp và tương tác với những người khác. Hoặc họ thể hiện quan điểm, ý kiến của mình qua thông điệp do người khác đưa ra. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quan điểm và tâm lý cá nhân của những người tham gia phản biện xã hội trên mạng xã hội. Có thể phải kể đến như quan điểm chính trị xã hội của họ, trình độ học vấn, vốn văn hóa, vốn xã hội, địa vị xã hội, nhận thức xã hội, kỹ năng về công nghệ thông tin… Trong số nhiều yếu tố đó thì quan điểm chính trị xã hội, nhận thức xã hội và địa vị xã hội là những yếu tố quan trọng chi phối sự phản biện xã hội trên mạng xã hội. Một người có quan điểm chính trị đúng đắn được nhiều người quan tâm và ủng hộ, có vị trí xã hội được nhiều người biết đến thì những thông điệp hay quan điểm của họ thường được nhiều người quan tâm và vì thế mà ảnh hưởng lớn hơn đến người khác. Một ví dụ là các thông điệp cá nhân của một số nhân vật nổi tiếng liên quan đến vấn đề phòng chống bạo hành tình dục trong nhiều năm qua đã phát huy được hiệu quả nhất định. Được xem là những vấn đề nhạy cảm và ít được nói đến, nhưng khi một vài nhân vật nổi tiếng lên tiếng phản đối về việc này, qua các mạng xã hội đã nổi lên các phong trào đấu tranh phòng chống bạo hành tình dục và ảnh hưởng sâu rộng hơn đến đời sống xã hội. Như vậy, quan điểm của những người này đã tác động mạnh đến hành vi, nhận thức của những người khác qua mạng xã hội.

Yếu tố thứ hai vô cùng quan trọng mà chúng ta phải bàn đến là tâm lý đám đông. Tâm lý đám đông là một vấn đề quan trọng trong nghiên cứu tâm lý học xã hội. Nó được nhà tâm lý học nổi tiếng người Pháp là       Gustave Le Bon (1841-1931) phân tích kỹ càng trong tác phẩm nổi tiếng “Tâm lý học đám đông”. Theo đó, tâm lý đám đông chi phối nhiều đến các hành vi, các quyết định của các cá thể khi tham gia vào các hoạt động mang tính xã hội. Nhiều khi, tâm lý đám đông vừa là động lực, là sức mạnh để các cá nhân tham gia vào các hoạt động phản biện xã hội, nhưng cũng vừa là sức ép ảnh hưởng đến quan điểm, quyết định, ý kiến của họ. Cũng một cá nhân khi tham gia vào một sự phản biện trên xã hội nhưng ở các nhóm khác nhau. Một thông điệp được đưa ra, trong đó có nhiều ý kiến khác nhau. Người ta sẽ có sự ảnh hưởng của áp lực đến từ đám đông. Khi hầu hết những người khác lên tiếng phản đối một chính sách, một hành vi xã hội họ cho là không hợp lý, nếu một thành viên làm ngược lại sẽ bị những người khác phê phán. Điều đó khiến cho họ phải suy nghĩ. Trước một thông điệp nhạy cảm, nếu họ không tham gia phản đối thì có thể họ bị người khác cho là “hèn nhát”, không dám đấu tranh. Nhưng nếu họ thể hiện quan điểm, nhiều khi họ sợ bị hệ lụy từ phía những người quản lý… Rõ ràng họ đang bị chi phối bởi tâm lý đám đông. Tâm lý đám đông chính là một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên sự tương tác hình thức. Nhiều người không đọc kỹ thông điệp để tìm hiểu, mà đơn giản họ vào tương tác như là lựa chọn biểu tượng, nhấn nút “like” chỉ là để cho người khác thấy họ đã quan tâm. Còn nội dung cụ thể nhiều khi họ không nắm bắt rõ ràng. Như vậy, khi một cá nhân tham gia vào một mạng xã hội, đặc biệt tham gia vào các nhóm, các diễn đàn thì họ bị ảnh hưởng nhiều từ quan điểm chung của nhóm, diễn đàn đó. Để thể hiện được quan điểm riêng của mình một cách có hiệu quả, những người tham gia phản biện xã hội trên mạng xã hội cũng cần phải có bản lĩnh thật sự, có hiểu biết và sự nghiêm túc nhằm giúp họ vượt qua được tâm lý đám đông quanh mình. Điều đó cũng tạo thành sự phân chia ra những người tham gia phản biện xã hội tích cực và những người tham gia mang tính phong trào, hình thức.

Yếu tố thứ ba cần phải tính đến là tâm lý và lợi ích nhóm. Trên các mạng xã hội cũng thể hiện rõ tâm lý nhóm, lợi ích nhóm. Nhiều sự phản biện xã hội mang tính tích cực được các nhóm thực hiện và có giá trị xã hội thật sự. Nhưng cũng có nhiều người tham gia các mạng xã hội và sử dụng các mạng xã hội để phục vụ lợi ích nhóm, bảo vệ lợi ích nhóm. Xét cho cùng, xã hội là một tổng thể gồm nhiều nhóm chứ không phải là một cơ thể thống nhất. Và mỗi nhóm lại gắn với các giá trị, các lợi ích khác nhau. Nên lợi ích nhóm luôn tồn tại. Có điều xã hội phát triển cần phải hạn chế tối đa lợi ích nhất, nhất là không để lợi ích nhóm đứng lên trên lợi ích dân tộc, lợi ích xã hội. Một cá nhân khi tham gia vào mạng xã hội cũng đều mong muốn đạt được những lợi ích nhất định và cũng chịu sự chi phối của tâm lý nhóm và lợi ích nhóm mà mình tham gia. Nhiều khi mạng xã hội trở thành công cụ của các nhóm để đấu tranh với nhau. Nhưng mạng xã hội đa dạng và đa chiều, không ai có thể kiểm soát hết được nên nhóm này lấy lợi ích của mình làm trọng thì sẽ có nhóm khác phản đối lại. Cứ vậy cũng tạo ra những sự cân bằng động nhất định.

Yếu tố cuối cùng mà chúng ta đề cập đến là chính sách về phát triển công nghệ thông tin, về quản lý mạng xã hội của nhà nước. Đây là những yếu tố mang tính tiền đề ảnh hưởng đến quá trình phản biện xã hội qua mạng xã hội. Nếu trong một quốc gia mà công nghệ thông tin không phát triển, mạng internet bị hạn chế, kiểm soát gay gắt hay thậm chí không được tiếp xúc thì sẽ không có các mạng xã hội như chúng ta đang bàn ở đây nên cũng không có cái gọi là phản biện xã hội qua mạng xã hội được. Các chính sách quản lý các mạng xã hội cũng ảnh hưởng lớn đến sự phản biện xã hội trên đó. Như đã nói, mạng xã hội là một không gian ảo do con người tạo ra qua khoa học công nghệ của mình. Bản thân nó không có tư tưởng, chỉ có những người sử dụng đặt vào các mục đích khác nhau. Nên việc sử dụng sao cho hợp lý và hiệu quả cũng là do chính sách mà các nhà quản lý đặt ra. Ngược lại, chính mạng xã hội cũng là một góc độ để đánh giá sự phát triển của xã hội, của hệ thống chính sách và quản lý nhà nước đối với xã hội.

Bên cạnh các yếu tố trên thì còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến sự phản biện xã hội qua mạng xã hội. Xã hội càng phát triển thì mạng xã hội cũng thay đổi liên tục và ngày càng đa dạng hơn, rộng lớn hơn, sự tương tác ngày càng mạnh mẽ hơn. Nó đòi hỏi người ta phải nhận thức được đầy đủ hơn để có những ứng xử hợp lý đối với các mạng xã hội cũng như bản thân mình trong các mạng xã hội đó.

  1. Vài suy nghĩ về giá trị của sự phản biện xã hội qua mạng xã hội

Gần đây, việc nhà nước tiến hành thực hiện các chính sách nhằm thắt chặt sự quản lý nhà nước đối với các mạng xã hội đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Có người ủng hộ nhưng cũng rất nhiều người phản đối. Nhưng để bàn về điều này trên phương diện đúng sai thật sự không dễ dàng. Nhưng như đã nói, phản biện xã hội là vấn đề quan trọng và có giá trị rất lớn trong sự tiến bộ xã hội. Phản biện xã hội cũng thể hiện sự tiến bộ của xã hội, trình độ dân chủ và cả trình độ dân trí của cộng đồng, đất nước. Muốn phát triển thì cần mở rộng phản biện xã hội, nâng cao dân chủ và nâng cao dân trí của người dân. Không thể có chuyện xã hội không cần phản biện mà vẫn đi đúng hướng, vẫn phát triển hợp lý được. Nhất là trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi đời sống xã hội ngày càng phức tạp hơn nên nhận thức của con người về xã hội cũng manh mún hơn, phiến diện hơn. Phản biện xã hội là cách để người ta nhận thức đầy đủ hơn, toàn diện hơn về thực tại xã hội, qua đó giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý xã hội thực hiện công việc của mình hợp lý hơn. Cấm đoán hay hạn chế phản biện xã hội là đi ngược với sự phát triển, đi ngược sự tiến bộ. Nó triệt tiêu tinh thần dân chủ và cũng làm mất cơ hội để nhận thức xã hội toàn diện hơn.

Mạng xã hội là một thực thể công nghệ, là sản phẩm của nền văn minh hiện đại. Nó có rất nhiều giá trị đối với cuộc sống. Mạng xã hội dù ảo nhưng mang lại nhiều giá trị to lớn cho cuộc sống thực. Trong đó có việc tạo ra một không gian về phản biện xã hội. Phản biện xã hội qua mạng xã hội là hoạt động phản biện tạo ra nhiều giá trị mà giá thành lại rẻ nhất. Thử ví dụ, trước đây, muốn lấy ý kiến của một ngàn người dân về một chính sách thì người ta phải tổ chức nhiều cuộc họp, di chuyển nhiều và mất nhiều thời gian, tốn nhiều tiền của. Nhưng hiện nay, qua mạng xã hội, để lấy ý kiến như vậy lại vô cùng đơn giản và hiệu quả, không tốn kém tiền của và người được lấy ý kiến có thể phát biểu, tranh luận nhiều lần với các ý kiến khác. Vậy nên chẳng có lý do gì để ngăn cấm sự phản biện xã hội qua mạng xã hội cả. Quản lý mạng xã hội cũng như quản lý xã hội vậy, cần có sự cởi mở, sự mềm mại chứ không thể cứng nhắc được. Không phải cái gì quản lý không được, khó quản lý thì ngăn cấm. Cấm đoán là thể hiện cho sự kém cỏi, thiếu năng lực để quản lý. Thay vì cấm đoán thì nên tạo ra các hành lang nhằm nâng cao trình độ văn hóa và bản lĩnh cho những người tham gia phản biện xã hội qua mạng xã hội để phát huy các giá trị tích cực của mạng xã hội. Như TS Nguyễn Thị Hậu đã phân tích: “Sự xuất hiện với những tính năng đa dạng, nguồn thông tin phong phú, mạng xã hội cho phép người dùng tiếp nhận, chia sẻ và chọn lọc thông tin một cách có hiệu quả, vượt qua trở ngại về không gian và thời gian. Nó giúp nâng cao vai trò của mỗi công dân trong việc tạo lập quan hệ và tự tổ chức xoay quanh những mối quan tâm chung trong những cộng đồng thúc đẩy sự liên kết các tổ chức xã hội. Với chức năng đa dạng và sự gia tăng ngày càng nhanh số lượng thành viên, mạng xã hội đã có tác động làm thay đổi nhiều thói quen cũ và hình thành những biểu hiện mới của tư duy, lối sống, văn hóa….” (Nguyễn Thị Hậu, 2013, trang 5-6).

Nói tóm lại, mạng xã hội có nhiều giá trị và lợi ích quan trọng nếu sử dụng nó một cách hợp lý. Vấn đề là sự ứng xử của mỗi con người đối với nó, là mục đích của con người khi tham gia vào nó. Bản thân mạng xã hội không tạo ra sự tiêu cực mà chính những người tham gia làm nên điều đó. Vậy nên, để phát triển thì cần phát huy được các giá trị tích cực của mạng xã hội. Một trong những giá trị tích cực đó là tạo không gian để phản biện xã hội qua mạng xã hội. Một kinh nghiệm cho thấy, thay vì tìm cách ngăn cấm, các nhà lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới đã tham gia vào mạng xã hội và xem đó là những kênh thông tin quan trọng đối với công việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội của họ. Đó là những Tổng thống Mỹ Barack Obama và Donald Trump; bà Hillary Clinton, nữ Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Chủ tịch Cu-ba Miguel Díaz-Canel Bermúdez… Điều đó khẳng định, mạng xã hội là một sản phẩm của nền văn minh nhân loại và vứt bỏ nó là từ chối giá trị văn minh. Còn phản biện xã hội qua mạng xã hội là một hoạt động văn hóa quan trọng trong xã hội hiện đại, nên cần phải phát huy các giá trị tích cực của nó vào quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

 

Tài liệu tham khảo

  1. Gustave Le Bon (2006): Tâm lý học đám đông, Nxb Tri thức, Hà Nội.
  2. Nguyễn Thị Hậu (chủ biên): Mạng xã hội với giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Nxb. Văn hóa Văn nghệ, Tp HCM, 2013.
  3. Phạm Quang Tú (2012): Phản biện xã hội: Khái niệm, chức năng và điều kiện hình thành, Tạp chí Văn hóa Nghệ An, số 216, ngày 10/3/2012. Bản online: http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/phan-bien-xa-hoi-khai-niem-chuc-nang-va-dieu-kien-hinh-thanh
  4. Nguyễn Duy Xuân (2018): Chính khách và mạng xã hội, Bản online: http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/cuoc-song-quanh-ta46/chinh-khach-va-mang-xa-hoi
  5. Nguyễn Trần Bạt (2014): Phản biện xã hội, Bản online: http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tra-cuu/phan_bien_xa_hoi.html.
Diễn đàn khác:
Giải pháp phát triển du lịch miền Tây Nghệ An giai đoạn 2020-2025 (12/10/2021)
Văn miếu Nghệ An - Nhìn từ góc độ văn hóa (12/10/2021)
Vaccine hóa cộng đồng cứu cánh số 1 cho các doanh nghiệp Nghệ An trong đại dịch (28/9/2021)
Nghiên cứu, giữ gìn, phát triển sự trong sáng và chuẩn hóa tiếng Việt trong thời kì hội nhập quốc tế hiện nay (27/9/2021)
Tăng cường kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua giám sát phản biện của nhân dân (27/9/2021)
Chính cư, ngụ cư và những công dân hạng hai (22/9/2021)
Thanh Chương ra đời khi nào? (Trao đổi cùng ông Hồ Sỹ Hùy, tác giả bài viết “Về danh xưng Thanh Chương”) (1/9/2021)
1 + 1 chưa chắc bằng 2 và các vấn đề trong dạy học Toán (1/9/2021)
Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới (1/9/2021)
Phòng, chống suy thoái quyền lực (1/9/2021)
Khó khăn trong nhận diện hành vi bạo lực gia đình (13/8/2021)
Phải hài hòa lợi ích trong phát triển kinh tế di sản (12/8/2021)
Chuyển đổi kỹ thuật số và những “lối thoát” cho doanh nghiệp Nghệ An trong thời kỳ đại dịch (5/8/2021)
Chuyển đổi số với doanh nghiệp Nghệ An - Thực trạng và giải pháp (5/8/2021)
Về danh xưng Thanh Chương (5/8/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 380 | Tất cả: 3,402,292
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp