HOME | DIỄN ĐÀN

Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Lễ đăng quang của vua

Khi đức vua băng hà, các quan tôn ông hoàng nào, được vua chọn và nói cho biết, lên ngôi. Chúa Trịnh cùng các võ quan, nội các viện, các quan đô tổng binh, thừa chính sứ đến tư thất tân vương, dâng áo bào để ngài mặc, rồi rước vua Lê Thần Tông lên mình voi đến chính điện đã phủ vóc vàng và vóc bạc, tân vương ngự lên ngai, các quan đều phủ phục rồi đứng dậy cúi đầu (vái ngài), giơ hai bàn tay chắp liền lên trời và tuyên thệ trung thành với ngài. Vua Lê Thần Tông ban cho mỗi vị bốn lạng vàng và sáu lạng bạc, chúa Trịnh được hai mươi lạng vàng và bốn mươi lạng bạc. Quan đứng đầu nội các được mười lạng vàng và hai mươi lạng bạc. Xong rồi thì bắn ba loạt thần công đặt chung quanh thành và ba loạt súng trường đặt trong một cánh đồng gần đấy (có ba vạn lính cả bộ lẫn kỵ).

Bàn về việc người xưa "Tiến cử, lựa chọn" và chuyện "Một người làm quan cả họ làm quan" ngày nay

Thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin nói chung, các trang mạng nói riêng thường có các bài viết, đưa tin, bình luận về những người “làm quan”. Trong đó có nhiều bài viết về những tấm gương cán bộ đảng viên có năng lực, trình độ và thể hiện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ vì dân, vì nước; ở góc độ nào đó họ đều là những công bộc thực sự của dân, đã tạo niềm tin, hiệu ứng tốt trong phong trào thi đua xây dựng đất nước phồn vinh và bảo vệ Tổ quốc. Nhưng cũng có không ít bài viết về những ông “quan cách mạng”, “quan phụ mẫu”, cho rằng mình có quyền và muốn nói gì, viết gì, làm gì Đảng không biết, Chính phủ cũng hay, mà dân cũng không hiểu và đều phải nghe theo. Không. Họ đã nhầm, người dân bây giờ không thụ động và không còn dốt nát như họ nghĩ. Dân biết tuốt.

Đánh thuế thông minh

Lời dẫn: Bất kỳ một dự thảo luật hoặc một văn bản dưới luật nào,cũng chỉ có thể trở thành hiện thực khi phù hợp với thực tiễn cuộc sống và"hợp lòng dân"!

Kiến tạo thu nhập cao: Sao khó thế?!

Chúng ta kết thúc năm 2017 với biết bao thành tựu cụ thể bằng con số của một Chính phủ “kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ”. Có thể nói, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa 12 đã đi vào cuộc sống cụ thể từng ngày, từng giờ. Người dân đang hân hoan và nức lòng khi Đảng và Nhà nước kiên quyết bài trừ tham nhũng và không có “vùng cấm” trong quyết sách này.

Bảng tra Các chức quan, phẩm tước, học vị thời phong kiến Việt Nam

Án sát :Tháng 6 năm Hồng Đức thứ 2 (1471), đặt chức Án sát ở 12 Thừa tuyên và đặt bat y (tức Đô ty, Thừa ty, Hiến ty) ở Quảng Nam. Năm Minh Mạng thứ 12 (1831) quy định Án sát dưới quyền Tổng đốc, Tuần phủ. Ty Án sát sứ các tỉnh có Thông phán, Kinh lịch, bát cửu phẩm Thư lại, Vị nhập lưu thư lại. Số lượng nhiều ít tuỳ theo từng tỉnh. Ở các tỉnh nhỏ chỉ có Tuần vũ thì Án sát giữ vị trí tỉnh Phó giữ việc hình. Thời Tự Đức (1848-1883) Án sát coi như tỉnh Phó của tỉnh nhỏ.

Thực hiện quy định của hiến pháp về bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự ở Việt Nam

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, một nhà nước mà ở đó, quyền con người không chỉ được tôn trọng trong các tuyên bố chính trị hay ghi nhận trong Hiến pháp, pháp luật mà còn được bảo đảm trên thực tế thông qua nhiều cơ chế khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực tố tụng hình sự (TTHS). Mặc dù, TTHS là lĩnh vực không phổ biến, không rộng lớn, không diễn ra hàng ngày hàng giờ như các lĩnh vực hành chính, kinh tế, môi trường…, nhưng có thể thấy, quyền con người trong TTHS dễ bị xâm phạm và bị tổn thương nhất, hậu quả để lại cũng thường là nghiêm trọng nhất, bởi nó động chạm trực tiếp đến quyền được sống, quyền tự do và sinh mệnh chính trị của mỗi cá nhân. Bởi vậy, thực hiện quyền hiến định trong TTHS là một trong những cơ chế hữu hiệu để bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong điều kiện xây dựng và vận hành Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. Bài viết này sẽ đề cập, phân tích quy định về quyền con người và việc bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 và BLTTHS năm 2013; khái quát thực tiễn áp dụng pháp luật về quyền con người, từ đó đưa ra một số yêu cầu, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật và tăng cường bảo vệ quyền con người trong thực tiên đời sống pháp luật.

Xuân về đọc câu đối chống tiêu cực

Mỗi năm Tết đến, Xuân về, báo chí lại nở rộ câu đối trên các trang báo. Câu đối là một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo và tao nhã của người Việt Nam. Bên cạnh dòng câu đối NGỢI CA cái hay, cái đẹp của đất nước, con người, công đức của Tổ tiên, tư tưởng, thái độ, nhân tình thế thái của con người trước cuộc sống… vẫn có song song một dòng câu đối PHÊ PHÁN những thói hư, tật xấu và tệ nạn xã hội. Đối tượng phê phán ở dòng câu đối này bao gồm: Tham nhũng, buôn lậu, quan liêu, cửa quyền, lãng phí, xu nịnh, luồn cúi, cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, ma túy, mại dâm, phim đen, sách đen, bói toán nhảm nhí,… Tính chiến đấu và sức phê phán của dòng câu đối này được thể hiện tài tình qua nghệ thuật chơi chữ, tài sử dụng hình ảnh so sánh, cường điệu, ẩn dụ, hoán dụ, đặc biệt là nghệ thuật nhân cách hóa.

Có một cách nhìn khác đối với tập tục và lễ hội

Báo chí và các cơ quan tuyên truyền hiện nay có xu thế hết lời ca tụng dẫn tới tình trạng thúc đẩy sự bùng phát của lễ hội và biện hộ cho các mặt bản năng thấp kém mà lễ hội đánh thức trong cộng đồng. Trong khi đó dưới con mắt các bậc thầy trí thức nửa đầu thế kỷ XX, lễ hội cổ truyền và những biểu hiện hiện đại của nó được mang ra phân tích phê phán với luận lý khoa học và tinh thần trách nhiệm khác hẳn. Dưới đây là một số bằng chứng.

Hôn nhân ở xứ Nghệ - Xưa & Nay

Người xưa nói: “Phối thất chi tế, vạn phúc chi nguyên” - việc hôn nhân là nguồn gốc của muôn sự hạnh phúc. Theo sách Thuyết văn: hôn là nhà của người vợ, nhân là nhà của người chồng. Như vậy hôn nhân là sự chung sống của vợ chồng. Cũng tương tự như vậy, Từ điển Từ và ngữ Việt Nam của Nguyễn Lân giải thích: hôn nhà gái, nhân nhà trai chỉ việc cưới xin. Tuy nhiên theo giải thích của Đào Duy Anh chữ “hôn” nguyên nghĩa là chiều hôm vì theo tục lễ xưa, lễ cưới thường tổ chức vào buổi chiều tối. Còn theo Luật Hôn nhân và gia đình thì hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn (điều 3).

Các bài văn cúng Tết Nguyên Đán của người xưa

Các vùng miền khác nhau, các tôn giáo khác nhau có tập quán cúng tế khác nhau. Không có sách hướng dẫn cúng tế nào dùng chung cho tất cả. Đối với người chịu ảnh hưởng Nho giáo, ngày xưa có sách chữ Hán phổ biến cả nước, tuy vậy mỗi địa phương cũng có một số thay đổi. Bài viết này giới thiệu 7 bài văn cúng vào dịp Tết Nguyên Đán thuộc loại mẫu mực ngày xưa. Trong đó 5 bài thuộc họ Nguyễn Huy, làng Trường Lưu (Can Lộc, Hà Tĩnh) - dòng họ này có Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, Tiến sỹ Nguyễn Huy Quýnh, 32 người đậu Hương Cống (triều Lê) và Cử nhân (triều Nguyễn); 2 bài sưu tầm tại xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên (trước đây là xã Nghĩa Liệt, tổng Phù Long) - một vùng đất văn vật của xứ Nghệ. Độc giả có thể tham khảo các bài văn cúng này để tự mình viết văn cúng.

Nguồn gốc của các nghi lễ trong giao tiếp

Những người văn minh lịch sự, khi gặp nhau bao giờ cũng có những cử chỉ lễ phép để đối xử với người khác.

Ống cắm bút có điển tích và văn minh

Ống bút là một vật không thể thiếu trong bộ văn phòng tứ bảo (文房四寶), là bốn vật quý của nhà văn: Giấy, bút, mực, nghiên mực. Tất nhiên là bút phải có ống để đựng bút. Nhà Nho xưa và những người yêu văn thơ, các nhà sưu tầm cổ vật thường tìm những ống bút đẹp để đặt trên án thư, dùng để cắm bút lông và cắm trưng bày các loại bút viết xưa nay. Chúng tôi đã sưu tầm được gần 100 ống đựng bút các kiểu xưa nay, có những cái có niên đại cách ngày nay hàng ngìn, hàng trăm năm tuổi. Sau đây xin giới thiệu một số ống bút có đắp nổi và vẽ hoa văn điển tích, có minh văn (chữ Hán Nôm).

 1   2   3   4   5   6   7   8   9 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Nghệ An suối nguồn văn hóa dân gian
Nghệ An suối nguồn văn hóa dân gian
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 249 | Tất cả: 1,588,544
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp