HOME | KHXHNV & ĐỜI SỐNG

Quán triệt quan điểm lịch sử - cụ thể trong việc giảng dạy triết học Mác -Lênin tại Trường đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay

Trong hệ thống các môn lý luận chính trị hiện nay đang giảng dạy tại trường Đại học kinh tế Nghệ An, môn Triết học Mác - Lênin giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc cung cấp thế giới quan, phương pháp luận cho sinh viên trong việc nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan.

Quan điểm của Xuân Diệu trước 1945 về tính dân tộc và yêu cầu hội nhập nhân loại của văn học Việt Nam

1. Bây giờ thì câu chuyện hội nhập nhân loại một cách toàn diện của nước ta đã được ý thức như một tất yếu lịch sử, cho dù xu hướng, phạm vi, mức độ hội nhập còn có sự khác nhau giữa các thế hệ, tầng lớp xã hội, địa bàn cư trú... của người Việt. Nhưng cũng câu chuyện này, hồi trước 1945, khi đất nước chưa được độc lập thì vấn đề phức tạp hơn nhiều - thậm chí cho đến trước 1975, trước 1986 vẫn còn là chuyện "nhạy cảm" phức tạp. Trước 1945, những ý kiến, quan niệm nào biểu thị khát vọng hội nhập nhân loại để đổi mới, mà rõ nhất là trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật đều đứng trước hai áp lực: Một là, truyền thống văn hóa ngàn năm, ngoài các giá trị dân tộc, còn có truyền thống văn chương chịu ảnh hưởng nặng nề văn hóa Trung Quốc với quán tính vẫn rất mạnh. Hai là, yêu cầu đấu tranh đòi độc lập dưới sự dẫn đạo của cuộc cách mạng ý thức hệ. Vượt được áp lực thứ nhất, hòa hợp không đối kháng với áp lực thứ hai, Xuân Diệu trước 1945 đã phát vào tương lai thông điệp đúng đắn của mình về hội nhập nhân loại và tính dân tộc của văn học Việt Nam.

Những người phụ nữ đi đầu trong “Tuần lễ vàng”

Cách đây 72 năm, vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời đọc bản “Tuyên Ngôn Độc Lập”. Bản Tuyên ngôn có đoạn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ trí thức trong - Cách mạng tháng 8/1945 và kháng chiến chống Pháp

Trí thức là đội ngũ tinh hoa của một dân tộc, giữ vai trò tiên phong và cốt cán trong quá trình xây dựng và phát triển của một quốc gia. Trong các cuộc cách mạng, vai trò của đội ngũ trí thức lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Nhưng không phải khi nào các chính sách của những người cầm quyền cũng phát huy được hết sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức. Một trong những nhân tố làm nên thành công của Cách mạng tháng 8/1945 và chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) là Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người lãnh đạo đã có quan điểm và chính sách đúng đắn, tập hợp được đội ngũ trí thức, phát huy được sức mạnh trí tuệ của họ vào công cuộc giành độc lập dân tộc. Và những quan điểm đó không chỉ có giá trị quan trọng trong quá trình vận động cách mạng và lãnh đạo kháng chiến mà còn để lại nhiều bài học quý báu cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện tại và tương lai.

Lịch sử một dân tộc “dễ bị tổn thương”

Dân tộc nào cũng có điểm yếu. Nhiều người Việt ý thức rõ rằng dân tộc họ thường xuyên chịu sự đe dọa bởi ngoại xâm, thiên tai, nội chiến… tuy nhiên chúng ta chưa có những hiểu biết một cách có hệ thống rằng những biến động này ảnh hưởng như thế nào đến sự ổn định chính trị, xã hội của Việt Nam từ góc độ vĩ mô? Cha ông trong quá khứ đã vượt qua những thử thách đó như thế nào? Điều này có thể là tri thức hữu ích cho những người quản trị nhà nước hiện tại.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về Khoa học và công nghệ trong giai đoạn phát triển mới

Để hoàn thiện hệ quan điểm định hướng cho chính sách hội nhập quốc tế về KH và CN trước hết cần đổi mới tư duy về phát triển, định vị vai trò của KHCN trong chiến lược phát triển đất nước trong bối cảnh phát triển mới. Như vậy, định hướng về phát triển và hội nhập quốc tế KHCN gắn với vai trò, vị thế của KHCN trong tầm nhìn, chiến lược, mô hình, phương thức phát triển của đất nước nói chung, và gắn kết chặt chẽ với chiến lược hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới của Việt Nam. Báo cáo này đưa ra một số điểm nhấn cần ưu tiên trong giai đoạn tới và một số khuyến nghị từ những nghiên cứu kinh nghiệm hội nhập và phát triển khoa học công nghệ của châu Âu và thế giới.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Đại thắng từ lòng dân

Cách đây tròn 73 năm, chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8-1945, toàn thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh, đã nhất tề vùng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền để tự mình quyết định vận mệnh của dân tộc.

Tác động của tivi và những thay đổi trong quan hệ gia đình, cộng đồng của người Thái (Qua tư liệu Dự án ti vi tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Bao nhiêu năm nay, người ta nói về chiến lược phát triển tập trung quá nhiều vào yếu tố và mục tiêu kinh tế. Ở đây gần giống với chiến lược tăng trưởng kinh tế, tức là lấy các mục tiêu kinh tế làm trọng tâm cho quá trình hoạch định chiến lược phát triển. Vậy nên phần lớn nguồn vốn đầu tư cho quá trình phát triển miền Tây Nghệ An tập trung nhiều vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế. Việc đầu tư như vậy phần nào làm cho đời sống kinh tế - xã hội người dân thay đổi nhanh chóng, tốc độ phát triển kinh tế nhanh hơn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn. Tuy nhiên, quá trình phát triển theo hướng lấy mục tiêu tăng trưởng kinh tế làm trọng tâm cũng đem lại nhiều hệ quả không mong muốn đối với quá trình phát triển ở miền Tây Nghệ An.

Chiến tranh, nỗi đau và hi vọng

Trong nhiều năm qua, vấn đề hòa giải dân tộc sau chiến tranh được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhiều người quan tâm. Nhiều trí thức cũng đã lên tiếng về vấn đề này và xem hòa giải là một yếu tố quan trọng để xây dựng khối đoàn kết dân tộc và phát triển đất nước.Thương binh là những người chịu nhiều đau đớn và thiệt thòi trong và sau chiến tranh. Nhưng không vì vậy mà họ để sự thù hận làm hạn chế góc nhìn của mình. Đã có nhiều người thương binh đang nỗ lực làm những việc góp phần vào hòa giải và hàn gắn vết thương sau chiến tranh. Đó cũng là cách họ làm để vơi đi những vết thương trên cơ thể và trong tâm hồn của họ.

Hình ảnh "mộc tồn" trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao

Tình cờ lướt mạng thấy hồi ức của Trung tướng nhà văn Hữu Ước: Trong kịch của tôi có cảnh một người vợ có chồng đi suốt ngày từ sảng đến đêm, con cái đi học xa, suốt ngày chỉ biết chơi với 3 con chó... Đấy chỉnh là hình ảnh của vợ tôi.

Vị thế Phật giáo trong đời sống văn hóa của cư dân xứ Nghệ

Nghệ An là tỉnh thứ hai của miền Trung kể từ ngoài đi vào (sau Thanh Hoá). Thời Hai Bà Trưng nơi đây thuộc quận Giao Chỉ trong xứ Giao Châu của nước Nam Việt. Tính đến hồi đầu thế kỷ XIV, Nghệ An với tên gọi Hoan Diễn (gồm cả đất Hà Tĩnh) thì Đèo Ngang là biên thùy cực Nam của đất nước và cũng là địa giới của tỉnh này. Bên kia Đèo là nước Chiêm Thành(1). Bấy giờ đạo Phật đã được truyền vào nước ta khá lâu. Đến thời Lý Phật giáo đã trở thành quốc giáo. Xác định toạ độ địa lý và khung thời gian như vậy để chúng ta tìm hiểu: Phật giáo đến với đất Nghệ tự bao giờ ? Và từ đâu truyền tới? Đời sống văn hoá Phật giáo của cư dân xứ Nghệ ra sao?

Năm 2020, con người sẽ "sống hai cuộc đời"

Năm 2020, bên cạnh cuộc sống "thực" của mình, nhiều người sẽ được sống một cuộc đời thứ hai. Ở đó, họ được phép sáng tạo lại chính mình bằng các phương tiện truyền thông và có thể tự sinh ra một bản thể mới.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 119 | Tất cả: 1,682,463
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp