HOME | KHXHNV & ĐỜI SỐNG

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các tộc người thiểu số miền Tây Nghệ An trong phát triển bền vững

1. Đặt vấn đề Với tổng diện tích 13.890 km2, chiếm 84% diện tích của tỉnh, miền Tây Nghệ An chẳng những có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn là một vùng có tầm quan trọng về an ninh, quốc phòng của đất nước. Đây là địa bàn cư trú tập trung của các tộc người thiểu số như Thái, Mông, Khơ-mú, Ơ-đu và Thổ (nhóm Đan Lai-Ly Hà và Tày Poọng), trong đó Thái là dân tộc chiếm số đông nhất (295.132 người - 2009); văn hóa Thái thường nổi trội; tiếng Thái là ngôn ngữ giao tiếp chính trong vùng. Trong quá trình sinh tồn và phát triển, các tộc người thiểu số ở Nghệ An đã tạo dựng nên một di sản văn hóa phong phú và độc đáo (cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể). Các giá trị di sản văn hóa đó vừa mang bản sắc văn hóa riêng của mỗi tộc người, song cũng thể hiện những nét đặc trưng của văn hóa vùng miền, có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Trong thực tế, nhiều năm qua, những giá trị di sản văn hóa này tuy đã được quan tâm nghiên cứu, nhưng chưa được chú trọng khai thác, bảo tồn và phát huy tối đa vai trò của chúng, nhất là biến các giá trị di sản văn hóa này thành động lực, góp phần hiệu quả, thiết thực vào quá trình xây dựng nông thôn mới, trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.

Kinh tế di sản - Một động lực tăng trưởng mới

Nghệ An là tỉnh đi đầu của cả nước trong thực hiện quy hoạch hệ thống di tích, là địa phương đầu tiên và duy nhất có quyết định phê duyệt quy hoạch hệ thống di tích định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó lần đầu tiên đặt ra khái niệm “kinh tế di sản” - một khái niệm mới, không chỉ ở Nghệ An, Việt Nam mà còn trên thế giới. (Quyết định số 6103/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt “Quy hoạch hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050”) Trong thời gian này, tỉnh Nghệ An cũng đang triển khai xây dựng Đề án Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế di sản (thí điểm ở một số bảo tàng, di tích tiêu biểu). “Quy hoạch hệ thống di tích trên địa bàn tỉnh Nghệ An, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn 2050” và Đề án Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế di sản (thí điểm ở một số bảo tàng, di tích tiêu biểu) do Sở Văn hoá - Thể thao Nghệ An làm chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là Liên danh MQL và Các đối tác.

Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân

Tư tưởng trọng dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện không chỉ ở những trang sách lý luận bàn về nhân dân, dân làm chủ, mà điểm chính yếu là người ta đã tìm thấy trong hoạt động thực tiễn của Người.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Bài học từ đất nước Phần Lan

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế và xã hội. Thành tích đó đã giúp nâng cao thu nhập, giảm nghèo và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người dân. Tuy nhiên hiện nay, Việt Nam đang đứng trước những ngã rẽ rất quan trọng. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới. Việt Nam sẽ phải dựa nhiều hơn vào việc tăng năng suất lao động thông qua phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bởi vì, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là giải pháp tạo ra những hoạt động có tính quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược cơ cấu nền kinh tế. Như vậy, vai trò của KHCN đã trở thành một động lực quan trọng trong cơ cấu lại nền kinh tế. Với cách xác định đó, KHCN sẽ là lực lượng sản xuất trực tiếp tham gia vào trong quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tubudd - Câu chuyện của khởi nghiệp

Tubudd là một nền tảng công nghệ, nền tảng số (bao gồm website và ứng dụng trên điện thoại thông minh), nhằm kết nối du khách và bạn bè địa phương trên toàn thế giới thông qua những người bạn bản địa (buddy) biết ngoại ngữ. Qua đó, giúp du khách tránh khỏi những bỡ ngỡ và rào cản về ngôn ngữ khi lần đầu bước chân đến một vùng đất mới.

Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

Việt Nam đang ở những năm cuối cùng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011- 2020 và chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2030. Để thực hiện các mục tiêu phát triển và tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng dựa trên tăng năng suất, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần phải bứt phá, phát triển khoa học công nghệ, tinh thần doanh nhân, cải cách thể chế. Đối với các quốc gia đã thoát khỏi bẫy thu nhập thấp và thu nhập trung bình nhờ dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, những quốc gia này phải chuyển đổi từ quá trình phát triển kinh tế dựa trên lao động giá rẻ, dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt chuyển sang phát triển dựa trên hấp thụ công nghệ và tiếp đến là phát triển dựa trên sáng tạo công nghệ tạo ra tài sản trí tuệ, tạo thành nguồn nhiên liệu mới giúp cho phát triển kinh tế - xã hội. Hơn nữa, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành nền tảng cốt lõi của phát triển, Việt Nam tiếp tục lựa chọn khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột để phát triển.

Xây dựng nhân cách người Nghệ An cho các con trong gia đình Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan

Nguyễn Sinh Sắc, Hoàng Thị Loan có ba người con là Nguyễn Thị Thanh (Bạch Liên nữ sĩ), Nguyễn Sinh Khiêm, Nguyễn Sinh Cung lớn lên biết tiếp thu sâu sắc sự giáo dục của gia đình nên đều thành những người yêu nước nồng nàn, hăng hái hoạt động để cứu nước, cứu dân, có đầy đủ nhân cách Nghệ An, riêng Nguyễn Sinh Cung đạt cấp độ cao hơn “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất”.

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với giới trí thức phong kiến Đại Việt

“Ảnh hưởng của Phật giáo đối với giới trí thức phong kiến Đại Việt là một đề tài lớn và phức tạp, nhưng rất cần thiết trong bối cảnh Phật giáo đang được chấn hưng ở nước ta hiện nay. Năm 1993 chúng tôi đã bước đầu đề cập vấn đề này trong Thông báo khoa học của trường Đại học Sư phạm Vinh (Đặc san kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Ấn Độ). Bài viết đã dược bạn đọc đưa lên nhiều trang mạng từ tháng 3/2008. Trong bài này chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật bổ sung vấn đề ở một số nét nổi bật đã tương đối rõ ràng nhưng rất đáng tiếc xưa nay chưa được trình bày một cách có hệ thống.

NHỮNG ĐIỀU LẠ Ở DI CHÚC CỦA BÁC HỒ

Đã có nhiều người nghiên cứu, nhiều bài viết về tác phẩm “Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh” trong hơn 50 năm qua, kể từ ngày bản Di chúc được Tổng bí thư Lê Duẩn công bố tại Lễ tang của Người, tháng 9-1969. Thời gian trôi đi, cuộc sống trôi đi. Sự thanh lọc của thời gian với những biến động dữ dội của thế giới và những bước đi của cách mạng Việt Nam thời gian qua ( có rất nhiều thành công, thắng lợi nhưng cũng gặp phải vô vàn khó khăn, thất bại nữa) càng cho thấy giá trị to lớn của bản Di chúc của Bác.

Khoa học và công nghệ đã góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế

Nhiều công trình khoa học đã góp phần quan trọng thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, các công trình nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng, khoa học xã hội đã để lại nhiều dấu ấn trong tiến trình của đất nước, trong đời sống xã hội và góp phần vào sự phát triển của khoa học thế giới.

Tóm tắt tiểu sử Nguyên Chủ tịch nước - Đại tướng Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, có bí danh là Sáu Nam. Ông sinh ngày 1/2/1920, Quê quán ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, mất ngày 22/04/2019 tại nhà Công vụ, số 5A, phố Hoàng Diệu, Thành phố Hà Nội.

Đại tướng Lê Đức Anh và tấm lòng với Nghệ An

Trân trọng giới thiệu những câu chuyện với các chi tiết xúc động về tình cảm, sự quan tâm lớn đối với Nghệ An của Đại tướng Lê Đức Anh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là những hồi ức của Đại tá Nguyễn Khắc Thuần, công tác tại Báo Quân khu 4 từ 1972 - 2008.

 «   Trước «    13   14   15   16   17   18   19   20   21    » Tiếp    » 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 5,120 | Tất cả: 3,696,834
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp