DIỄN ĐÀN > TỌA ĐÀM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
Đôi điều suy ngẫm về đạo đức công vụ trong tình hình hiện nay
Tin đăng ngày: 11/9/2018 - Xem: 827
 

Nguyễn Đình Trung

      Upload

 

                                                                Tranh:minh họa

Vấn đề đạo đức và trách nhiệm công chức luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, nhất là trong tình hình hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức là người vô dụng”, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ”, như vậy vấn đề đạo đức công vụ công chức có tầm quan trọng rất lớn dẫn đến sự thành bại của nền hành chính nước nhà. Đối với công tác xây dựng chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến giáo dục, rèn luyện đạo đức của cán bộ Đảng viên (CBĐV) và việc phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống trong CBĐV là một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

       Theo thống kê hiện nay cả nước có khoảng bốn triệu CBCC, với 11 triệu CBCCVC hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, thực tiến những năm qua, bên cạnh đa số kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò và khả năng của mình, góp phần quan trọng vào sự đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của nước ta trong thời kỳ hội nhập thì vẫn có một bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức và lối sống ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực, địa phương; tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái cục bộ, chạy chức chạy quyền, độc đoán, vi phạm kỷ luật, nhũng nhiễu nhân dân... diễn ra ngày một phức tạp và trắng trợn, đang là vấn đề lớn đặt ra cho Đảng và Nhà nước ta trong việc phòng ngừa, ngăn chặn. Trong đó tập trung vào số làm việc trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, công an, kiểm lâm, y tế, giao thông, giáo dục... có nhiều vụ việc CBCCVC vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, CCVC kiểm lâm thì tiếp tay cho "lâm tặc" phá rừng; viên chức ngành y tế vi phạm đạo đức nghề nghiệp, buôn lậu thuốc giả xâm phạm thân thể và tính mạng của người bệnh, không trị tận gốc bệnh cho người bệnh, để buộc họ phải 'theo' mình; cán bộ xây dựng "rút ruột" công trình; CCVC thanh tra giao thông, công an nhận tiền “mãi lộ; hoặc nhà báo cam tâm xuyên tạc, bóp méo sự thật vì đồng tiền, vì lợi ích cá nhân; cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thì nặng tính thủ tục, nguyên tắc cứng nhắc, thiếu bình đẳng, thái độ thiếu tôn trọng, sách nhiễu, vòi vĩnh chưa đúng nghĩa “công bộc” của dân… Trong khi đó việc nhận xét đánh giá CBCCVC các cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, hình thức. CBCCVC không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ hoặc không có, trong khi thực tế trong số 30% CBCCVC mà các nhà nghiên cứu cho rằng hàng ngày chỉ “sớm cắp ô đi, tối cắp ô về, cuối tháng hưởng lương” vẫn hoàn thành tốt, thậm chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều cơ quan, đơn vị sính thành tích, báo cáo liều, thiếu trung thực, CBCCVC ngành thi đua khen thưởng cũng tiêu cực nên công tác thi đua khen thưởng cũng trở thành hình thức, mất tác dụng... Trớ trêu thay, có những lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị cuối năm được phân loại xuất sắc (Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc, cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được khen thưởng huân huy chương, hoặc đề nghị trao tặng danh hiệu anh hùng…) nhưng đầu năm sau đã bị xử lý, kỷ luật, bị bắt, truy tố trước pháp luật.

       Từ năm 1947, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm chỉ ra các căn bệnh nguy hiểm trong CBĐV như: kiêu ngạo, hống hách, hẹp hòi, tham nhũng… và Người kêu gọi mọi CBĐV phải hành động quyết liệt chống lại những căn bệnh đó để nhân dân tin Đảng và Đảng vững mạnh để phục vụ nhân dân, để ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức trong CBĐV. Nhận thức được điều đó, nên Hội nghị lần thứ Tư BCHTW Đảng (Khóa XII) đã ban hành Nghị quyết “về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về TTCT, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (NQTW4). NQTW4 đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng hiện nay: “Một bộ phận không nhỏ CBĐV, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về TTCT, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”, những biểu hiện đó đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thậm chí sẽ là thách thức đối với sự ổn định về chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vững mạnh của Chính quyền, Nhà nước… cần phải tìm biện pháp đấu tranh ngăn chăn, nhưng chỉ khi chúng ta nhận diện đúng nguồn gốc và những biểu hiện của suy thoái đạo đức, lối sống, suy thoái chính trị tư tưởng thì mới có thể xác định nội dung, biện pháp phòng, chống hiệu quả.

          Nguyên nhân của sự xuống cấp đạo đức công vụ rất nhiều, có người cho rằng do các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của các cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, việc triển khai chậm, thiếu quyết liệt, cơ chế quản lý, kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, nghiêm túc; người đứng đầu chưa gương mẫu; năng lực, đạo đức của CBCCVC chưa đáp ứng yêu cầu; ngoài ra phần lớn dư luận hiện nay cũng đều cho rằng vì “xã hội”, vì cơ chế kinh tế thị trường... nhưng cũng có ý kiến cho rằng quan trọng nhất là sự xuống cấp của nền giáo dục nước nhà. PGS.TS Trịnh Hòa Bình- Giám đốc trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện xã hội học) phân tích “nhiều năm qua, nền giáo dục của Việt Nam thiên về dạy chữ hơn dạy đạo đức, nhân cách cũng là nguyên nhân dẫn đến cách cư xử thiếu văn hóa của một bộ phận công chức trẻ” và ông muốn “tách yếu tố giáo dục ra để phân tích và nhìn nhận như một nguyên nhân cốt lõi gây nên sự “xuống cấp” về văn hóa, suy thoái về đạo đức hiện nay. Trong đó, nổi bật hơn cả là quan điểm giáo dục mang nặng sự áp đặt một chiều về mọi vấn đề liên quan đến nhận thức, suy nghĩ của mỗi cá nhân trong xã hội. Nói khác đi, trong suốt một thời gian dài, giáo dục đã không hoàn thành sứ mạng của nó là phát triển nhân cách, đạo đức cho con người vì bận làm tuyên truyền, cổ vũ cho những vấn đề cao siêu nhưng rất mơ hồ và không thực tế”.

      “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” và “nhân chi sơ tính bổn thiện”, đó là kinh nghiệm đúc kết của ông cha ta từ bao đời nay, nhưng tình trạng xuống cấp đạo đức ngày càng phổ biến, gia tăng, trầm trọng; sự xuất hiện ngày càng nhiều những hiện tượng bạo lực, cư xử thiếu văn hóa, coi thường pháp luật, hỗn láo, phản ứng tiêu cực trước sự nhắc nhở của thầy cô, người lớn… trong một bộ phận học sinh, giới trẻ,  thì cần phải nghiêm túc xem xét lại, đâu là nguyên nhân?. Lý giải cho tình trạng này, cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Nhìn nhận khách quan thì quá trình hình thành nhân cách của học sinh, của giới trẻ chịu tác động từ xã hội. Xã hội của trẻ là ba môi trường chính: gia đình, nhà trường, bạn bè xung quanh. Cách hành xử của giới trẻ đều từ sự bắt chước những gì mà họ quan sát được, học theo những người được tiếp xúc hàng ngày, đó là người thân, là bạn bè, đặc biệt nhất là có phần từ các thầy giáo, cô giáo.

       Trong công tác giáo dục, nếu đội ngũ giáo viên yếu về chuyên môn, kém về phẩm chất đạo đức sẽ tạo ra những sản phẩm xấu, làm ảnh hưởng đến sự phát triển xã hội sau này. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với người giảng dạy để người học tin, nghe theo mình thì phải là tấm gương sáng về nhiều mặt. Trước hết, vì phải truyền thụ cho người học những kiến thức về chuyên môn, nên người dạy cần phải giỏi về chuyên môn, nếu không sẽ đem lại cho người học những điều vô ích, có hại; tiếp đến, vì có trọng trách “huấn luyện” trao đổi, rèn luyện người học về đạo đức, tư tưởng, nên họ phải là người kiểu mẫu về đạo đức, tư tưởng, tác phong.

       Thầy cô ngày nay có thể nói đã thay đổi rất nhiều so với thầy cô thời trước đây. Ngày nay tuy vẫn có nhiều ngôi trường cả phổ thông và chuyên nghiệp và những người giáo viên luôn (nhất là những trường dân sự) có đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng với danh hiệu người thầy, họ luôn vô tư, mẫn cán, hết lòng vì sự nghiệp trồng người, luôn xứng đáng với hình mẫu “mô phạm” của “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” và rất đáng được kính trọng, nể phục. Nhưng ngược lại cũng có một bộ phận những người “thầy không ra thầy”, nên cách ứng xử của họ đã làm cho “trò chẳng ra trò”, đạo đức xuống cấp kể cả khi đang ngồi trên ghế nhà trường cho đến lúc trở thành CBCCVC; có những giáo viên phổ thông thẳng tay đánh đuổi, lạm dụng, mắng chửi học sinh, “giữ lại” một phần kiến thức, để ép học sinh học thêm kiếm tiền…; có giáo viên một số trường chuyên nghiệp thì gây khó dễ để buộc học viên è cổ cống nộp đủ thứ tiền, trắng trợn hơn là tổ chức “lừa đảo” chạy trường, chạy thi, chạy điểm để được bằng giỏi, thậm chí để được kết nạp Đảng… để nhận tiền xây nhà lầu cao cấp, tậu xe hơi, mà không màng đến trọng trách là phải đào tạo những sản phẩm chất lượng nhằm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

       Sự cẩu thả trong cách ứng xử, tham lam, ích kỷ, thực dụng, thiếu ý thức cưỡng lại sự cám dỗ của vật chất, thiếu tình thương, lệch chuẩn của những “người lớn”, của các bậc làm cha làm mẹ, làm “thầy cô” chính là nguyên nhân khiến cho những “tờ giấy trắng”- nạn nhân của môi trường mà chúng lớn lên, cũng có những suy nghĩ, những hành động lệch lạc… đã làm xói mòn truyền thống tôn sư trọng đạo bao đời của dân tộc, quan hệ thầy trò không còn chữ “trọng” thì làm sao còn sự tự trọng bản thân, sự tôn trọng với mọi người, với nghề nghiệp và toàn xã hội? và hậu quả là sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách của một bộ phận CBCCVC sau này. Một vị lãnh đạo ngành giáo dục khi trả lời dư luận về nguyên nhân của tình trạng này đã cho rằng “việc giáo dục đạo đức, lối sống thông qua những tấm gương tốt của những người xung quanh, của thầy, cô giáo và trong xã hội chưa được nhiều”, vâng đúng thế, ngoài việc giáo dục chưa được nhiều, thì cũng có những ngôi trường chưa có nhiều những tấm gương sáng của những thầy giáo, cô giáo “vì học sinh thân yêu” để các em noi theo.

     Từ thực trạng tình hình trên, Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TW, ngày 14/5/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011, về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để chí đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các bộ, ban ngành, địa phương quán triệt và tổ chức thực hiện trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chống suy thoái đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng và xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa hiện nay, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp để mong nâng cao đạo đức công vụ đối với CBCCVC, trong đó có giải pháp liên quan giáo dục và làm gương, nhưng không hiểu các vị lãnh đạo, kể cả lãnh đạo ngành giáo dục né tránh hay không nhận ra mà ít vị đề cập đến giải pháp làm trong sạch và nâng cao đạo đức công vụ ngay từ đội ngũ những giáo viên và quản lý giáo dục đã xuống cấp. Mong rằng người lớn từ lãnh đạo các cấp, đến các thầy giáo, cô giáo và người thân cần sớm nhận thức được sai lầm và sửa chữa chính mình, chứ đừng chỉ đổ lỗi cho giới trẻ và sau này là các tầng lớp CBCCVC, hơn nữa đừng đối phó với những triệu chứng mà quên đi căn nguyên thật sự. Nhiều người đổ lỗi cho hệ thống các Quy định, pháp luật…, nhưng tuy những Quy định, Quy chế, Pháp luật chưa hoàn chỉnh thì có văn bản nào cho phép CBCCVC làm sai, làm dối… không? Họ chỉ cần làm đúng với những cái “quy định chưa hoàn chỉnh ấy” của mỗi lực lượng, mỗi ngành, mỗi nghề của mình về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, ví dụ trong đó có các Quy định cụ thể như về Y đức, về đạo đức nhà giáo… thì cũng đã rất tốt cho xã hội rồi, đằng này các Bộ ngành, cơ quan, đơn vị cũng đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, có những đoàn phát hiện sai phạm và đề nghị xử lý, nhưng đa số không làm đúng chức năng mà tập tục “phong bì” lại đâm toạc những biên bản thanh tra, kiểm tra. Thời gian qua, mặc dù Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ đã rất quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhiều đại án tham nhũng ở cấp cao được đưa ra ánh sáng, nhưng dư luận vẫn cho rằng tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, “trên quyết liệt, dưới thờ ơ” vẫn còn tồn tại, cán bộ cấp dưới ở mọi lĩnh vực vẫn như “đàn gãi tai trâu”, “điếc không sợ súng”, hầu như tỏ ra chỉ là việc của người, không liên quan gì đến mình, vẫn hô hào và tự coi mình vần “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư” lắm lắm, đúng là “hãy làm như tôi nói, đừng làm như tôi làm” và ngang nhiên thò tay vào túi dân móc tiền… nhưng chưa bị phát hiện và xử lý thích đáng và rồi cuối năm đa số CBCCVC vẫn hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, còn tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ chỉ chiếm rất nhỏ hoặc thậm chí không có.

      Nhằm từng bước hạn chế và ngăn chặn tình trạng đạo đức công vụ xuống cấp thì trong công tác điều hành, quản lý, phát hiện, đấu tranh, xử lý… phải triển khai thực hiện nghiêm túc những giải pháp đã được các tổ chức, cá nhân các chuyên gia của các ngành, các cấp kiến nghị, đề xuất, trong đó cần có một giải pháp cơ bản, quan trọng bạc nhất là phải được công khai hóa, minh bạch hóa, công nghệ hóa, mọi cấp lãnh đạo, mọi người dân phải được tham gia kiểm tra, giám sát và được biết kết quả. Để đạt mục tiêu đó thì cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 trong mọi mặt của đời sống xã hội, tiến tới xây dựng cơ chế chính sách hướng tới phát triển nền kinh tế số ở các cấp, ngành, địa phương, trong tất cả mọi lĩnh vực và ở mọi công đoạn phải được lập trình và vận hành tự động bằng phần mềm tin học, hạn chế sử dụng hoặc tốt nhất là thay thế con người ở các khâu nhạy cảm, dễ lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. Có thể nêu một ví dụ cụ thể như việc tuyển dụng công chức hay thi tuyển lãnh đạo ở một bộ phận nào đó, ngay từ khâu thông báo tuyển dụng (về số lượng (phải có số dư), vị trí, tiêu chuẩn, ưu tiên… từng chỉ tiêu), đến khâu đăng ký giao nộp hồ sơ (thứ tự thời gian nộp, số lượng, chất lượng hồ sơ…) quá trình và kết quả thi tuyển (đánh giá, nhận xét, chất lượng, số điểm…) và mọi người dân, ít nhất là những người có trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi liên quan được tham gia bàn thảo, đánh giá, được kiểm tra giám sát và được biết kết quả… công khai, dân chủ, công bằng bằng phần mềm tin học và phải lựa chọn sòng phẳng theo thứ tự từ trên xuống v.v. 

      Để thực hiện được ý tưởng này không dễ, nhất là trong tình hình đất nước ta hiện nay còn khó khăn về kinh tế, cơ sở vật chất và lao động trình độ cao chưa đáp ứng yêu cầu, nhưng thiết nghĩ Đảng, Nhà nước cần đầu tư vào khoa học- công nghệ cao, nên ưu tiên phát triển nguồn nhân lực trọng điểm, tạo chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo lập hệ sinh thái mở để phát triển công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm khuyến khích phát triển những sản phẩm trọng điểm về công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng nền tảng các trung tâm dữ liệu, hạ tầng IP, trí tuệ nhân tạo… có biện pháp đánh giá đúng giá trị và thưởng thật hậu cho các công trình nghiên cứu, những phát minh, sáng kiến về những phần mềm tin học thuộc các lĩnh vực. Vì dù có phải trả bằng nhiều tiền, hoặc rất nhiều tiền, nhưng vẫn có lãi lớn vì quá trình vận dụng sẽ lựa chọn được nhân tài thực sự và giữ trọn niềm tin của nhan dân với Đảng, với Nhà nước.

     Một vài ý kiến mạo muội luận bàn. Mong mọi người soi xét.

Diễn đàn khác:
Sắc phong triều Tây Sơn tại Nghệ An (8/6/2022)
Chuyện khai thác gỗ lim ở Nghệ An dưới triều Nguyễn (7/6/2022)
Đề nghị quy định môn Lịch sử là môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông (2/6/2022)
Covid sinh ra như sự tất yếu của tự nhiên (9/5/2022)
Vài suy nghĩ về một số thay đổi địa chính trị cùng các quyết sách tương ứng (27/4/2022)
Làm gì để phát huy hiệu quả Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” ở Nghệ An? (17/3/2022)
Putin: “Nga và Ukratne là một quốc gia thống nhất" (15/3/2022)
Hiệu quả kinh tế của du lịch cộng đồng? (15/3/2022)
Được thua từ một cuộc chiến (14/3/2022)
Bàn thêm về một vài địa danh liên quan đến gốc tổ họ Hồ (12/3/2022)
Cần bảo tồn cam Bù Cát Văn (17/2/2022)
Truyền thống gia đình và văn hóa đọc sách (17/2/2022)
Phát triển bền vững từ vốn văn hóa (7/2/2022)
Với đời sống tâm linh đôi điều tôi muốn nói (26/1/2022)
Tìm hiểu ý nghĩa của cúng, khấn, vái, lạy (26/1/2022)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,597 | Tất cả: 4,099,818
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp