HOME | KHXHNV & ĐỜI SỐNG

ĐỀN THỜ & LỄ HỘI TƯỞNG NHỚ VUA MAI

Nam Đàn - một vùng quê được nhân dân cả nước tôn vinh là “địa linh nhân kiệt”. Nói đến “địa linh” Nam Đàn trước tiên nói đến vùng núi Đụn. Gương mặt “nhân kiệt” đầu tiên của Nam Đàn là Mai Thúc Loan. Ông là người đầu tiên của Nam Đàn và cả xứ Nghệ được nhân dân tôn lên ngôi vua, hiệu là Mai Hắc Đế.

KHOẢNG TRỐNG TRONG SƯU TẦM, NGHIÊN CỨU VỀ DÂN CA VÍ - GIẶM

Vào tháng 8/2013, Lễ đón Bằng công nhận Dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia và Liên hoan Dân ca Ví - Giặm xứ Nghệ lần II được tổ chức tại Hà Tĩnh; hướng tới sự kiện UNESCO công nhận Dân ca Ví - Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Tuy nhiên, bên cạnh niềm tự hào là nỗi băn khoăn về việc tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn, phát huy di sản này. Trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, thiếu vắng những tác giả, công trình lớn nghiên cứu về dân ca Ví - Giặm xứ Nghệ. Thiếu vắng một thế hệ nghiên cứu trẻ tiếp nối sự nghiệp của các bậc tiền bối. Vậy đâu là nguyên nhân tạo nên khoảng trống này?

TỤC NGỮ TÀY THANH

“Tày Thanh” là một nhóm người Thái ở Nghệ An - chỉ người Thái có nguồn gốc từ Mường Thanh (Tây Bắc) vào. Họ di cư từ Tây Bắc, xuống Hòa Bình, vào Thanh Hoá, rồi đến Nghệ An. Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh tự nhiên và xã hội, họ đã tích lũy được một vốn văn hóa, văn nghệ dân gian phong phú. Tục ngữ (Quan xón của họ) là một trong số đó. Đây là những “câu ngắn gọn, thường có vần điệu, đúc kết tri thức, kinh nghiệm sống và đạo đức thực tiễn của nhân dân” (Từ điển tiếng Việt, Hoàng Phê [chủ biên], Trung tâm Từ điển học Hà Nội và NXB Đà Nẵng 1997, tr.1026).

KỲ 3. LÀNG/NÔNG THÔN NGHỆ AN THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Tóm tắt: Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI năm 1986 mở ra thời kỳ đổi mới toàn diện và sâu sắc nền kinh tế - xã hội Việt Nam. Đại hội VI được gọi là Đại hội Đổi mới, thời kỳ từ năm 1986 trở về sau được coi là Thời kỳ Đổi mới. Đối với cảnh quan làng/nông thôn Nghệ An, với 3 luật đất đai (Luật Đất đai 1988, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013), sau Đổi mới, đã có sự thay đổi mạnh mẽ, từ công trình kiến trúc, tổ chức trong làng đến cách thức sản xuất của nông dân... được thể hiện trên cả 2 mặt: tích cực và tiêu cực. Trong bài viết, cảnh quan làng/nông thôn Nghệ An được khái quát một số thông tin cơ bản thời kỳ trước Đổi mới và phân tích sâu hơn đối với thời kỳ từ sau Đổi mới.

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN NĂM 2015

Năm 2015 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015); 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015); 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Đặc biệt năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII. Trong không khí sôi động chung của đất nước, khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An đã triển khai hoạt động trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

HOẠT ĐỘNG KH&CN TINH NGHỆ AN NĂM 2015 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh phát triển mọi mặt chính trị - kinh tế - văn hóa xã hội, nỗ lực để về đích các chỉ tiêu mà Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII đề ra. Trong không khí đó, đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học cũng nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong mọi hoạt động, để tạo nên nhiều sự kiện và kết quả hoạt động KH&CN nổi bật, đóng góp đáng kể vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo nền tảng tốt để thực hiện các chỉ tiêu KT-XH mới với yêu cầu cao hơn của nhiệm kỳ 2015-2020.

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA LÀNG/NÔNG THÔN NGHỆ AN QUA CÁC THỜI KỲ GÓP PHẦN LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI HIỆN NAY

Làng/nông thôn Nghệ An xưa được hình thành theo các kiểu: Do nhân vật khai canh; Do chính sách lập điền của các triều đại phong kiến; Làng nổi/làng vạn,... với các chức năng: thuần nông; phi nông; kết hợp nông - tiểu thủ công nghiệp; kết hợp nông - ngư ở ven biển và lâm - nông ở miền núi. Cảnh quan làng/nông thôn Nghệ An ít thay đổi cho đến cải cách ruộng đất. Bài viết khái quát/hệ thống lại cảnh quan, tổ chức, con người nông thôn Nghệ An xưa, chỉ ra sự thay đổi, trong đó có những thay đổi cần nghiên cứu để khôi phục.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA XỨ NGHỆ Ở NGHỆ AN

Trong những năm qua bên cạnh những thành tựu về kinh tế, an ninh, quốc phòng… thì văn hóa cũng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt là sự chuyển mình của văn hóa ngay sau khi có Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII: “Về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Qua một thời gian triển khai thực hiện, cán bộ và nhân dân ngày càng coi trọng hơn các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Sự phát triển của văn hóa ở Nghệ An trong thời gian qua thể hiện rõ trên cả 2 lĩnh vực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa xứ Nghệ.

Một số giải pháp cũng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cấp cơ sở ở các huyện miền núi Nghệ An hiện nay

Hệ thống chính trị cấp cơ sở có vai trò quyết định trong việc thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối trực tiếp giữa dân với Đảng, với Nhà nước. Với đặc điểm tình hình ở các huyện miền núi Nghệ An hiện nay, việc xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nhân tố thúc đẩy và đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, đối ngoại của tỉnh và khu vực Bắc Trung bộ.

Bước chuyển của Khoa học xã hội và Nhân văn – Từ nghiên cứu đề xuất giải pháp đến nghiên cứu gắn với xây dựng mô hình ứng dụng thực tiễn

Năm 2014, cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ của hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ tỉnh nhà hướng đến các doanh nghiệp, đến cơ sở và ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống với những mô hình chuyển giao kỹ thuật trong nông nghiệp, chuyển giao các tiến bộ KHCN vào sản xuất, đời sống nói chung; thì trong lĩnh vực KHXH&NV có bước chuyển trong nghiên cứu. Các đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ khoa học đã gắn với thực tiễn sản xuất đời sống của nhân dân, tập trung lý giải những vấn đề kinh tế - xã hội đang đặt ra: đó là những đề tài, nhiệm vụ đã triển khai thực hiện kết thúc trong năm 2014.

Mục lục

- Ảnh hưởng của tân thư trong phong trào Đông kinh nghĩa thục qua cuộc cải cách giáo dục đầu thế kỷ xx - Có phải trẻ em Pháp sớm nghiêm chỉnh chăng - Giai thoại Hồ Tông Thốc

Những người con liệt sĩ, mẹ anh hùng bất tử trong thi ca

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ta mà phần lớn là thanh niên đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc sống của mình cho đất nước. "Những hy sinh và công lao to lớn đó đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi" (Hồ Chủ tịch). Đọc lại những vần thơ xúc động viết về các anh các chị, chúng ta càng thêm thấy lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh và thêm quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

 «   Trước «    9   10   11   12   13   14 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Tạp chí Truyền hình KH-CN số tháng 4/2019
Tạp chí Truyền hình KH-CN số tháng 4/2019
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,103 | Tất cả: 1,827,248
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp