TIN TỨC > TIN TRONG TỈNH
Hội nghị Giao ban Khoa học & Công nghệ vùng Bắc Trung bộ lần thứ XIII
Tin đăng ngày: 25/6/2018 - Xem: 277
 

Chiều ngày 21/6/2018, tại Đại học Vinh, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Giao ban Khoa học và Công nghệ Vùng Bắc Trung Bộ lần thứ XIII, đây là hoạt động thường niên được tổ chức 2 năm một lần tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bộ trưởng Bộ KH&CN; Bùi Thế Duy -  Thứ trưởng bộ KH&CN, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, tổng cục của Bộ KH&CN; Giám đốc sở KH&CN cùng với trưởng các phòng, đơn vị của 6 tỉnh vùng Bắc trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế).

Upload

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban

Hoạt động KH&CN của các tỉnh trong vùng những năm qua đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT-XH của từng tỉnh nói riêng và của cả vùng nói chung. Nhiều vấn đề đã được nghiên cứu, tạo lập cơ sở khoa học cho các cấp uỷ Đảng, Chính quyền làm tốt hơn công tác quản lý, điều hành, hoạch định chủ trương, chính sách phát triển KT-XH trên địa bàn. Công tác tham mưu thực sự mang lại hiệu quả thiết thực từ những chính sách khá cụ thể, phục vụ trực tiếp cho hoạt động KH&CN tại địa phương, một số chính sách của địa phương (Chính sách khuyến khích phát triển KH&CN trở thành khâu đột phá của tỉnh Thanh Hóa; kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Bình, Thừa thiên Huế…) được xem là kinh nghiệm không chỉ cho các địa phương mà cả với cơ quan Trung ương trong đó có Bộ KH&CN. Hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực KH&CN như Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, An toàn bức xạ và hạt nhân, quản lý công nghệ, quản lý sở hữu trí tuệ, thanh tra... được chú trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Đóng góp nổi bật của hoạt động  KH&CN trong tái cơ cấu kinh tế nói chung tập trung ở lĩnh vực nông nghiệp với việc đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; tập trung nghiên cứu, tuyển chọn, thử nghiệm các giống mới, giống lai có năng suất cao và chất lượng tốt đưa vào sản xuất, phù hợp với điều kiện từng địa phương; nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KH&CN theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, các Sở KH&CN tại các tỉnh bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển đã chủ động tham mưu và có đóng góp rất lớn cho Bộ KH&CN trong việc tìm kiếm nguyên nhân gây sự cố môi trường được Chính phủ giao. Các tỉnh cũng đã quan tâm nhiều hơn tới hỗ trợ lấy doanh nghiệp làm trụ cột trong triển khai các dự án, nhằm cải tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, làm tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

 Trong 2 năm qua, các tỉnh vùng Bắc Trung bộ đã có 529 nhiệm vụ, dự án KH&CN cấp tỉnh được triển khai, trong đó khoa học tự nhiên chiếm 6,99%, Khoa học kỹ thuật và công nghệ chiếm 17,01%, Y - Dược chiếm 12,28%, khoa học nông nghiệp chiếm 34, 4%, khoa học xã hội chiếm 25,54%, khoa học nhân văn chiếm 3,78%.

Bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động KH&CN của các địa phương trong Vùng cũng còn nhiều hạn chế, nhất là trong khâu tổ chức xác định nhiệm vụ cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai nên nhiệm vụ nghiên cứu triển khai còn dàn trải, thiếu tập trung để giải quyết các vấn đề KH&CN để phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị. Việc thúc đẩy hoạt động dổi mưới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cũng còn rất lúng túng...

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triền KH&CN địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện kết luận của Bộ KH&CN tại Hội nghị giao ban lần thứ XII và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Các đơn vị thuộc bộ đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến hoạt động KH&CN địa phương như: Triển khai Nghị định 54/NQ-CP về cơ chế tự chủ, vấn đề tổ chức lại  các tổ chức sự nghiệp KH&CN công lập, tổ chức lại các đơn vị quản lý thuộc Sở KH&CN theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 18-NQ/TW; Triển khai Luật chuyển giao công nghệ; Triển khai Luật quản lý và sử dụng tài sản công, Nghị định 70/2018/NĐ-CP; Công tác đào tạo nguồn nhân lực KH&CN.

Upload

Đ/c Trần Ngọc Nam - GĐ Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế, phát biểu tại Hội nghị

Ý kiến của các sở KH&CN tập trung trao đổi về các vấn đề liên quan đến hoạt động KHCN tại địa phương mình. Các Sở KH&CN trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, xác định phương án tự chủ theo Nghị định 54 và sắp xếp tổ chức lại các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 18 NQ-TW nhằm phát huy hiệu quả các đơn vị sự nghiệp KH&CN. Đề nghị Bộ KH&CN sớm ban hành Thông tư triển khai thực hiện. Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chưa thực hiện nhiệm vụ có quy mô lớn, chưa đầu tư nghiên cứu theo chuỗi giá trị sản phẩm. Công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN chưa được đẩy mạnh; nhiều sản phẩm có thế mạnh của vùng chưa được đầu tư phát triển thỏa đáng.

Upload

Đ/c Trần Quốc Thành - GĐ Sở KH&CN Nghệ An phát biểu tại Hội nghị

Tham gia ý kiến tại Hội nghị ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An cho biết: Sở đã có những ưu tiên trọng tâm cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng; hỗ trợ tích cực cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tham mưu tỉnh rà soát các đề tài, dự án hiệu quả để đưa vào chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh. Sở đang xây dựng đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng: Cổ phần hóa Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN vào năm 2020; Tự chủ thường xuyên đối với Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, lộ trình sẽ cổ phần hóa Trung tâm này vào năm 2025. Thực hiện sáp nhập hai đơn vị Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn với Trung tâm Thông tin KHCN&TH. Ngoài ra, đã đề nghị Bộ KH&CN một số nội dung liên quan công tác thanh, kiểm tra, phân tích mẫu, phân cấp trong hoạt động SHTT.

Upload

Đ/c Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định: Trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ thực sự trở thành đòn bẩy cho công cuộc tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển đất nước bền vững. Những giải pháp và nhiệm vụ khoa học và công nghệ hiện nay phải có tác động mạnh mẽ tới năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đồng chí đề nghị các tỉnh trong vùng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường tính chủ động, đổi mới, sáng tạo thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, trọng tâm là nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh, của khu vực vào thực tế sản xuất, đời sống, phục vụ tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự sáng tạo, nỗ lực các tỉnh trong triển khai Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bộ Trưởng chỉ đạo trong thời gian tới các sở KH&CN trong vùng tập trung một số nội dung:  Chủ động, tích cực tham mưu trong việc sắp xếp lại hệ thống tổ chức bộ máy của Sở theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW đảm bảo tinh gọn theo quy định song vẫn nâng cao được năng lực và tính hiệu quả trong hoạt động của bộ máy; tham mưu triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các tổ chức KH&CN công lập theo Nghị quyết 54-NQ-CP và hướng dẫn của Bộ KH&CN đảm bảo thực hiện theo Nghị quyết 19-NQ/TW và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Tăng cường hoạt động liên kết vùng trong các hoạt động, liên kết trong lựa chọn triển khai các nhiệm vụ KH&CN trọng tâm, có thế mạnh của vùng, địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả trong khai thác và phát triển các sản phẩm có lợi thế của vùng, của địa phương; ưu tiên lấy doanh nghiệp làm trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có tính ứng dụng nhằm giải quyết được vấn đề đồng bộ theo chuỗi giá trị, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế của địa phương và vùng. Đẩy mạnh xây dựng và thực thi bảo hộ sở hữu trí tuệ; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm hàng hóa và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ các nhóm khởi nghiệp, ươm tạo công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức KH&CN và doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc trao đổi, kết nối cung cầu công nghệ thông qua các kênh của thị trường công nghệ.

Đối với các đơn vị chức năng của Bộ: Cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương xử lý các vướng mắc, thảo gỡ các vấn đề cụ thể của các địa phương.

Upload

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng thành công của Hội nghị 

Kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Bộ KH&CN tặng hoa chúc mừng Sở KH&CN Nghệ An đã tổ chức thành công Hội nghị Giao ban KH&CN Vùng Bắc Trung bộ lần thứ XII và bàn giao nhiệm vụ cho Sở KH&CN Quảng Trị là đơn vị tổ chức Giao ban vùng lần thứ XIV vào năm 2020.

Tin: Minh Tú

Ảnh: Hoàng Anh

Tin tức khác:
Rộn ràng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XVII tại Nghệ An (15/2/2019)
Hội thảo khoa học “Hướng tới nền kinh tế nhân văn – Việt Nam tầm nhìn 2030” 23/01/2019 (15/2/2019)
Thành phố Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (14/2/2019)
Quỳ Hợp: Khai hội Mường Ham (14/2/2019)
Nghiệm thu Đề tài " Huy động nguồn lực người xứ Nghệ ở trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An" (giai đoạn 2) (23/1/2019)
10 sự kiện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nổi bật năm 2018 (9/1/2019)
Hội đồng biên tập Chuyên san KHXH&NV họp tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019 (9/1/2019)
Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản và tiêu thụ cam Vinh” (3/1/2019)
Khai mạc Hội chợ cam Vinh - Nghệ An 2018 (29/12/2018)
Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học công nghệ Nghệ An năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (29/12/2018)
Nghiệm thu cấp tỉnh đề tài khoa học: “Nghiên cứu các giải pháp bài trí thờ tự - sắp xếp đồ tế khí tại các di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An” (22/12/2018)
Truy xuất nguồn gốc hàng hóa là điều kiện bắt buộc nếu sản phẩm muốn "vươn tầm" (21/12/2018)
Hội thảo khoa học “Liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An: Thực trạng và giải pháp” (20/12/2018)
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn (19/12/2018)
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (19/12/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Tạp chí Truyền hình KHCN số tháng 1/2019
Tạp chí Truyền hình KHCN số tháng 1/2019
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 437 | Tất cả: 1,619,201
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp