Trung tâm KHXH&NV Nghệ An tổ chức Tọa đàm: 70% bài thi lịch sử dưới điểm trung bình - Nguyên nhân và giải pháp
Nghệ An: Tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hội thảo khoa học “Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển bền vững tỉnh Nghệ An và vùng duyên hải Bắc Trung bộ”
Nghệ An hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động
Nghện An: Vinh danh 10 dự án “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Nghệ An năm 2019
Hội nghị Giao ban hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019
Hội thảo khoa học: Phát triển đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa
Nghệ An: Đã có gần 7.000 biên chế được tinh giản sau 1 năm thực hiện Đề án 09
Lễ giỗ 78 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
Hội thảo khoa học: Phát triển đặc sản, sản phẩm truyền thống Nghệ An thành hàng hóa
Nghệ An: Đã có gần 7.000 biên chế được tinh giản sau 1 năm thực hiện Đề án 09
Lễ giỗ 78 năm ngày mất đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
Khai trương không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An
 
  DIỄN ĐÀN  
 
Việt Nam trong cục diện kinh tế thế giới
Việt Nam trong cục diện kinh tế thế giới
Tóm tắt: Những biến động của cục diện kinh tế thế giới đang và sẽ tác động mạnh mẽ tới tình hình phát triển kinh tế ở Việt Nam. Bài viết phân tích những khó khăn và đưa ra giải pháp cho Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế - xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng, Việt Nam muố
Báo chí và mạng xã hội - Cạnh tranh hay hợp lực?  Báo chí và mạng xã hội - Cạnh tranh hay hợp lực?
Nho giáo và chữ Lễ có ‘trói buộc con người’ không?  Nho giáo và chữ Lễ có ‘trói buộc con người’ không?
Đã đến lúc phải đổi mới trong nghiên cứu KHXH&NV  Đã đến lúc phải đổi mới trong nghiên cứu KHXH&NV
“Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hoá ứng xử”: Ở góc độ này, báo chí làm còn yếu  “Vai trò của báo chí trong truyền thông về chuẩn mực văn hoá ứng xử”: Ở góc độ này, báo chí làm còn yếu
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo  Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
Chủ tịch Hồ Chí Minh với ông Ngô Đình Diệm  Chủ tịch Hồ Chí Minh với ông Ngô Đình Diệm
Góp phần đính chính về năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác  Góp phần đính chính về năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Góp phần đính chính về năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác  Góp phần đính chính về năm sinh và năm mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Xây dựng chính quyền cấp xã dưới góc độ đội ngũ những người làm việc  Xây dựng chính quyền cấp xã dưới góc độ đội ngũ những người làm việc
Bến Thủy anh hùng cần được tôn vinh  Bến Thủy anh hùng cần được tôn vinh
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế   Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế
Kết nối và đổi mới sáng tạo  Kết nối và đổi mới sáng tạo
  NGHIÊN CỨU KHXH&NV  
 
Công tác tập huấn du lịch cộng đồng cho người dân miền Tây Nghệ An
Công tác tập huấn du lịch cộng đồng cho người dân miền Tây Nghệ An
Miền Tây Nghệ An là nơi có nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp, vừa là địa bàn sinh sống từ lâu đời của các dân tộc thiểu số với những nền văn hóa đa dạng, độc đáo. Trong những năm gần đây tỉnh Nghệ An đã có chủ trương phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
“Nghệ An cần thống nhất cách hiểu và xác định sản phẩm đặc sản của mình”  “Nghệ An cần thống nhất cách hiểu và xác định sản phẩm đặc sản của mình”
Nghệ An cần phải xây dựng và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, hướng tới ba mục tiêu “khối lượng lớn, chất lượng cao và thương hiệu mạnh”  Nghệ An cần phải xây dựng và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, hướng tới ba mục tiêu “khối lượng lớn, chất lượng cao và thương hiệu mạnh”
Bảo tồn và phát triển sản phẩm đặc sản của Nghệ An  Bảo tồn và phát triển sản phẩm đặc sản của Nghệ An
Vì sao du lịch Nghệ An phát triển chưa tương xứng với tiềm năng   Vì sao du lịch Nghệ An phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và sự tiếp nhận văn minh - Nhìn từ lễ tục cưới hỏi hiện nay  Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và sự tiếp nhận văn minh - Nhìn từ lễ tục cưới hỏi hiện nay
Hình tượng người đi đường và bài học triết lý về đường đời…
 (Đọc Tẩu lộ của Hồ Chí Minh, Ngữ văn 8, tập hai, Nxb Giáo dục)
  Hình tượng người đi đường và bài học triết lý về đường đời… (Đọc Tẩu lộ của Hồ Chí Minh, Ngữ văn 8, tập hai, Nxb Giáo dục)
Dạy học tích hợp Ngữ văn lấy văn bản văn học làm ngữ liệu đồng thời gắn liền với các vấn đề về giáo dục đạo đức học sinh  Dạy học tích hợp Ngữ văn lấy văn bản văn học làm ngữ liệu đồng thời gắn liền với các vấn đề về giáo dục đạo đức học sinh
Dạy học tích hợp Ngữ văn lấy văn bản văn học làm ngữ liệu đồng thời gắn liền với các vấn đề về giáo dục đạo đức học sinh  Dạy học tích hợp Ngữ văn lấy văn bản văn học làm ngữ liệu đồng thời gắn liền với các vấn đề về giáo dục đạo đức học sinh
Tư tưởng đoàn kết - Một trong những nội dung cốt lõi của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh                     Tư tưởng đoàn kết - Một trong những nội dung cốt lõi của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát triển du lịch biển bền vững tại thị xã Cửa Lò Nghệ An   Phát triển du lịch biển bền vững tại thị xã Cửa Lò Nghệ An
Biến đổi văn hóa trong gia đình cư dân vùng biển Cửa Lò qua chuyển đổi nghề nghiệp  Biến đổi văn hóa trong gia đình cư dân vùng biển Cửa Lò qua chuyển đổi nghề nghiệp
Trường Tiểu học Pháp - Việt tại Vinh nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học  Trường Tiểu học Pháp - Việt tại Vinh nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng theo học
  ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ  
 
Hai “câu đối” trong đền Chín Gian ở Quế Phong
Hai “câu đối” trong đền Chín Gian ở Quế Phong
1. Có cả ngàn vạn người tham dự lễ hội đền Chín Gian ở Quế Phong hàng năm vào dịp đầu xuân. Trong số đó nhiều người đã đặc biệt chú ý đến hai “câu đối” bằng tiếng Thái treo ở trong đền này: “Đày ky bò lưm thủ/ Đày dủ bò lưm cống”. Tác giả bài “Từ một câu đối ở Đền Chín Gian” đăng trên Bản tin Dân tộ
Phủ Hưng Nguyên qua các văn bản chữ Hán dưới triều Nguyễn  Phủ Hưng Nguyên qua các văn bản chữ Hán dưới triều Nguyễn
Tuần Thiện Đàn - Nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa của một vùng  Tuần Thiện Đàn - Nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa của một vùng
Tư tưởng đoàn kết một trong những nội dung cốt lõi của   Tư tưởng đoàn kết một trong những nội dung cốt lõi của "Di chúc" Chủ tịch Hồ Chí Minh
Miền đất cổ Mường Chiêng Ngam  Miền đất cổ Mường Chiêng Ngam
Truyền thống hiếu học trên mảnh đất Dương Xuân  Truyền thống hiếu học trên mảnh đất Dương Xuân
Miền Tây Nghệ An - Phong phú các loại hình văn hóa vật thể  Miền Tây Nghệ An - Phong phú các loại hình văn hóa vật thể
Đào nương Trần Thị Khoan Cung phi của chúa Trịnh  Đào nương Trần Thị Khoan Cung phi của chúa Trịnh
Đào nương Trần Thị Khoan Cung phi của chúa Trịnh  Đào nương Trần Thị Khoan Cung phi của chúa Trịnh
Dòng họ 5 thế kỷ hát ca trù  Dòng họ 5 thế kỷ hát ca trù
Truyền thống hiếu học trên mảnh đất Dương Xuân  Truyền thống hiếu học trên mảnh đất Dương Xuân
Tiền sĩ Trần Đình Phong với nền giáo dục khoa bảng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX   Tiền sĩ Trần Đình Phong với nền giáo dục khoa bảng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Họ Trần và Giáp ca Trần Đức Lương với nền ca trù xứ Nghệ  Họ Trần và Giáp ca Trần Đức Lương với nền ca trù xứ Nghệ
  KHXHNV & ĐỜI SỐNG  
 
Vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ cần phát huy vai trò đầu tàu cả nước
Vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ cần phát huy vai trò đầu tàu cả nước
Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2010 - 2020, định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020, được tổ chức vào ngày 17/8/2019 tại thành phố Vinh, t
Chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam  Chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ ở Hàn Quốc và hàm ý cho Việt Nam
Về quan điểm “khoảng trống quyền lực” trong Cách mạng tháng Tám  Về quan điểm “khoảng trống quyền lực” trong Cách mạng tháng Tám
Huế và những đóng góp lớn lao cho Cách mạng (1945 - 1975)  Huế và những đóng góp lớn lao cho Cách mạng (1945 - 1975)
Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ  Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ
Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội 3 ở 3 tỉnh Bác miền Trung giai đoạn 2018-2019  Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội 3 ở 3 tỉnh Bác miền Trung giai đoạn 2018-2019
Một vài suy nghĩ về trào lưu chụp ảnh kỷ yếu của giới trẻ hiện nay  Một vài suy nghĩ về trào lưu chụp ảnh kỷ yếu của giới trẻ hiện nay
Dệt thổ cẩm nét đẹp trong văn hóa dân tộc Thái huyện Quỳ Châu, Nghệ An  Dệt thổ cẩm nét đẹp trong văn hóa dân tộc Thái huyện Quỳ Châu, Nghệ An
Dệt thổ cẩm nét đẹp trong văn hóa dân tộc Thái huyện Quỳ Châu, Nghệ An  Dệt thổ cẩm nét đẹp trong văn hóa dân tộc Thái huyện Quỳ Châu, Nghệ An
Không gian nhà ở truyền thống của người Thái  Không gian nhà ở truyền thống của người Thái
Bảo tồn làng cổ Khánh Sơn gắn với phát triển du lịch cộng đồng - Một vài suy nghĩ  Bảo tồn làng cổ Khánh Sơn gắn với phát triển du lịch cộng đồng - Một vài suy nghĩ
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các tộc người thiểu số miền Tây Nghệ An trong phát triển bền vững   Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các tộc người thiểu số miền Tây Nghệ An trong phát triển bền vững
Kinh tế di sản - Một động lực tăng trưởng mới  Kinh tế di sản - Một động lực tăng trưởng mới
CHUYÊN SAN KHXH&NV
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 6/2019
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 5/2019
Chuyên san KHXH&NV số 4/2019
Chuyên san KHXH&NV số 1+2/2019
Chuyên san KHXH&NV số tháng 12/2018
Chuyên san KHXH&NV số 11/2018
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 10/2018
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 9/2018
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số 8/2018
Chuyên san KHXH&NV số tháng 7/2018
Chuyên san KHXH&NV số 12/2016
Chuyên san KHXH&NV số 11/2016
Chuyên san KHXH&NV số 10/2016
Chuyên san KHXH&NV số 9/2016
Chuyên san KHXH&NV số 8/2016
Chuyên san KHXH&NV số 7/2016
Chuyên san KHXH&NV số 6/2016
Chuyên san KHXH&NV số 5/2016
Chuyên san KHXH&NV số 4/2016
Chuyên san KHXH&NV số 3/2016
THƯ VIỆN KHXH&NV
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
Chuyên san KHXH&NV Nghệ An số tháng 3/2019
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 533 | Tất cả: 1,787,592
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp