ĐẶC SAN > NĂM 2016
Chuyên san KHXH&NV số 11/2016
Tin đăng ngày: 11/7/2018 - Xem: 949
 

Upload

Mục lục

Phát triển Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết 26 - Nghệ An cần có tầm nhìn quy hoạch, tư duy phát triển mới

HỒ THỦY (Thực hiện)

1

Phát triển Nghệ An theo tinh thần NQ 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị

PHẠM KHẮC (Thực hiện)

5

10 năm hoạt động - Những kết quả đáng ghi nhận

NGUYỄN QUỐC HỒNG

11

Mười năm Trung tâm KHXH&NV Nghệ An với việc giải phóng tiềm năng KHXH&NV xứ Nghệ

LÊ VĂN TÙNG

15

Thách thức đối với lao động Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Asean

HỒ THỊ HOÀNG LƯƠNG

18

Tiếng Việt hôm nay: Sự trong sáng và vấn đề chuẩn hóa

PHẠM VĂN TÌNH

25

Tìm nét mới từ 9 gương mặt quen

(Đọc “Hé gương cho người đọc” - Đỗ Lai Thúy

NGUYỄN KHẮC PHÊ

31

Tinh thần Nho giáo Việt Nam trong quan niệm về chữ “Trung” và “Nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi

NGUYỄN CÔNG LÝ

33

Phật giáo xứ Nghệ - Buổi đầu hình thành

ĐÀO TAM TỈNH-HỒ MẠNH HÀ

38

Sách “Thọ Mai gia lễ” miền Nam - Sửa đổi cách viết bài vị lâu đời miền Bắc

THÁI HUY BÍCH

44

Đất học

TRỌNG HÙNG

49

Mộ Nguyễn Du và tấm lòng người hậu thế

PHAN TẤT

51

Nhà nông học Nguyễn Thái Hiến suốt đời học để hành

NGUYỄN THÁI TỰ

55

Nguyễn Hoàng - Người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ

BÙI ĐÌNH SÂM

60

Phát hiện một bản chữ Thái cổ “Lai Xư Tày Đeng”

QUÁN VI MIÊN-NGUYỄN DOÃNHƯƠNG-HÀ THỊ KHUYÊN

64

Đặc san khác:
Đặc san Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An số tháng 8/2021 (1/9/2021)