HOME | KHXHNV & ĐỜI SỐNG

Vinh - Hôm qua, hôm nay và ngày mai

Vinh là tên riêng cho đô thị thuộc tỉnh lỵ Nghệ An trong hệ thống đô thị Việt Nam - trong số 865 đô thị hiện nay. Vinh còn là một trong số các đô thị loại I sớm được Thủ tướng Chính phủ công nhận (từ năm 2008). Ở Việt Nam, nhiều thành phố tỉnh lỵ có tên trùng với tên chung của tỉnh mình (ví dụ: thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương; thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh; thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định; Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang; thành phố Thanh Hóa - tỉnh Thanh Hóa; thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh; thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên; thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi; thành phố Bạc Liêu - tỉnh Bạc Liêu; thành phố Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng; thành phố Cà Mau- tỉnh Cà Mau). Không nhiều thành phố có tên riêng (không trùng với tên tỉnh) đã đi vào văn hóa và lịch sử như Vinh, Việt Trì, Hạ Long, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Biên Hòa, Mỹ Tho, Long Xuyên, Rạch Giá… Tổng cộng trên cả nước có 24 tỉnh có thành phố tỉnh lỵ có tên riêng, không trùng với tên của tỉnh (ngoại trừ 5 thành phố trực thuộc Trung ương). Trong số 24/63 tỉnh thành phố chỉ có 2 thành phố là tỉnh lỵ VINH và HUẾ là 2 cái tên được ghi nhận đặc biệt (chỉ có tên gọi ngắn gọn mà đã được ghi nhận thương hiệu đặc biệt trên bản đồ đô thị Việt Nam và trên thế giới: VINH và HUẾ). Nghe đến cái tên Vinh - Huế - mọi người đều biết đó là 2 đô thị- thủ phủ của hai vùng địa linh- nhân kiệt, gắn liền với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ta.

Dấu ấn khoa học và công nghệ Nghệ An năm 2020

Năm 2020, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gắn kết và phục vụ trực tiếp cho việc tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo môi trường pháp lý cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chuyển giao, đổi mới công nghệ; hỗ trợ hoạt động và đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai các hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, phát triển thị trường KH&CN như: Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển nhanh và bền vững ở Nghệ An đến 2025.

Văn hóa ngoại giao hòa bình, hữu nghị của Hồ Chí Minh và giá trị vận dụng hiện nay

1. MỞ ĐẦU Với nhiều cống hiến quan trọng “góp phần vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”, Hồ Chí Minh đã để lại dấu ấn không thể phai mờ trong tiến trình phát triển của nhân loại, thể hiện đậm nét mối quan hệ chặt chẽ, biện chứng giữa cách mạng Việt Nam, văn hóa với cách mạng. Một trong những di sản Hồ Chí Minh để lại là tư tưởng và phong cách văn hóa ngoại giao hòa bình, được Đảng ta vận dụng vào việc xác định một đường lối ngoại giao hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, có chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế với phương châm Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế.

Triết lý của hoa mai

Đánh giá một cây mai đẹp hay xấu có thể mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Quan niệm xưa và nay càng không giống nhau. Vì rằng mỗi thế hệ có cách chơi mai theo phong cách riêng. Thời nay người sành điệu ít trồng cây mai trước nhà,hoặc tìm mua nhánh mai đểcắm bình trong dịp xuân về, Tết đến, đa số người ta thích chơi mai kiểng đã được chiết ghép với nhiều kiểu dáng lạ và đẹp theo phong cách thẩm mỹ hiện đại …

Khát vọng của cha ông ta qua việc sáng tạo chữ Nho - chữ Nôm và chữ Quốc ngữ

Các nhà nghiên cứu đã từng nhiều lần đề cập đến nhiều vấn đề về chữ Nôm dưới góc độ ngôn ngữ học, dưới góc độ văn hóa, nghiên cứu ứng dụng khoa học thông tin vào việc đọc giải mã và in ấn các tác phẩm chữ Nôm, mối quan hệ giữa chữ Nôm Việt Nam đối với chữ Hán Trung Hoa, chữ Nhật Bản, chữ Triều tiên và các vấn đề văn hóa Nôm - một trong những khát vọng độc lập, tự chủ của cha ông ta nghìn năm trước.

Doanh nghiệp Nghệ An - Bức tranh toàn cảnh năm 2019 - 2020

Hiện chúng ta đã có 22.360 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, theo số liệu của Sở Kế hoạch Đầu tư. Trong đó số doanh nghiệp đang còn hoạt động chỉ trên 12.500 doanh nghiệp. Tuy vậy hàng năm doanh nghiệp đã góp phần cùng tỉnh hoàn thành khá tốt các chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể: Năm 2019 tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,03%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 43,08 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách ước đạt 15.500 tỷ đồng, đạt 114,8% dự toán và tăng 10,2% so với thực hiện năm 2018. Chi ngân sách năm 2019 đạt 24.945,44 tỷ đồng, đạt 102,5% dự toán.

Nghệ An trong tiến trình hội nhập quốc tế

Hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO đã và đang tạo nên những cơ hội lớn, góp phần mang lại nhiều thành tựu kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra chủ trương, định hướng mới về hội nhập quốc tế và được tái khẳng định trong Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước. Với phương châm trên, quá trình hội nhập quốc tế của nước ta đã và đang được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, Nghệ An cũng đã và đang hòa mình vào xu thế hội nhập với nhiều cơ hội và thách thức. Tỉnh đã xác định quá trình hội nhập chung với cả nước và quốc tế góp vai trò quan trọng trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm sự thống nhất trong các hoạt động đối ngoại trong toàn hệ thống chính trị, kết hợp hài hòa giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo sức mạnh và hiệu quả trong công cuộc chủ động hội nhập quốc tế, và là một trong những định hướng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng “Văn hóa Đảng” - Quan điểm cốt lõi nhất quán của Đảng ta

Lý luận về văn hóa Đảng ra đời và phát triển trong thực tiễn xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Thuật ngữ “Văn hóa Đảng” ở đây được hiểu là những giá trị tự thân của văn hóa, bao gồm các giá trị “chân” - “thiện” - “mỹ” để làm nên một Đảng cầm quyền là “đạo đức, văn minh” như lời Bác Hồ lúc sinh thời đã nói. Đảng Cộng sản Việt Nam là bộ phận tinh hoa, ưu tú nhất của dân tộc. Văn hóa Đảng là nền tảng cho sự phát triển tư tưởng tổ chức, lực lượng và hành động của Đảng. Đó là những quan điểm nhất quán làm mục tiêu và động lực trong suốt quá trình xây dựng Đảng. Vì vậy việc đưa cho văn hóa Đảng thấm sâu vào cuộc sống là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của Đảng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến bất lợi, khó lường và trong nội bộ vấn đề “tự diễn biến, tự chuyển biến” đang là một thách thức, nguy cơ thì nhiệm vụ xây dựng văn hóa Đảng đang đặt ra nhiều nội dung mới cấp bách, khẩn trương hơn.

Nghệ An - Những việc cần làm sau Đại hội

Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đặt niềm tin và sự kỳ vọng đối với Đại hội Đảng bộ Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sở dĩ như vậy là bởi: Một, đây là nhiệm kỳ thể hiện khát vọng để “phá thế” đưa Nghệ An tiến vượt. Hai, đây là nhiệm kỳ “chuyển giao thế hệ” từ cơ sở đến tỉnh một đội ngũ lãnh đạo mới đã được đại hội các cấp bầu ra. Sự trông đợi và mong muốn của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà ở Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nghệ An khóa XIX không chỉ là kết quả làm việc tại Đại hội mà chủ yếu nhất, cơ bản nhất, thiết thực nhất là ở việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, các chương trình hành động của đại hội sẽ mang lại kết quả thực đến đâu. Thành công trong quá trình chuẩn bị nội dung và nhân sự của đại hội, thành công sau mấy ngày diễn ra đại hội là bước khởi động. Ngay sau bước khởi động phải vào ngay vạch xuất phát và hành động để về đích. Bước khởi động đã thành công. Để vào vạch xuất phát và hành động cần làm những gì theo tinh thần “những việc phải làm ngay” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI - Đại hội mở đầu công cuộc “Đổi mới” của đất nước.

Mùa thu tâm linh

Mùa thu đến. Có người nghĩ về Mùa thu quyến rũ: “Có ai nghe mùa thu/ Lá thu rơi xào xạc” (Lưu Trọng Lư), “Thu sang cùng heo may/ Sương lam mờ chân mây” (Đặng Thế Phong)… Nhiều người nhớ về Mùa thu Cách mạng lịch sử: “Tôi về đây/ lắng nghe tiếng gọi của mùa thu cách mạng/mùa vàng sao” (Bùi Công Trừng), “Tháng Tám mùa thu xanh thắm/ Mây nhởn nhơ bay hôm nay trời đẹp lắm/ Mây của ta, trời thắm của ta/ Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”… (Tố Hữu). Còn tôi, tôi ngẫm về một Mùa thu đặc biệt: Mùa thu tâm linh.

Tục nhận con nuôi của người Thái ở bản Cắm

Nhận con nuôi, không chỉ đơn thuần là nhận chăm sóc một đứa trẻ, mà nó còn có nhiều giá trị, ý nghĩa trong đời sống tinh thần của các cộng đồng khác nhau. Ở người Thái, tục nhận con nuôi khá phổ biến trong xã hội truyền thống. Và hiện nay, khi số lượng con trong các gia đình cũng giảm dần thì tục nhận con nuôi theo ý nghĩa của người dân cũng có những thay đổi. Một ví dụ ở Bản Cắm (huyện Quế Phong) có thể cho chúng ta một cái nhìn cụ thể hơn về tục nhận con nuôi của người Thái.

Điếu văn các chiến sỹ hi sinh ở Thủy điện Rào Trăng

Than ôi! Nạn "hồng thủy" cớ đâu đưa lại, ngỡ như điềm tạo hóa "vong cơ"; Họa "hội băng" sao đặng ghé qua, ngờ ấy lẽ âm dương đảo cực. *** Miền Thuận Quảng sông tràn núi sụp, mảng bao hình đất ngả trời nghiêng; Cõi Trung kỳ lũ đảo mưa điên, rày những cảnh sấm rền chớp giật.

 «   Trước «    6   7   8   9   10   11   12   13   14    » Tiếp    » 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 5,048 | Tất cả: 3,696,762
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp