HOME | KHXHNV & ĐỜI SỐNG

Tính chiến đấu của báo chí cách mạng

Trong thời gian ở Pháp (1919-1923), Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng báo chí để thể hiện tinh thần cách mạng của một con người đến từ xứ sở thuộc địa đang khao khát chống lại sự nô dịch của chính quốc và của chủ nghĩa thực dân. Tính chiến đấu được Người thể hiện qua từng trang viết được đăng tải trên nhiều báo chí ở Pháp. Đó cũng là thời điểm mở đầu cho sự nghiệp báo chí của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, và cũng là cội nguồn cho tính chiến đấu của nền báo chí cách mạng Việt Nam sau này.

An sinh xã hội cho người di cư vùng dân tộc

Di cư là một bộ phận không thể tách rời với sự phát triển, nó còn là nhân tố quan trọng hình thành nên dân tộc Việt Nam. Có nhiều nguyên nhân khiến người ta di cư, trong đó quan trọng nhất là nghèo đói. Và di cư luôn hướng đến mục tiêu để phát triển. Vậy nên, di cư, nghèo đói và phát triển luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vậy nên trong quá trình phát triển cần quan tâm đến đời sống và an sinh xã hội của người di cư chứ không chỉ có việc thắt chặt quản lý nhân khẩu.

Niềm tin về xã hội không có chế độ người bóc lột người

Niềm tin về xã hội không có chế độ người bóc lột người vẫn luôn hiện hữu và cháy bỏng trong lòng nhân loại.

Sử thi Tây Nguyên - Huyền thoại và hiện thực

Từ lâu, Tây Nguyên được ví như là miền đất huyền thoại, là nơi cư trú của các dân tộc thiểu số: ÊĐê; M’Nông; Gia Rai; Ba Na,… Các dân tộc Tây Nguyên từ bao đời nay vốn giàu lòng yêu nước, kiên cường bất khuất trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm với những người con ưu tú sống mãi với buôn làng: Ama Trang Lơng, anh hùng Đinh Núp… Người ta còn biết đến Tây Nguyên là vùng đất với những giá trị lịch sử, văn hóa tinh thần vô giá. Đó là vùng đất của những điệu cồng chiêng, của rượu cần, đàn Tơrưng… và đặc biệt là một “vùng sử thi”.

Chức năng cao quý của báo chí và người làm báo cách mạng

Gần 1 thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện, đã đồng hành, gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, và đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người làm báo

Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bốn mươi năm viết báo và trực tiếp tham gia làm báo. Người luôn luôn nêu cao tinh thần của một nhà báo cách mạng, luôn luôi coi trọng vấn đề đạo đức của người làm báo. Người đã từng khẳng định: “Các nhà báo cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ của mình, người làm báo cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng” (Hồ Chí Minh toàn tập - tập 4 - trang 466). Có thể nói tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức người làm báo bao gồm bốn vấn đề cơ bản sau đây:

Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An trong giai đoạn hiện nay Trong vài thập niên qua, nền kinh tế, xã hội và văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của các quá trình toàn cầu hóa, hiện đại hóa và thị trường hóa cùng với các chính sách phát triển của nhà nước. Nền kinh tế xã hội của các cộng đồng dân tộc thiểu số đang đối diện với nhiều thuận lợi lẫn thách thức mới mà trong lịch sử chưa từng xuất hiện. Vậy nên, để phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số, thì việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố vô cùng quan trọng. Hiện nay, nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số còn nhiều vấn đề bất cập. Việc nhận định và đánh giá đúng thực trạng nguồn nhân lực đã khó, làm sao để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng dân tộc thiểu số lại càng khó khăn hơn. Thông qua thực tế phân tích nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An, bài viết này muốn đóng góp thêm một số ý kiến thảo luận về vấn đề quan trọng đã nêu trên.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Nghệ An năm 2021

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI Nghệ An năm 2021 Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được xây dựng nhằm đánh giá môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền cấp tỉnh trên 10 lĩnh vực quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân. Một tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt khi có: 1) Chi phí gia nhập thị trường thấp; 2) Tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng đất ổn định; 3) Môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; 4) Chi phí không chính thức thấp; 5) Thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; 6) Môi trường cạnh tranh bình đẳng; 7) Chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp; 8) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; 9) Chính sách đào tạo lao động tốt; và 10) Thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả và an ninh trật tự được duy trì. Năm 2021 là năm thứ hai liên tiếp phải đối phó với đại dịch COVID-19, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động doanh nghiệp với mức độ ảnh hưởng khác nhau đối với từng nhóm doanh nghiệp. Các chính sách của nhà nước và các biện pháp ứng phó của chính các doanh nghiệp có vai trò then chốt tác động đến khả năng chống chịu cũng như niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp.

Khoa học - Công nghệ Nghệ An: Đột phá mới theo tinh thần Nghị Quyết 20

Khoa học - Công nghệ Nghệ An: Đột phá mới theo tinh thần Nghị Quyết 20 Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Nghị quyết số 20-NQ/TW), đến nay tỉnh Nghệ An đạt được nhiều kết quả quan trọng.

“Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua “Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An”

“Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua “Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An” 1. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm đặc biệt, sâu nặng cho quê hương Nghệ An. Bởi vậy, trong bao bộn bề công việc, nhưng quê hương “núi Hồng, sông Lam” vẫn luôn tha thiết, canh cánh trong tim Bác. Chính lẽ đó, ngoài hai lần về thăm quê, nói chuyện trực tiếp với đồng bào Nghệ An, từ 1945 - 1969, Bác đã gửi 23 bức thư riêng cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Nghệ An để gửi gắm tình cảm, mong muốn, khát vọng của Người đối với sự phát triển quê hương. “Thư gửi BCH Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An”, ngày 21/7/1969 là bức thư cuối cùng. Có điều đặc biệt, với dung lượng chỉ 1.112 chữ, nhưng bức thư đã toát lên một số nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua đó, không những khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận của bức thư mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đi từ xứ Nghệ về với Thăng Long

Đi từ xứ Nghệ về với Thăng Long Quê hương Nguyễn Ái Quốc là làng Sen - Kim Liên, là Nam Đàn - Nghệ An. Có lúc còn là Khu Bốn, và Khu Bốn cũ. Nhưng quê hương Nguyễn Ái Quốc cũng là Việt Nam. Từ là người dân làng Sen, người dân Nghệ Tĩnh, đến người có quốc tịch Việt Nam, ai mà không có trong mình niềm tự hào là “đồng hương” với Nguyễn Ái Quốc. Ở những địa danh trên, ranh giới chỉ là tương đối; thu lại cho thật hẹp là Kim Liên, hoặc mở ra cho thật rộng là Việt Nam, xét trong mối quan hệ với Nguyễn Ái Quốc, tất cả đều có tên chung là Quê hương. Khi đất nước còn bị nô lệ thì quê hương lớn là Tổ quốc. Ở bất cứ địa chỉ nào trên trái đất, mà nhìn về xứ sở, trên cả ba miền, đối với bất cứ người Việt Nam yêu nước nào, và trước hết là Nguyễn Ái Quốc, thì Tổ quốc - đó là Quê hương lớn của mọi Quê hương. Suốt mấy chục năm xa quê, hẳn đã đến với Nguyễn Ái Quốc biết bao nỗi sầu của người xa xứ. Trong cảnh tha hương, cách xa Tổ quốc một nửa vòng trái đất, Nguyễn Ái Quốc vẫn không lúc nào tách mình ra khỏi một số phận lớn hơn: “Bảy mươi vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp, và trong số ấy tám vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt trời trên đất nước quê hương...” (Thuế máu; Bản án chế độ thực dân Pháp).

Nếp sống giản dị của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) là một người có đức tính vô cùng giản dị. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thật sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay” .

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,571 | Tất cả: 4,099,792
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp