HOME | DIỄN ĐÀN

Nhìn lại 5 năm thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương coi phát triển khoa học và công nghệ (KH - CN) là quốc sách hàng đầu và động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH - CN cũng như nhằm tôn vinh lao động sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH - CN Việt Nam, Quốc hội đã thống nhất chọn ngày 18.5 hàng năm là ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam TSKH NGHIÊM VŨ KHẢI chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân nhân dịp kỷ niệm ngày KH - CN Việt Nam lần thứ 5.

Luận bàn về CHỮ và NGHĨA

1. Linh hồn là nói về đàn bà hay đàn ông? Nhiều năm nay hầu như tất cả các bức trướng đám tang đều in hoặc thêu sẵn cụm từ "kính viếng hương hồn" để chủ động bán cho tang gia thêm tên bất kể là đàn ông hay đàn bà. Và trong nhiều bài điếu, kể cả của một số vị lãnh đạo các cấp đều dùng từ "hương hồn".

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Tang lễ một ông vua Đàng Ngoài

Khi vua băng hà thì người ta đem ướp tử thi ngài ngay và đặt lên long sàng. Trong sáu mươi lăm ngày dân chúng được phép chiêm ngưỡng. Vẫn hầu hạ, dâng cơm như khi ngài còn sống; cơm cúng xong thì một nửa đem biếu các sư và một nửa đem bố thí cho người nghèo đói.

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Lễ đăng quang của vua

Khi đức vua băng hà, các quan tôn ông hoàng nào, được vua chọn và nói cho biết, lên ngôi. Chúa Trịnh cùng các võ quan, nội các viện, các quan đô tổng binh, thừa chính sứ đến tư thất tân vương, dâng áo bào để ngài mặc, rồi rước vua Lê Thần Tông lên mình voi đến chính điện đã phủ vóc vàng và vóc bạc, tân vương ngự lên ngai, các quan đều phủ phục rồi đứng dậy cúi đầu (vái ngài), giơ hai bàn tay chắp liền lên trời và tuyên thệ trung thành với ngài. Vua Lê Thần Tông ban cho mỗi vị bốn lạng vàng và sáu lạng bạc, chúa Trịnh được hai mươi lạng vàng và bốn mươi lạng bạc. Quan đứng đầu nội các được mười lạng vàng và hai mươi lạng bạc. Xong rồi thì bắn ba loạt thần công đặt chung quanh thành và ba loạt súng trường đặt trong một cánh đồng gần đấy (có ba vạn lính cả bộ lẫn kỵ).

Bàn về việc người xưa "Tiến cử, lựa chọn" và chuyện "Một người làm quan cả họ làm quan" ngày nay

Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin nói chung, các trang mạng nói riêng thường có các bài viết, đưa tin, bình luận về những người “làm quan”. Trong đó có nhiều bài viết về những tấm gương cán bộ đảng viên có năng lực, trình độ và thể hiện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ vì dân, vì nước; ở góc độ nào đó họ đều là những công bộc thực sự của dân, đã tạo niềm tin, hiệu ứng tốt trong phong trào thi đua xây dựng đất nước phồn vinh và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng cũng có không ít bài viết về những ông “quan cách mạng”, “quan phụ mẫu”, cho rằng mình có quyền và muốn nói gì, viết gì, làm gì Đảng không biết, Chính phủ cũng hay, mà dân cũng không hiểu và đều phải nghe theo. Không. Họ đã nhầm, người dân bây giờ không thụ động và không còn dốt nát như họ nghĩ. Dân biết tuốt.

Đánh thuế thông minh

Lời dẫn: Bất kỳ một dự thảo luật hoặc một văn bản dưới luật nào,cũng chỉ có thể trở thành hiện thực khi phù hợp với thực tiễn cuộc sống và"hợp lòng dân"!

Kiến tạo thu nhập cao: Sao khó thế?!

Chúng ta kết thúc năm 2017 với biết bao thành tựu cụ thể bằng con số của một Chính phủ “kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ”. Có thể nói, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa 12 đã đi vào cuộc sống cụ thể từng ngày, từng giờ. Người dân đang hân hoan và nức lòng khi Đảng và Nhà nước kiên quyết bài trừ tham nhũng và không có “vùng cấm” trong quyết sách này.

Bảng tra Các chức quan, phẩm tước, học vị thời phong kiến Việt Nam

Án sát :Tháng 6 năm Hồng Đức thứ 2 (1471), đặt chức Án sát ở 12 Thừa tuyên và đặt bat y (tức Đô ty, Thừa ty, Hiến ty) ở Quảng Nam. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) quy định Án sát dưới quyền Tổng đốc, Tuần phủ. Ty Án sát sứ các tỉnh có Thông phán, Kinh lịch, bát cửu phẩm Thư lại, Vị nhập lưu thư lại. Số lượng nhiều ít tuỳ theo từng tỉnh. Ở các tỉnh nhỏ chỉ có Tuần vũ thì Án sát giữ vị trí tỉnh Phó giữ việc hình. Thời Tự Đức (1848-1883) Án sát coi như tỉnh Phó của tỉnh nhỏ.

Thực hiện quy định của hiến pháp về bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự ở Việt Nam

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, một nhà nước mà ở đó, quyền con người không chỉ được tôn trọng trong các tuyên bố chính trị hay ghi nhận trong Hiến pháp, pháp luật mà còn được bảo đảm trên thực tế thông qua nhiều cơ chế khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự (TTHS). Mặc dù, TTHS là lĩnh vực không phổ biến, không rộng lớn, không diễn ra hàng ngày hàng giờ như các lĩnh vực hành chính, kinh tế, môi trường…, nhưng có thể thấy, quyền con người trong TTHS dễ bị xâm phạm và bị tổn thương nhất, hậu quả để lại cũng thường là nghiêm trọng nhất, bởi nó động chạm trực tiếp đến quyền được sống, quyền tự do và sinh mệnh chính trị của mỗi cá nhân. Bởi vậy, thực hiện quyền hiến định trong TTHS là một trong những cơ chế hữu hiệu để bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong điều kiện xây dựng và vận hành Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. Bài viết này sẽ đề cập, phân tích quy định về quyền con người và việc bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 và BLTTHS năm 2013; khái quát thực tiễn áp dụng pháp luật về quyền con người, từ đó đưa ra một số yêu cầu, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và tăng cường bảo vệ quyền con người trong thực tiên đời sống pháp luật.

Xuân về đọc câu đối chống tiêu cực

Mỗi năm Tết đến, Xuân về, báo chí lại nở rộ câu đối trên các trang báo. Câu đối là một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo và tao nhã của người Việt Nam. Bên cạnh dòng câu đối NGỢI CA cái hay, cái đẹp của đất nước, con người, công đức của Tổ tiên, tư tưởng, thái độ, nhân tình thế thái của con người trước cuộc sống… vẫn có song song một dòng câu đối PHÊ PHÁN những thói hư, tật xấu và tệ nạn xã hội. Đối tượng phê phán ở dòng câu đối này bao gồm: Tham nhũng, buôn lậu, quan liêu, cửa quyền, lãng phí, xu nịnh, luồn cúi, cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, ma túy, mại dâm, phim đen, sách đen, bói toán nhảm nhí,… Tính chiến đấu và sức phê phán của dòng câu đối này được thể hiện tài tình qua nghệ thuật chơi chữ, tài sử dụng hình ảnh so sánh, cường điệu, ẩn dụ, hoán dụ, đặc biệt là nghệ thuật nhân cách hóa.

Có một cách nhìn khác đối với tập tục và lễ hội

Báo chí và các cơ quan tuyên truyền hiện nay có xu thế hết lời ca tụng dẫn tới tình trạng thúc đẩy sự bùng phát của lễ hội và biện hộ cho các mặt bản năng thấp kém mà lễ hội đánh thức trong cộng đồng. Trong khi đó dưới con mắt các bậc thầy trí thức nửa đầu thế kỷ XX, lễ hội cổ truyền và những biểu hiện hiện đại của nó được mang ra phân tích phê phán với luận lý khoa học và tinh thần trách nhiệm khác hẳn. Dưới đây là một số bằng chứng.

Hôn nhân ở xứ Nghệ - Xưa & Nay

Người xưa nói: “Phối thất chi tế, vạn phúc chi nguyên” - việc hôn nhân là nguồn gốc của muôn sự hạnh phúc. Theo sách Thuyết văn: hôn là nhà của người vợ, nhân là nhà của người chồng. Như vậy hôn nhân là sự chung sống của vợ chồng. Cũng tương tự như vậy, Từ điển Từ và ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân giải thích: hôn nhà gái, nhân nhà trai chỉ việc cưới xin. Tuy nhiên theo giải thích của Đào Duy Anh chữ “hôn” nguyên nghĩa là chiều hôm vì theo tục lễ xưa, lễ cưới thường tổ chức vào buổi chiều tối. Còn theo Luật Hôn nhân và gia đình thì hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn (điều 3).

 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 187 | Tất cả: 1,738,748
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp