HOME | KHXHNV & ĐỜI SỐNG

Chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và việc thực hiện ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Để đưa đất nước ta theo kịp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đòi hỏi Đảng, nhà nước cùng toàn dân phải xây dựng cho mình tiềm lực tổng thể vững chắc. Một trong những chiến lược đó là đổi mới, phát triển giáo dục, đào tạo cho phù hợp với xu thế chung của thời đại, đặc biệt là ở bậc đại học, nhằm bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện nay, nếu không có tri thức và khoa học chúng ta sẽ bị tụt hậu xa so với các nước trong khu vực. Vì vậy, trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương 2 khóa VIII (ngày 24/12/1996) của Đảng khẳng định: “Cùng với giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế - xã hội…” (1).

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG: Xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ chuẩn mực con người trong thời kỳ hội nhập

Để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, người dân có thu nhập cao thì việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực văn hóa, con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Những vị đại biểu Quốc hội khóa I hy sinh vì nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Những đại biểu Quốc hội hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì nhiệm vụ kháng chiến xứng đáng là đại biểu của nhân dân Việt Nam anh dũng.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống: Xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, phát triển thị trường văn hóa

Công nghiệp văn hóa là một ngành công nghiệp mới nổi lên bao gồm các hoạt động sản xuất sản phẩm, dịch vụ văn hóa gắn với yếu tố sáng tạo. Nó nằm trong kinh tế công nghiệp, kinh tế dịch vụ và kinh tế số. Là giao điểm của nghệ thuật, kinh doanh và KHCN, là cầu nối giữa bản sắc văn hóa quốc gia và hội nhập quốc tế, là sự gắn kết giữa ý tưởng sáng tạo và ứng dụng KHCN đặc biệt là công nghệ số(1).

Tình hình thiên tai ở Nghệ An thế kỷ XVII - XVIII và biện pháp khắc phục của triều định Lê - Trịnh

Nghệ An nằm ở miền Trung của Việt Nam, nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió Lào khô nóng và gió từ biển Đông thổi vào. Mưa lũ thường xảy ra vào mùa hè. Theo ghi chép trong Đại Việt sử ký toàn thư, các trận lụt thường xảy ra vào các tháng 5, 6, 7, 8, thậm chí là tháng 9, 10 âm lịch. Khí hậu ở các vùng khác nhau đã ảnh hưởng tới cường độ của bão và lượng mưa trong năm. So với các vùng trong nước, Nghệ An có khá nhiều bão, thường là hai năm một lần và đổ bộ vào các tháng 6 đến tháng 10. Mức độ và sự tàn phá của bão cũng ở đây cũng nặng hơn các vùng khác. Bên cạnh đó, Nghệ An còn có con sông lớn, là nơi tập trung nước vào mùa lũ. Sách Đại Nam nhất thống chí chép khá rõ về ngọn nguồn của sông Lam: “Tỉnh Nghệ An có sông Lam Giang, tục gọi là sông Cả, [….] nguồn thứ hai của sông La Hà ở ngọn Cốt Đột núi Khai Trương, chảy về phía đông làm sông Ngàn Phố, đến xã Đỗ Xá hợp với sông La, chảy về phía đông đến xã Bùi Xá, chia một nhánh vào sông Minh, chảy về phía đông đến xã Tường Xá hợp với sông Lam”(1). Đây là con sông có mức độ lũ lụt cao, không hề chảy qua các khu vực trung lưu chuyển tiếp mà qua vùng đồi núi và đổ trực tiếp ra biển Đông. Có thể thấy, sự phân chia mùa lũ và mùa cạn ở sông Lam khá rõ rệt. Mùa lũ thường xảy ra từ tháng 8, 9 đến tháng 11, 12 trong năm. Mức độ lũ của sông Lam thực sự là mối đe dọa đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân Nghệ An.

Gia đình và việc làm

Trong tư tưởng truyền thống, cha ông vẫn nói “an cư lạc nghiệp”, hay cái chí nam nhi trong tư tưởng phong kiến phải “tề gia” rồi mới “trị quốc, bình thiên hạ”. Nhìn chung là nói đến quan hệ giữa gia đình và công việc hay sự nghiệp. Trong cuộc sống hiện đại, dù không có những diễn ngôn hoa mĩ, nhưng việc làm luôn có mối quan hệ với gia đình. Ở góc độ nào đó có thể nói cơ cấu việc làm nào thì xuất hiện mô hình gia đình tương ứng. Trong mô hình gia đình truyền thống của người Việt, vốn chịu nhiều ảnh hưởng của Nho giáo Trung Hoa với chữ Lễ đứng hàng đầu. Lễ ràng buộc con người vào một hệ thống trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là người phụ nữ. Tam tòng, tứ đức hay công-dung-ngôn-hạnh, xét cho cùng là những sợi dây néo buộc người phụ nữ với gia đình. Tạm khoan hãy nói chuyện hay dở trong từng thời đoạn nhưng rõ ràng Lễ đã hạn chế sự phát triển của người phụ nữ, bắt buộc họ phải hi sinh cho gia đình nhằm làm nền tảng cho đàn ông tập trung vào công việc xã hội. Nhiều bất bình đẳng được sinh ra từ Lễ. Và càng ngày, không chỉ có Lễ mà còn nhiều thứ tập quán khác được bổ sung, thêm thắt vào cuộc sống gia đình làm cho sự ràng buộc của con người, đặc biệt là người phụ nữ lại càng thêm chặt chẽ. Họ gần như không có công việc hay sự nghiệp riêng nếu không thể thoát ra khỏi hệ thống trách nhiệm bị gắn buộc với gia đình.

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG: Tập trung xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đaọ, quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp được tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả rõ rệt; ý thức chấp hành chỉ đạo, định hướng thông tin, việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước của các cơ quan báo chí có chuyển biến tích cực, thực hiện nghiêm túc, đi vào thực chất; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động báo chí, đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trách nhiệm của người làm báo hôm nay

96 năm qua, báo chí cả nước, đội ngũ những người làm báo luôn đồng hành với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong suốt các thời kỳ cách mạng. Trong những ngaỳ tháng 6 này, giới báo chí cả nước đang sôi nổi, hào hứng, học tập tư tưởng, đạo đức đức, phong cách Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng, thể hiện sự kính trọng, biết ơn lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc; đồng thời là người thầy đã xây dựng và khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Ý nghĩa, lịch sử ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỷ niệm, tri ân các nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành, đôi khi là cả máu và nước mắt, để độc giả có những bài báo hay sự kiện nóng hổi, chân thật. Báo chí cách mạng đã góp phần không nhỏ trong việc phát huy tinh thần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bác Hồ niềm tin tất thắng của chúng ta

Lịch sử nhân loại cho thấy bất cứ cuộc cách mạng nào muốn thành công đều phải có những lãnh tụ xuất chúng dẫn đường. Cách mạng Việt Nam là một minh chứng cho điều đó. Hồ Chủ Tịch ra đi tìm đường cứu nước, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong mấy chục năm qua. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, trong đêm đen của chế độ thực dân, bao nhà yếu nước đã tìm cách lật đổ ách thống trị của bọn cướp nước nhưng đều thất bại. Một ngôi sao bỗng sáng lên ở chân trời cách mạng và dân tộc ta dõi theo với niềm hy vọng lớn lao. Cái tên kính yêu Nguyễn Ái Quốc gợi niềm tin vào một ngày mai độc lập.

“Người đi tìm hình của Nước” và bài học cho thế hệ trẻ

110 năm đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Hành trình ý nghĩa ấy để lại nhiều bài học quý báu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Phát hành bản đồ hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ

Nhà xuất bản Trẻ vừa ấn hành tấm bản đồ mô tả lại hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Bác Hồ, kích cỡ ngang 1m, cao 70cm, in 4 màu trên giấy dày.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 810 | Tất cả: 3,328,284
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp