GIỚI THIỆU > CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn
Tin đăng ngày: 24/5/2018 - Xem: 885
 

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và
cơ cấu tổ chức của Phòng Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHXH&NV NGHỆ AN

Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/2/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND, ngày 04/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND, ngày 24/7/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Trung tâm KHXH&NV Nghệ An;
Căn cứ Quyết định 306/QĐ-SKHCN, ngày 01/4/2014 của Sở KH&CN về phê duyệt đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An.
1. Chức năng
- Tham mưu, giúp việc giám đốc trong hoạt động tuyên truyền, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn về khoa học xã hội và nhân văn vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và KHCN của tỉnh. Phản ánh hoạt động của lĩnh vực KHXH&NV ở Nghệ An.
- Tham mưu giúp việc giám đốc trong tập hợp, quy tụ các nhà nghiên cứu khoa học, quản lý trong và ngoài tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, trao đổi tri thức các lĩnh vực KHXH&NV, trong trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo qui định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
2.1. Xuất bản Chuyên san KHXH&NV
- Tổ chức xuất bản Chuyên san Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An: là diễn đàn tập hợp, quy tụ các nhà nghiên cứu, khoa học, quản lý trong và ngoài tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học xã hội và nhân văn. Trao đổi thông tin khoa học xã hội và nhân văn với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.
- Phổ biến tuyên truyền, chuyển giao các kết quả nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về KHXH&NV vào đời sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và KHCN của tỉnh.
- Giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An và những kết quả nghiên cứu khoa học xã hội trong và ngoài nước.
- Tổ chức tập hợp đội ngũ cộng tác viên, các chuyên gia trên các lĩnh vực viết bài cho Chuyên san.
- Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong tỉnh, trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Tổ chức hợp tác quốc tế về công tác tạp chí, trao đổi kinh nghiệm về công tác nghiên cứu và quản lý hoạt động tạp chí trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn theo quy định hiện hành.
- Xây dựng chiến lược, quy hoạch 5 năm và hàng năm của Chuyên san KHXH&NV và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt, từng bước xây dựng Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An.
2.2. Xây dựng và phát triển thư viện truyền thống và điện tử
- Thư viện truyền thống: Cung cấp thông tin, tư liệu cho công tác nghiên cứu của Trung tâm và các cấp, các ngành về lĩnh vực KHXH&NV.
- Thư viện điện tử:
+ Thư viện được sở hữu một hệ thống thông tin hiện đại, góp phần tăng cường nguồn lực thông tin đơn vị, thực hiện vai trò là đầu mối trong công tác quản lý, tích hợp tư liệu và cung cấp tài nguyên thông tin phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
+ Cung cấp nguồn tri thức và thông tin được tổng hợp đầy đủ làm cơ sở cho việc nghiên cứu, học tập, quản lý tác động tích cực đến quá trình phát triển đơn vị.
+ Là nền tảng hợp tác, trao đổi, chia sẻ thông tin, tri thức giữa các đơn vị trong và bên ngoài. Là đòn bẩy phát triển hệ thống liên thông thư viện giữa các đơn vị.

2.3. Xây dựng và phát triển Website KHXH&NV của Trung tâm
- Trang web cập nhật hàng ngày các tin, bài, sự kiện của tỉnh và của ngành KHXHNV, hướng tới phát triển theo hướng truyền thông điện tử.
- Đăng tải những bài viết có chất lượng chưa được đăng tải trên Chuyên san.
3. Cơ cấu tổ chức biên chế
3.1. Cơ cấu tổ chức
- Phòng có 1 trưởng phòng; 01 phó phòng và các viên chức
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Ban giám đốc trung tâm và pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.
- Phó phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.
- Các viên chức giúp việc trực tiếp cho Trưởng phòng và Phó phòng.
- Trưởng phòng, Phó phòng do Giám đốc trung tâm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm theo quy định.
3.2. Biên chế
Biên chế viên chức, số lượng người làm việc trong phòng do Giám đốc trung tâm giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng nằm trong tổng biên chế công chức, viên chức số lượng người làm việc của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn được UBND tỉnh giao.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Phòng Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn, các phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban giám đốc
- Lưu: VT, PTTKHXH&NV. GIÁM ĐỐC

 


Nguyễn Thị Minh Tú

 

Giới thiệu khác:
Quyết định về việc Thành lập Hội đồng biên tập Website khxhnvnghean.gov.vn (24/5/2018)
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thông tin Khoa học xã hội và nhân văn (24/5/2018)
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kinh tế học – Xã hội học và phát triển (24/5/2018)
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lịch sử - Văn hóa (24/5/2018)
Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Hành chính - Tổng hợp và Hợp tác nghiên cứu khoa học, đào tạo (24/5/2018)
Sơ đồ Ban giám đốc và danh sách công, viên chức Trung tâm (24/5/2018)
Chức năng - Nhiệm vụ trung tâm (24/5/2018)
Trung tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn Nghệ An (24/5/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 2,207 | Tất cả: 3,335,459
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp